• Yaşadığımız Bazı Gerçekler

  Tarih ve hadiseler bize inkar edilmeyecek bir gerçeği önümüze serip gösteriyor ki: İslam ahlakına sahip olanlar, hadlerini bilirler. Kendi hatalarını kabul ederek ona göre davranırlar. Erkek evin dış idaresi ile mükellef olduğunu kabul eder, vazifesini yapmaya çalışır. Kadın da, kendi vazifesi olan evin iç işlerini yapmaya gayret ederek beyinin dış işlerine fazla karışmadığı takdirde iş düzgün gider. Ailede huzur olur (Abdülkadir Haktanır)

  Yaşadığımız Bazı Gerçekler
 • Rahat Meyli ve Yazmak

  Bir iftar sofrasındaki sohbette, neşredilmesini teklif etmek maksadıyla yazı yazan birisinden bahsedilirken o sofradakilerden birisinin -sanki bu mevzuda sadece kabiliyet yeterliymiş gibi- “Madem ki kabiliyeti var, yazsın..” şeklindeki sözünü çok yadırgamıştım ve yıllarca gazetelerde köşe yazarlığı yapmış bir yazarın, “yazarlığın sadece yüzde onu kabiliyet; yüzde doksanının ise ter (çalışmak) olduğu” sözünü bana düşündürtmüştü (Mustafa NUTKU)

  Rahat Meyli ve Yazmak
 • Harika Bir Kitabın Olağanüstü Manevî Hâkimiyeti (Risale-i Nur Eğitim Programı-38)

  Risale-i Nur’un “7. Şua – Ayet-ül Kübra Risalesi”nin 17.Mertebe’si üzerinde geliştirilmiş bir izah çalışması olan ve inşallah dokuz bölümlük bir yazı dizisiyle sunulacak bu bölümdeki derslerimizde Kur’ân’ın; ruhları, akılları ve kalpleri fetheden ve dünyayı manen istila eden büyük davasını nasıl ortaya koyduğunu, insanlık âlemi içinde ortaya çıktığı andan itibaren, bütün hayallerin ötesinde ne mertebede büyük bir manevî inkılap gerçekleştirdiğini ve insan sözü olmadığının mantıkî çıkarım ve delillerinin en çarpıcılarını göreceksiniz (Ediz Sözüer)

  Harika Bir Kitabın Olağanüstü Manevî Hâkimiyeti (Risale-i Nur Eğitim Programı-38)
 • Hanımların İtirazına Cevap

  Hanımlardan bazıları: Adalet mi bu? İslam dini erkeğe dört kadınla evlenmeye müsaade etmiş, kadın buna nasıl dayansın, biz kadınlar da erkekler gibi insan değil miyiz ki? Bu kelimenin altında şu yatıyor… (Abdülkadir Haktanır)

  Hanımların İtirazına Cevap
 • Gururdan Kurtulup İmanı İhlasla Korumak

  İhlaslı bir insanın camide kıldığı namaz ile evde kıldığı namaz aynı olmalıdır. İki mekan arasındaki namaz kılma hızında, süresinde … bir farklılık varsa, iki mekanda da aynı şekilde ( her ikisinde de yavaş ve ihlaslı olarak) kılmaya özen göstermelidir (Abdülkadir Haktanır)

  Gururdan Kurtulup İmanı İhlasla Korumak
 • Dünya Uçağı Ve Biz

  İnsanların yaptığı, dünyanın en büyük veya en hızlı yolcu uçağına ait bir haber ilgimizi çeker. Halbuki biz şu anda, yedi milyar insan yolcusu ile ve onlardan daha fazla ve toplam sayısı tahmin edilemeyen çeşitli hayvanlar ve bitkiler ile ve ayrıca denizler, dağlar, bahçeler, evler, köşkler vs. ile süslü (Prof. Dr.  Mustafa NUTKU)

  Dünya Uçağı Ve Biz
 • İman Eden Ve İyi İşler İşleyen Mü’minler, Cennetlerde Daimî Bir Şekilde Kalacaklardır

  Ey insanlar! Fâni, kısa, faidesiz ömrünüzü; bâki, uzun, faideli, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, Bâki-i Hakikî’nin yoluna sarfediniz (Abdülkadir Haktanır)

  İman Eden Ve İyi İşler İşleyen Mü’minler, Cennetlerde Daimî Bir Şekilde Kalacaklardır
 • İslâm ittihadı emrediyor

  İnsanlar arasında şeref ve izzetli hayat ancak birlikle olabilir, birlik olmazsa maddi ve manevî hayat da ayaklar altında ezilir gider. Asr-ı saadette sahabeler arasındaki muvaffakiyetin sırrı da birliğe dayanıyor. Hedefleri tamamen rıza-ı ilâhiyeye dayandığından dolayı, dünyevî meseleler için aralarında ihtilaf ve gayrilik olmamıştır (Rüstem Garzanlı)

