• Tekfir Ahlakı(!)

  Her insanın fıtrattan gelen veya adet edinilmiş bir takım özellikleri vardır. Bunlar bilgilerle ve inançlarla harmanlanarak insanların karar ve davranışlarını belirlerler. Öğrenilenler ve inanılanlar, adetlerin hatta zaman zaman fıtratların değişmesinde etkili olabilirler.
  (Muhiddin Yenigün)

  Tekfir Ahlakı(!)
 • Şükredenlerden olalım

  Biri yağmurda kışta dışarda kalmamak için ev kiralamış, oh be çoluk çocuğunu çatı altına soktuğu için ne kadar sevinir, Allahına ne kadar şükretmesi lazım değil mi. Ötekisi onun ötesinde peşin parayla daire almış. Bu evvelkine göre daha fazla şükretmek icab etmezmi? (Abdülkadir Haktanır)

  Şükredenlerden olalım
 • Nimet Şükür İster

  Kardeşlerim! Şimdi nasıl bir şükürle mükellef olduğumuzu görmek için, bize verilen ni’metlerin bazılarını ortaya sermeye çalışıyoruz. Sizde benim gibi böyle biri olmak için herhangi yere dilekçe vermediniz değil mi. Yalnız: Kêrim, Muhsin ve Rahman olan Allah’ımız bizi “ahsen’i takvimde yaratmış (Abdülkadir Haktanır)

  Nimet Şükür İster
 • Her bir fen, hakem isminin bir cilvesini tarif ediyor

  Fenn-i Ticaret diyecek: “Gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları  çok san’atlı bir dükkândır.” (Abdülkadir Haktanır)

  Her bir fen, hakem isminin bir cilvesini tarif ediyor
 • Hilkatteki hüsne azamete ve ulviyete kanaat lazımdır

  Sâni’in delaili, zerrattan kat kat ziyadedir. Eğer desen: Neden herkes aklıyla görmüyor?  Elcevab: Kemal-i zuhurundan… (Abdülkadir Haktanır)

  Hilkatteki hüsne azamete ve ulviyete kanaat lazımdır
 • İNSAN İRADESİNİ EMZİREN ANNE: “ KADER ” ( 3 )

  İnsan Eseri Olan İşlerde İnsan İradesinin Payı: Halk-Kesb Meselesi Vecih: [1]Cüz-ü ihtiyarînin üssü’l-esası olan meyelân, Maturidîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş’arîona mevcutnazarıyla baktığı için, abde vermemiş. Fakat o meyelândaki tasarruf, Eş’ariyece bir emr-i itibarîdir. Öyle ise o meyelân, o tasarruf, bir emr-i nisbîdir. Muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i itibarî ise, illet-i tâmme istemez ki, illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref’ etsin. Belki o emr-i itibarînin illeti, bir rüçhâniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibarî sübut bulabilir. Öyle ise, o anda onu terk edebilir. Kur’ân ona o anda […]

  İNSAN İRADESİNİ EMZİREN ANNE: “ KADER ” ( 3 )
 • Anne Karnındaki Bebekler

  İtirazcı ve yüzeysel düşünen kardeşi diyor ki: “Şu eller, ne işimize yarayacak ki burada?! Şu ağzımız… Ne faydası var ki…”“Biz kordondan besleniyoruz. Şu kulaklarımız… Ne için takılmış ki kafamıza… Suyun içinde yaşayan bizler için ne anlam ifade eder? Peki ya şu ayaklarımız… Tamamen lüzumsuz! Çünkü burada yürünecek bir alan yok! Hele şu gözlerimizin hiçbir manası yok! Çünkü burada görülebilecek bir âlem yok, karanlıkta yaşıyoruz…” (Ediz Sözüer)

  Anne Karnındaki Bebekler
 • Şevk devresi, muhabbet devresi

  Risale-i Nurda merhaleler vardır bunlar: 1- Şevk devresi ruhun hakikatleri kapmasıyla olur. 2- Muhabbet devresi: Risale-i Nur kalbde mekan tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer fakat o medreseye çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır fakat o dershanenin kırpıntı yatağına gelir. (Abdülkadir Haktanır)

  Şevk devresi, muhabbet devresi
 • Takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm

  Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azîme içinde amel-i salihin ihlâsla muvaffakiyeti pek azdır. (Abdulkadir Haktanır)

  Takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm
 • Allah Razı Olsun

  Bir insanın isteyebileceği en büyük, en âli istek Cenâb-ı Hakkın rızasıdır. Öyle ya, Cenâb-ı Hakkın rızasını kazanan bir insan daha ne isteyebilir ki? (Halil İbrahim DEDE)

  Allah Razı Olsun

Haberler »

Almanca Mucizat-ı Ahmediye Risalesi . .

Almanca Mucizat-ı Ahmediye Risalesi . .

30 Ağustos 2019 at 06:57

Al1953 tarihinde Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretleri tarafından 1200 lira para verilerek bir yayın evi kurulmasına teşvik ettiği ve Bunun neticesinde M....

Aile Sağlık »

Şiddetin Kaynağı Erkeklik Değildir!

Şiddetin Kaynağı Erkeklik Değildir!

24 Temmuz 2019 at 08:45

Şiddetin Kaynağı Erkeklik Değildir Dünya iki yüzlülükte altın çağını yaşıyor. Hemen her alanda bir ikiyüzlülük almış başını gidiyor. Araştırmaların,...

Soru – Cevap »

Kurban’la İlgili Merak Edilen Sorular

Kurban’la İlgili Merak Edilen Sorular

10 Ağustos 2019 at 12:18

Kurban Nedir “Allahu Teâla’ya ibadet etmek ve yaklaşmak niyetiyle belirli günlerde, hususi bir hayvanı kesmeye kurban denir.” Genellikle kuşluk vaktinde kesildiği...

Videolar »

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

09 Mayıs 2018 at 11:13

Ramazan-ı şerife dairdir Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan ramazan-ı şerife dair...

Son Yazılar