• İhlâsı Kazanmak ve Muhafaza Etmek

  İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevkeden, tul-i emel olduğu gibi; riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir. (Abdülkadir Haktanır)

  İhlâsı Kazanmak ve Muhafaza Etmek
 • Cehennem’den Bahsetmenin Lüzumu

  …Hem 80’li yaşlara gelmiş olmasına rağmen ezan okununca çok yakındaki camiye gittiği hiç görülmüyor, hem de Kuran’da âyetlerle ve Peygamberimiz’in (s.a.s.) hadislerle bahsettiği ve cezalandırılma tehlikesine karşı ikazlarda bulunulduğu Cehennem’den resmî görevi gereği olarak da bilhassa bahsetmesi gereken bir Diyanet mensubunu bundan yasaklamaya çalışıyordu!
  (Prof. Dr. Mustafa NUTKU)

  Cehennem’den Bahsetmenin Lüzumu
 • Kuran nedir? Tarifi nasıldır?

  Hayatımıza yön veren, aklımıza giren Kuran’dır, bizim Kuranımızdır, Kuranı Kerim’in kendisi değildir. (Çetin KILIÇ)

  Kuran nedir? Tarifi nasıldır?
 • Bediüzzaman’ın dâvâsı

  Biri geldi dedi: “Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem, seni istiyor.”4 “Gittim gördüm ki, münevver, emsalini görmediğim, Selef-i Salihînden ve âsârın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm.” (Rüstem Garzanlı)

  Bediüzzaman’ın dâvâsı
 • ihlas Nur Neşriyat Sizi Bekliyor…

  Ankara’da Melike Hatun Kitap Faurında Bediüzzaman Hazretlerininde bir miktar para vererek kurulmasını istediği 1953ten beri Risale-i Nur Neşreden ihlas Nur Neşriyat da yerini aldı. Her sene ramazan ayında Kocatepe’de yapılan fuar bu sene Melike Hatun Camii Bahçesinde.. Ankara Ulus Erbakan Meydanı’nda yer alan Melike Hatun Camisinde.. www.NurNet.Org  

  ihlas Nur Neşriyat Sizi Bekliyor…
 • Oruç: Yeniden diriliş…

  Şeytandan korunmak…
  Nefsanî arzulardan korunmak…
  Enaniyetten korunmak…
  Bencillikten korunmak…
  Gösteri ve gösterişten korunmak…
  İçinden cehennem geçen her türlü günahtan korunmak…
  Dünyevileşmekten korunmak.
  (Yavuz Bahadıroğlu)

  Oruç: Yeniden diriliş…
 • Zemzem Suyunun Fazileti, Özellikleri ve Bereketi

  Yeryüzündeki en kıymetli su ise, Mekke’de, Kâbe’nin güney doğusunda, Kâbe’ye yirmi metre kadar uzaklıkta, Hacer-i Esved’in tam karşısında bulunan Zemzem kuyusunun suyudur. Buna “İsmail Kuyusu” da denilir…
  (Prof. Dr. Mustafa Nutku)

  Zemzem Suyunun Fazileti, Özellikleri ve Bereketi
 • Her şey inceldiği yerden, zulüm ise kalınlaştığı yerden kopar

  Yahudiler tarihte hep meskensiz ve memleketsiz diğer memleketlere bir sığıntı olarak yaşamışlar. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman (a.s.) döneminde bir süre devlet kurmuşlarsa da. O devirlerden günümüze kadar yani 1948 yılına kadar dünyada yersiz ve yurtsuz yaşamışlar (Rüstem Garzanlı)

  Her şey inceldiği yerden, zulüm ise kalınlaştığı yerden kopar
 • Bütün Varlıkların İbadeti Ve Çok Tanrılık

  Şöyle bir soru akla gelebilir. Taş, kömür, odun vs. varlıklar nasıl oluyor da ibadet ediyor? Malum; Kayalar yeryüzüne gelen suların yollarıdır, kayalar olmazsa yeraltı sularının birçoğu yeryüzüne çıkamayabilirdi. Altın, cansızdır ama insanın refah içinde yaşamasını temin etmesinin yanında binlerce faidesi vardır.(Çetin KILIÇ)

  Bütün Varlıkların İbadeti Ve Çok Tanrılık
 • Pek Muhterem Kardeşlerim!