  İslâm ittihadı emrediyor
 • Müslüman Bilim adamlarımızla gurur Duyuyorum

  Abdüsselam: (1926) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan Müslüman bilim adamı.  Ahmed Bin Musa: (10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi. Akşemseddin: (1389 – 1459) Pasteur den önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbul’un fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır. (Abdülkadir Haktanır)

  Müslüman Bilim adamlarımızla gurur Duyuyorum
 • Yaratıcının Varlığına İnanmak

  Türkiye’de de dine karşı cephe alan tek partili idareden Allah yoktur, her şeyi Tabiat  yaratmıştır fikrinin tesirinde kalıp bu gibi boş akide ile yaşayanların daha sonu gelmedi. Hatta ibadetin ağırlığı altına girmemek için, Allaha karşı imansız yaşayanların sayısı az değil (Abdülkadir Haktanır)

  Yaratıcının Varlığına İnanmak
 • Talep Eden Herkese Ücretsiz Risale-i Nur Eğitim Programı Seti

  Sizleri, 42 saatlik görsel destekli ve akademik nitelikli Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı’nın, set halinde toplu indirme paketi ile indirilebilme veya harici belleğe yüklenip talep üzerine gönderiminin sağlanması imkanından haberdar etmek istiyoruz.

  Talep Eden Herkese Ücretsiz Risale-i Nur Eğitim Programı Seti
 •  İmanın Hakikatını Nasıl Anlamalı

  Îman, insânı insân eder. Belki insânı sultan eder. Öyle ise, insânın vazife-i asliyyesi, îman ve duadır. Küfür, insânı gayet âciz bir canavar hayvan eder. Demek îman, bir ma’nevî Tûba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise ma’nevî bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor (Abdülkadir Haktanır)

   İmanın Hakikatını Nasıl Anlamalı
 • Hakikatin Bilinemez Olduğu Bir Kâinat Tasavvuru Kabul Edilemezdir (1.Bölüm)

  “Ben bulamadım, göremedim, emin olamadım” diyebilirsiniz. Fakat “Bulunamaz, görülemez, emin olunamaz” diyemezsiniz. Tabi bu hüküm özellikle bir mümin için geçerli. Hakikatin yeri akılla ve vahyin yardımıyla bilinir, fakat kalple ve diğer latifelerle saklı olduğu yerden çıkartılır. Yani esas itibariyle iman hakikatleri sadece akılla bilinmeyen, kalple idrak edilen ve hissedilen hakikatlerdir. (Ediz Sözüer)

  Hakikatin Bilinemez Olduğu Bir Kâinat Tasavvuru Kabul Edilemezdir (1.Bölüm)
 • Cemaatler İslamiyete, İslamiyetle Hizmet Etmek İçindir

  “İslâmiyet tehlikededir, yangınvar!” diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına koşturdu. Herbiri, kendi istidadına göre câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemal-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadîslerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-i imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur’anın muhafazasına çalıştı ve hâkeza.. Herbir taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslâmiyette hummalı bir surette sa’yettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktarına, o fırtına ile tohumlar atıldı; yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maatteessüf o güller ve gülistan içinde ehl-i bid’a fırkalarının dikenleri dahi çıktı.”

  Cemaatler İslamiyete, İslamiyetle Hizmet Etmek İçindir
 • İlmi Teşvik Eden Ayet Ve Hadisi Şerifler

  Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir: Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse(Abdülkadir Haktanır)

  İlmi Teşvik Eden Ayet Ve Hadisi Şerifler

Haberler »

İlahiyat Câmiasında Neler Oluyor?-6 ( Prof. Dr. Mustafa Öztürk’e Cevap )

İlahiyat Câmiasında Neler Oluyor?-6 ( Prof. Dr. Mustafa Öztürk’e Cevap )

27 Aralık 2018 at 11:28

Mustafa Hocamız, “ Allah aşkına ya, ipek elbise giy bir de altın bilezik tak sonra dışarı çık bakalım, sana ne diyecekler? ‘’Gay’’ derler ” diyerek...

Yazılar »

Yaşadığımız Bazı Gerçekler

Yaşadığımız Bazı Gerçekler

16 Ocak 2019 at 08:17

Tarih ve hadiseler bize inkar edilmeyecek bir gerçeği önümüze serip gösteriyor ki: İslam ahlakına sahip olanlar, hadlerini bilirler. Kendi hatalarını kabul ederek...

Aile Sağlık »

Evlilik aşkı öldürür mü?

Evlilik aşkı öldürür mü?

21 Aralık 2018 at 14:41

     Evlilik hayalleri kuranlar muhakkak ki, “Aman ha evlenme! Evlendikten sonra aşk meşk kalmıyor. Bekârlık gibisi yok!” sözleri çokça duymuşlardır. Her...

