• Bizim Vazifemiz Bize Hayatı Verip Besleyene Şükretmek

  Hiç mümkün müdür ki; insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da, insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa.. (Abdülkadir Haktanır)

  Bizim Vazifemiz Bize Hayatı Verip Besleyene Şükretmek
 • Pencere

  Pencereye bakan camdaki kirleri görür; pencereden bakan ardındaki dünyayı, kainatı görür. Bu bakış tefekkür gözüyle, mana-yı harfi nazarı ile olursa tevhid  nakışları okunur. (Mehmet Abidin Kartal)

  Pencere
 • İHLAS RİSALESİ OKUMA NOTLARI-1

  ( 21. Lem’aya Dair )  Yirmibirinci Lem’a  İhlas hakkında  (Onyedinci Lem’anın Onyedinci Nota’sının yedi mes’elesinden Dördüncü Mes’elesi iken, ihlas münasebetiyle Yirminci Lem’anın İkinci Nokta’sı oldu. Nuraniyetine binaen Yirmibirinci Lem’a olarak Lemaat’a girdi.) Bu Lem’a lâakal her 15 günde bir defa okunmalı! “ Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’aniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim […]

  İHLAS RİSALESİ OKUMA NOTLARI-1
 • Batı’dan Peygamberimize Övgüler

  İnsanı kendi dostu methetmesi pek mühim değildir. Düşmanın met’hu senasını kazanabilmek çok mühimdir. (Abdülkadir Haktanır)

  Batı’dan Peygamberimize Övgüler
 • Din Ve İlmin Kesiştiği Nokta

  Dünyaca meşhur fizik profesörü Albert Einstein’nin ifadeleri: – Hayatımız bu dünyada bir sır olup, buraya geldiğimizin sebebini bilemiyoruz. Yalnız bunu sizi ikaz etmek için ifade edeyim ki: Buraya gelmemizin sebebinde muhakkak İlahi bir hikmet mevcuttur. (Abdülkadir Haktanır)

  Din Ve İlmin Kesiştiği Nokta
 • Avrupalı feylosofların Kuran Hakkındaki Görüşleri

  Kur’an putperestliği imha Allah’ın vahdaniyet akidesini tesis, cinlere, perilere, taşlara ibadeti ilga, çocukları diri diri gömmek gibi vahşi âdetleri izale, bütün hurafeleri istîsal, taaddüd-ü zevcatı tahdid ile, bütün Araplar için İlahî lütuf ve nimet olmuştur (Abdülkadir Haktanır)

  Avrupalı feylosofların Kuran Hakkındaki Görüşleri
 • Müslümanları İlme İten Sebepler

  İslâmiyet ilim dinidir. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk emri “Oku” ile başlar. İslâm dini cehaleti karanlığa, ilmi aydınlığa benzetir. İlim sahiplerinin daima üstün olacaklarını bildirir. “Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer-9) der.  (Abdülkadir Haktanır)

  Müslümanları İlme İten Sebepler
 • Borç Verilen Paranın Zekatı Olur mu?

  Geri ödeneceği kesin olan alacakların, her yıl alacaklı tarafından zekatlarının ödenmesi gerekir. Şayet her yıl zekatı verilmemiş ise, alacak tahsis edildikten sonra, geçmiş yıllara ait zekatların da ödenmesi gerekir. İnkar edilen veya geri alınma ihtimali görülmeyen alacaklar için, alacaklının her yıl zekat vermesi gerekmez. Şayet bu tür ümit kesilmiş bir alacak daha sonra ödenirse, üzerin den yıl geçtikten sonra zekatı gerekir; geçmiş yıllar için zekat gerekmez. (Abdülkadir Haktanır)

  Borç Verilen Paranın Zekatı Olur mu?
 • Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-4

  Bizim yaptığımız sadece o eskimez hakikatleri zaman ve zemine uygun, güncel bilim yaklaşımlarıyla irtibatlı çıkarımlar yaparak, yenileyerek, sistematik şekle sokarak tekrar, taze olarak ifade etmekten ve zamanın anlayışına uygun şekilde yeniden takdiminden ibarettir. (Ediz Sözüer)

  Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-4
 • İman etmek ayrı, İnkâr etmemek ayrı

  İman edip, müslüman olmayı; Kanarya Sevenler Derneği’ne üye olmak gibi, bir şey zannediyoruz! Bence hepimiz, dışarıdan gözümüzü, kulağımızı çekip; içimize yönelmeli, içimizi dinlemeliyiz. Ama “iman etmek” ayrı, “inkâr etmemek” ayrı şeyler olduğunu bilerek, yapmalıyız bunu! Yoksa, Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği üzere; puta tapan kâfir ve müşrikler de, “Allah”ı ret ve inkâr etmiyorlardı!… (Ayhan Küflüoğlu)

  İman etmek ayrı, İnkâr etmemek ayrı

Haberler »

Risale-i Nurda Tahrifat Yapıldımı Suallerine Cevablar

Risale-i Nurda Tahrifat Yapıldımı Suallerine Cevablar

08 Şubat 2020 at 14:51

Risale-i Nurda Tahrifat Yapıldımı Suallerine Cevablar ( Abdulkadir BADILLI ) Üstadımız ahir ömründe külliyata; bizzat tashihat yaparak son şeklini vermiştir ve...

Aile Sağlık »

İSLÂM’A GÖRE EVLİLİK NASIL OLMALI?

İSLÂM’A GÖRE EVLİLİK NASIL OLMALI?

08 Kasım 2019 at 03:06

Evlilik görüşmesinde iki taraf, bir yer belirleyip birbirlerini görmelidirler. Ama unutmamak gerektir ki “paketlenmiş-hazır” bir şekilde birini bulup,...

Soru – Cevap »

Ölülere Kur’an Okumanın Faydasına Dair Bir Tahkik

Ölülere Kur’an Okumanın Faydasına Dair Bir Tahkik

20 Aralık 2019 at 14:57

Soru) Kur’an-ı Kerim’in ölülere okunmasında fayda var mıdır? Varsa nelerdir? Mesela Yâsin suresi veya 11 İhlas ve Fatiha okumak gibi… Cevap) Bu sorunun cevabını...

 • ŞÚRÂ
  ŞÚRÂ

  ŞÚRÂ Bir zat Zübeyir Ağabeye Nur’un meslek ve meşrebi hakkında sual soruyor. Zübeyir Ağabey:“Üstadımız...

  03 Aralık 2019 at 18:24
 • Sebeplere Riayet ve Allah Sevgisi
  Sebeplere Riayet ve Allah Sevgisi

  Soru: Saadet Çiçekleri kitabı sayfa 298’de: “ Abd-i habib olmak istersen sebeplere riayet ederek yaşayacaksın...

  26 Kasım 2019 at 15:04
 • Soru – Cevap – 4
  Soru – Cevap – 4

  Soru “Bir kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan...

  24 Kasım 2019 at 05:15

Videolar »

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

09 Mayıs 2018 at 11:13

Ramazan-ı şerife dairdir Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan ramazan-ı şerife dair...

Son Yazılar