  Yaşadığımız devir insanlığı bilhassa biz Müslümanları çok darbelere maruz tutmuştur. İstikbal-Gelecek münevver gençlerin omuzlarında olduğu halde.  Fakat Müslüman genç münevver olması için; hem dinini hemde dünyasını mükemmel bilmesi lazım. Söyle bana gençlerimizin % de kaçı bu bilgilere sahiptir. (Abdülkadir Haktanır)

  Pek Muhterem Kardeşlerim!
 • Eğitimde Müspet Dönüşüm İçin Hangi Yöntem Gerçekçi ve Öncelikli-2

  Bu ikinci bölümde ise, Risale-i Nur Eğitim Programı çalışmalarımızı neden bir ekip ve heyet ile yap(a)madığımız meselesine açıklık getireceğiz, ayrıca eğitimdeki dönüşümün nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği konumuza devam edip “mevcut müfredata bağlı kalarak ders kitapları yazılması” meselesi ile ilgili çarpıcı bir kıyaslama yapacağız. (Ediz Sözüer)

  Eğitimde Müspet Dönüşüm İçin Hangi Yöntem Gerçekçi ve Öncelikli-2
 • Sosyal adaletin garantisi ve huzurun temini için, zekât en güzel vasıtadır.

  Zengin mü’minler ibadetle birlikte muhtaç ve fakir insanlara şefkat elini uzatmakla mükelleftirler. İnsanlara hatta bütün varlıklara acımayanın, Allah’ın rızasını kazanması da mümkün değildir. “Ben fakir insan bulamıyorum ki bir sadaka vereyim” diyerek, herkesi zengin zanneden, kimseye yardım elini uzatmayan zenginler vardır. Oysa herkes kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. (Rüstem Garzanlı)

  Sosyal adaletin garantisi ve huzurun temini için, zekât en güzel vasıtadır.
 • Deistler rahmete inanmazlar mı?

  ‘Müzeyyin’ olan Allah varlığı nasıl süslüyor? Sadece renkle, kokuyla, tatla mı? Hayır. Allah varlığı en çok ‘hayatla’ süslüyor. Nereye baksanız onun boy vermeye, varolmaya, ortaya çıkmaya çalıştığını görüyorsunuz. Tatlı bir yaramazlıkla her yerdeler. Her taşın altından, buldukları her toprak parçasından, buzdolabında uzun süre beklemiş yemekten, hatta çöplerin içinden fışkırıyorlar…
  (Ahmet AY)

  Deistler rahmete inanmazlar mı?
 • Kadere inanmasak ne olur? (2)

  Sık düştüğümüz bir yanılgı var. O da şudur: Biz kaderi ‘sadece bireysel seçimlerimizle ilgili birşey’ sanıyoruz. Halbuki kader yalnızca ferdî hayatlarımızla ilgili birşey değildir. Kader aslında bize ‘kainatın nasıl bir düzenle yaratıldığını’ anlatır…
  (Ahmet AY)

  Kadere inanmasak ne olur? (2)
 • Sokakta laik, evde Müslüman olmak…

  Bir grup Fransız yobazın “Kur’an ayıklansın” demesi, sinir uçlarımızı fena halde oynattı. Ama yüzde doksanının “Müslüman” olduğunu iddia ettiğimiz ülkemizde de yıllardan beri bu kabil talepler var: Tek farkı “açık-seçik” ifade edilmemesi…
  (Yavuz Bahadıroğlu)

  Sokakta laik, evde Müslüman olmak…

Haberler »

ihlas Nur Neşriyat Sizi Bekliyor…

ihlas Nur Neşriyat Sizi Bekliyor…

21 Mayıs 2018 at 16:08

Ankara’da Melike Hatun Kitap Faurında Bediüzzaman Hazretlerininde bir miktar para vererek kurulmasını istediği 1953ten beri Risale-i Nur Neşreden ihlas Nur Neşriyat...