 • Ailesiz toplum 1 – Iskartalar
  Ailesiz toplum 1 – Iskartalar

  MODERN FAMİLY, AİLESİZ TOPLUM …. YA SONRASI? Muhammed Turan’a Teşekkürlerimle, Ariflerden değilim, derdimi...

  27 Kasım 2018 at 07:00
 • Hayatın Çekilmezliği
  Hayatın Çekilmezliği

  Toplum tarafından titizlik hastalığı olarak bilinen Saplantı-Zorlantı, psikolojide; “Obsesif Kompulsif...

  09 Ağustos 2018 at 13:59
 • Modern tesettür (!)
  Modern tesettür (!)

  Askeriyede savaş anında her asker bir “sütre” gerisinde yatar, oradan ateş eder. Kore’den...

  17 Temmuz 2018 at 10:20

Soru – Cevap »

İlahiyat Câmiasında Neler Oluyor?-7 ( Hûriler ve Ruh Hakkında )

İlahiyat Câmiasında Neler Oluyor?-7 ( Hûriler ve Ruh Hakkında )

04 Ocak 2019 at 11:33

İlahiyat mezunu yazar bir kardeşimiz, Ehl-i Sünnet ulemasının dengeli ve kuşatıcı fikirlerine şöyle itiraz etmiş: “ Kur’anda ruh geçiyor ama senin anladığın...

Videolar »

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

09 Mayıs 2018 at 11:13

Ramazan-ı şerife dairdir Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan ramazan-ı şerife dair...

Son Yazılar

Yaşadığımız Bazı Gerçekler

Yaşadığımız Bazı Gerçekler

Tarih ve hadiseler bize inkar edilmeyecek bir gerçeği önümüze serip gösteriyor ki: İslam ahlakına sahip olanlar, hadlerini bilirler. Kendi hatalarını kabul ederek ona göre davranırlar. Erkek evin dış idaresi ile mükellef olduğunu kabul eder, vazifesini yapmaya çalışır. Kadın da, kendi vazifesi olan evin iç işlerini yapmaya gayret ederek beyinin dış işlerine fazla karışmadığı takdirde iş düzgün gider. Ailede huzur olur (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Rahat Meyli ve Yazmak

Rahat Meyli ve Yazmak

Bir iftar sofrasındaki sohbette, neşredilmesini teklif etmek maksadıyla yazı yazan birisinden bahsedilirken o sofradakilerden birisinin -sanki bu mevzuda sadece kabiliyet yeterliymiş gibi- “Madem ki kabiliyeti var, yazsın..” şeklindeki sözünü çok yadırgamıştım ve yıllarca gazetelerde köşe yazarlığı yapmış bir yazarın, “yazarlığın sadece yüzde onu kabiliyet; yüzde doksanının ise ter (çalışmak) olduğu” sözünü bana düşündürtmüştü (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›
Harika Bir Kitabın Olağanüstü Manevî Hâkimiyeti (Risale-i Nur Eğitim Programı-38)

Harika Bir Kitabın Olağanüstü Manevî Hâkimiyeti (Risale-i Nur Eğitim Programı-38)

Risale-i Nur’un “7. Şua – Ayet-ül Kübra Risalesi”nin 17.Mertebe’si üzerinde geliştirilmiş bir izah çalışması olan ve inşallah dokuz bölümlük bir yazı dizisiyle sunulacak bu bölümdeki derslerimizde Kur’ân’ın; ruhları, akılları ve kalpleri fetheden ve dünyayı manen istila eden büyük davasını nasıl ortaya koyduğunu, insanlık âlemi içinde ortaya çıktığı andan itibaren, bütün hayallerin ötesinde ne mertebede büyük bir manevî inkılap gerçekleştirdiğini ve insan sözü olmadığının mantıkî çıkarım ve delillerinin en çarpıcılarını göreceksiniz (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Hanımların İtirazına Cevap

Hanımların İtirazına Cevap

Hanımlardan bazıları: Adalet mi bu? İslam dini erkeğe dört kadınla evlenmeye müsaade etmiş, kadın buna nasıl dayansın, biz kadınlar da erkekler gibi insan değil miyiz ki? Bu kelimenin altında şu yatıyor… (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Gururdan Kurtulup İmanı İhlasla Korumak

Gururdan Kurtulup İmanı İhlasla Korumak

İhlaslı bir insanın camide kıldığı namaz ile evde kıldığı namaz aynı olmalıdır. İki mekan arasındaki namaz kılma hızında, süresinde … bir farklılık varsa, iki mekanda da aynı şekilde ( her ikisinde de yavaş ve ihlaslı olarak) kılmaya özen göstermelidir (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›