• Hadislerden Psikolojik, Sosyolojik, Teolojik ve Sembolik Nükteler

             Hadisler, Hz. Peygamber’in (ASM) Kur’an medresesinden aldığı derslere dair kısa notlar ve çeşitli âyetlere dair sözlü ve fiilî tefsirlerdir. Kur’an kâinat ve insanlık dünyasında geçerli İlâhî kanunların tercümesi ve fıtratın dili olduğundan her bir hadis çeşitli fenlerin inceleme sahasına dair sabit hakikatlerin ilancısı hükmündedir. Bu makalede bazı hadis-i şeriflerin psikoloji, sosyoloji, teoloji ve sembol ilmi […]

  Hadislerden Psikolojik, Sosyolojik, Teolojik ve Sembolik Nükteler
 • Muhabbetini Artır

  Sakın! Bilerek, hiç kimsenin kalbini kırma!Kimseyi rahatsız eder, durumda bulunma!Sen nefis ile şeytanın, oyununa uyma!Kandırılıp yaparsan, hesabın çok zor olur. (Abdülkadir Haktanır)

  Muhabbetini Artır
 • Çekirdekte Kitâb-I Mübîn İle İmam-I Mübîn

  hangi zîhayata bakılsa görünüyor ki, gayet hikmetli ve san’atlı bir kalıbdan çıkmış gibi, bir mikdar, bir şekil var ki; o mikdarı, o sureti, o şekli almak ya hârika ve nihayet derecede eğri büğrü maddî bir kalıp bulunmalı veyahut kaderden gelen mevzun, ilmî bir kalıb-ı manevî ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor (Abdülkadir Haktanır)

  Çekirdekte Kitâb-I Mübîn İle İmam-I Mübîn
 • Bir Ceninin Hatıra Defteri

  Gözlerim yoktu, gözlerimin olmadığını bir Sen gördün.Görmüyorum. Görme isteğime bile körüm. Görmek istediğimi bilmiyorum. Gözlerim yok. Ne renklerden haberim var, ne şekilleri tahmin edebilirim. (Paylaşan Abdulkadir Haktanır)

  Bir Ceninin Hatıra Defteri
 • Makam Sahibi Görünmek

  Kendimizi satmak ve beğendirmek ve temed­düh etmek, hodfuruşluk etmek ise, Risale-i Nur’un ehemmi­yetli bir esası olan ih­lâs sır­rını bozmaktır (Abdülkadir Haktanır)

  Makam Sahibi Görünmek
 • Sevaplar Recep ayında yüzlere çıkar

  Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üçyüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıkar. (Abdülkadir Haktanır)

  Sevaplar Recep ayında yüzlere çıkar
 • AZIĞIN EN HAYIRLISI TAKVADIR ÂYETİNE BEDİÜZZAMANCA YAKLAŞIM

  Cenâb-ı Hak (celle celaluhu)  Kur’ân-ı Kerîm’de mealen şöyle buyurmaktadır; “Hayır (ve hasenât)dan ne yaparsanız, Allah onu bilir. O halde (kendinize yolculuğunuzda lâzım olacak) azık edinin; fakat şübhesiz ki azığın en hayırlısı, takvadır. Ve ey akıl sâhibleri! (Sâdece) benden sakının!” (1) Bediüzzaman Hazretleri’nin Kur’ân-ı Kerîm’i tefsir ve izah metodunda; âyetleri teker teker ele alıp, meal verip sonra da tefsir ve izah […]

  AZIĞIN EN HAYIRLISI TAKVADIR ÂYETİNE BEDİÜZZAMANCA YAKLAŞIM
 • Hanımın Yaratılışı Erkekten Naziktir

  Biz de, hem onları, hem de, din bilgilerinden mahrum kalan diğer Müslümanları nazara alarak dört kadınla ne için evlenmeyi Allah müsaade etti meselesini öğrenmeleri için, birkaç noktaya işaret ederek, onların bilmedikleri yönleri izah etmeye çalışacağız.  (Abdülkadir Haktanır)

  Hanımın Yaratılışı Erkekten Naziktir
 • Efendimizin dünyaya gelişi ile ilgili

  Efendimizin risâleti diğer peygamberler gibi hususî değil, umumi ve cihânşümûldür. Buna binâen elbette dünyaya teşrifleri esnasında birtakım hârikâ hâdiseler vücuda gelecekti. Ve bu hâdiseler akıl ve basîret sahiplerini düşünceye sevkedecekti. (Abdülkadir Haktanır)

  Efendimizin dünyaya gelişi ile ilgili
 • Kemiyet, Sayı Çokluğunda Değil Keyfiyet Önemlidir

  Keyfiyet, Risale-i Nur’un mesleğinde sayıca çokluğa değil, belki a’zamî ihlâs, a’zamî sadakat, a’zamî tesanüd, a’zamî fedakârlık, sünnete ittiba’, takva, istiğna, iktisad, adalet, nezafet ve bunlarda sebat ve daha bunlar gibi yüksek vasıflara sahib olmak; ve bu evsafa sahip olanların tercih edilmesidir (Paylaşan Abdülkadir Haktanır)

  Kemiyet, Sayı Çokluğunda Değil Keyfiyet Önemlidir

Haberler »

Risale-i Nurda Tahrifat Yapıldımı Suallerine Cevablar

Risale-i Nurda Tahrifat Yapıldımı Suallerine Cevablar

08 Şubat 2020 at 14:51

Risale-i Nurda Tahrifat Yapıldımı Suallerine Cevablar ( Abdulkadir BADILLI ) Üstadımız ahir ömründe külliyata; bizzat tashihat yaparak son şeklini vermiştir ve...

Aile Sağlık »

İSLÂM’A GÖRE EVLİLİK NASIL OLMALI?

İSLÂM’A GÖRE EVLİLİK NASIL OLMALI?

08 Kasım 2019 at 03:06

Evlilik görüşmesinde iki taraf, bir yer belirleyip birbirlerini görmelidirler. Ama unutmamak gerektir ki “paketlenmiş-hazır” bir şekilde birini bulup,...

Soru – Cevap »

Ölülere Kur’an Okumanın Faydasına Dair Bir Tahkik

Ölülere Kur’an Okumanın Faydasına Dair Bir Tahkik

20 Aralık 2019 at 14:57

Soru) Kur’an-ı Kerim’in ölülere okunmasında fayda var mıdır? Varsa nelerdir? Mesela Yâsin suresi veya 11 İhlas ve Fatiha okumak gibi… Cevap) Bu sorunun cevabını...

 • ŞÚRÂ
  ŞÚRÂ

  ŞÚRÂ Bir zat Zübeyir Ağabeye Nur’un meslek ve meşrebi hakkında sual soruyor. Zübeyir Ağabey:“Üstadımız...

  03 Aralık 2019 at 18:24
 • Sebeplere Riayet ve Allah Sevgisi
  Sebeplere Riayet ve Allah Sevgisi

  Soru: Saadet Çiçekleri kitabı sayfa 298’de: “ Abd-i habib olmak istersen sebeplere riayet ederek yaşayacaksın...

  26 Kasım 2019 at 15:04
 • Soru – Cevap – 4
  Soru – Cevap – 4

  Soru “Bir kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan...

  24 Kasım 2019 at 05:15

Videolar »

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

Ramazan Risalesi Oku ve Dinle

09 Mayıs 2018 at 11:13

Ramazan-ı şerife dairdir Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan ramazan-ı şerife dair...

Son Yazılar