Yazılar »

İhlâsı Kazanmak ve Muhafaza Etmek

İhlâsı Kazanmak ve Muhafaza Etmek

23 Mayıs 2018 at 09:37

İhlâsı Kazanmanın Ve Muhafaza Etmenin Bir Sebebi Rabıta-İ Mevt; Diğeri İse Tefekkür-Ü İmaniden Gelen Lemeattır.          “Ey hizmet-i Kur’aniyede...

 • Cehennem’den Bahsetmenin Lüzumu
  Cehennem’den Bahsetmenin Lüzumu

  Peygamberimiz’in (s.a.s.) fethini asırlar öncesinden müjdelediği, onu fetheden ordunun kumandanına ve askerlerine...

  23 Mayıs 2018 at 09:35
 • Kuran nedir? Tarifi nasıldır?
  Kuran nedir? Tarifi nasıldır?

  Bediüzzaman Hazretleri Kuran-ı Kerim ile kâinat arasında bir ilişki kurmuştur. Kâinatta Allah’ı tanıtan...

  23 Mayıs 2018 at 09:34
 • Bediüzzaman’ın dâvâsı
  Bediüzzaman’ın dâvâsı

  İçinde Hz. Muhammed’in (asm) bulunduğu rüya münasebetiyle evvelâ O zat-ı âlî pâkın bir rüyasıyla...

  23 Mayıs 2018 at 09:28

Aile Sağlık »

Anneler Babaları “Silik” Yaparsa!

Anneler Babaları “Silik” Yaparsa!

11 Nisan 2018 at 09:20

Bir gün nişanlısından ayrılmış bir arkadaşıma ayrılma nedenini sorduğumda: “Hocam, nişanlım ile başlarda gayet güzel anlaşıyorduk. Bazen, “Evlendiğimizde...

Soru – Cevap »

Günahlarımız Bizi Ümitsizliğe Sevk Etmesin

Günahlarımız Bizi Ümitsizliğe Sevk Etmesin

11 Mayıs 2018 at 14:02

     Bu kadar günahımız var. En basitinden gıybet ediyor, gözlerimizi haramdan sakındıramıyor, îman ettiğimiz hâlde Allah’a (cc) itaatte ihmalkârlıklar yaşıyoruz. ...

Videolar »

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

09 Mayıs 2018 at 11:13

Ramazan-ı şerife dairdir Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan ramazan-ı şerife dair...

Son Yazılar

İhlâsı Kazanmak ve Muhafaza Etmek

İhlâsı Kazanmak ve Muhafaza Etmek

İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevkeden, tul-i emel olduğu gibi; riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Cehennem’den Bahsetmenin Lüzumu

Cehennem’den Bahsetmenin Lüzumu

…Hem 80’li yaşlara gelmiş olmasına rağmen ezan okununca çok yakındaki camiye gittiği hiç görülmüyor, hem de Kuran’da âyetlerle ve Peygamberimiz’in (s.a.s.) hadislerle bahsettiği ve cezalandırılma tehlikesine karşı ikazlarda bulunulduğu Cehennem’den resmî görevi gereği olarak da bilhassa bahsetmesi gereken bir Diyanet mensubunu bundan yasaklamaya çalışıyordu!
(Prof. Dr. Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›
Kuran nedir? Tarifi nasıldır?

Kuran nedir? Tarifi nasıldır?

Hayatımıza yön veren, aklımıza giren Kuran’dır, bizim Kuranımızdır, Kuranı Kerim’in kendisi değildir. (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Bediüzzaman’ın dâvâsı

Bediüzzaman’ın dâvâsı

Biri geldi dedi: “Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem, seni istiyor.”4 “Gittim gördüm ki, münevver, emsalini görmediğim, Selef-i Salihînden ve âsârın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm.” (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
ihlas Nur Neşriyat Sizi Bekliyor…

ihlas Nur Neşriyat Sizi Bekliyor…

Ankara’da Melike Hatun Kitap Faurında Bediüzzaman Hazretlerininde bir miktar para vererek kurulmasını istediği 1953ten beri Risale-i Nur Neşreden ihlas Nur Neşriyat da yerini aldı. Her sene ramazan ayında Kocatepe’de yapılan fuar bu sene Melike Hatun Camii Bahçesinde.. Ankara Ulus Erbakan Meydanı’nda yer alan Melike Hatun Camisinde.. www.NurNet.Org  

Devamını oku ›