• Kürsüler

  Kürsüler boş, merkezi camiden yapılan vaaz diğer camilerin iç hoparlörine veriliyor cemaat vaazı oradan dinliyor yada dinliyor zannediliyor (Çetin KILIÇ)

  Kürsüler
 • UHUVVET EZANINDA KASTAMONU MEVLİDİ

  “Aziz, Sıddık, Kardeşlerim! Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur’a menfaati için değil, belki tahkikî imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat’î buldukları bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci’, bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki; bir hakikat var, hiç bir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, mağlub olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur.”

  UHUVVET EZANINDA KASTAMONU MEVLİDİ
 • Neden Devamlı Okumalıyım ki?

  Neden Devamlı Okumalıyım ki? Risale-i Nur Külliyatını okumak uzun soluklu bir çabadır. Çünkü “bir defa okuyup, sair ilmî risaleler gibi yeter der, bırakır. Hâlbuki bu risale ulûm-u imaniyedendir. Her gün ekmeğe muhtaç olduğumuz gibi, o nevi’ ilme her vakit ihtiyaç var.” [1] “…Risaleler Kur’an’dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi, her vakit bu gıda-yı […]

  Neden Devamlı Okumalıyım ki?
 • Sırr-ı uhuvvet nasıl tezahür eder?

  Kardeşin seni tahkir ettiği halde, sen ona muhabbet gösterebiliyorsan, işte o zaman sırr-ı uhuvvet tezahür eder.
  Anlamak iki çeşittir: İbareyi anlamak, Hakikatini anlamak. Uhuvvet Risalesini okuduğu halde kardeşiyle dövüşen adam, ibareyi anlamış, hakikatini anlamamıştır. Çünkü hakikatini anlayan insan kardeşiyle dövüşmez. (Rüstem Garzanlı)

  Sırr-ı uhuvvet nasıl tezahür eder?
 • Annem babam yanımıza gelse huzurum kaçar

  Yüce Allah’ımız, evladın anne-babasına “Öf” demesini yasaklamıştır. İslâm toplumunun gerek dinî açıdan gerek örf, adet ve gelenekler açısından anneye ve babaya karşı hürmet gösterme mecburiyeti vardır.Rüstem Garzanlı)

  Annem babam yanımıza gelse huzurum kaçar
 • “Sevgi” konferansından notlar

  “Sevgili öğrenciler, madem ki konferansımızın konusu sevgidir, o zaman sevginin ne olduğunu sizlerden duyayım” dedim. Öğrenciler sevginin anlamı değişik şekilde beyan ettiler ve sonuçta “Allah için birbirimizi sevmeliyiz” noktasına gelindi (Rüstem Garzanlı)

  “Sevgi” konferansından notlar
 • BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR

  BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR  Zamanımızın bir modası da, köklü ve kökleşmiş ve müslümanların âdeta fıtrî âdetleri olmuş birçok mübarek iş ve hususlara bid’at kulpunu takmak hevesidir. Yani, güya din adına bazı insanlar, bid’atlara karış mücadele ediyorum diye, bid’atların daha büyüğünü yaparlar. Hattâ onun en fâhişini icra ederler. Yani, böylesi bir mesleği alanlardan bazılar, İslâm dininin Kur’an’dan sonra en büyük direği olan Sünnet ve hadîsi, […]

  BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR
 • BEDİÜZZAMAN VE SULTAN II. ABDULHAMiD HAN

  BEDİÜZZAMAN VE SULTAN ABDULHAMİD HAN Bediüzzaman’ın yukarıda geçen (bkz. Mufassal Tarihçe-i Hayat) hürriyet hakkındaki ilk nutkunun son bölümünde Sultan Abdülhamid’in ismi ve ahvâli geçmesi münasebetiyle; Bediüzzaman’ın tımarhaneye ve tarassuthaneye zahiren onun tarafından sevk edildiği veya onun namına Mabeyn hükûmetinin tedbiriyle o gibi muameleler ona reva görüldüğü ve şark’tan Medreset‑üz‑Zehra’sı için Padişaha müracaat azmiyle gelmişken, hiç bir mülayim karşılık görmediği, fikir […]

  BEDİÜZZAMAN VE SULTAN II. ABDULHAMiD HAN
 • Bediüzzaman ‘Tebliğ ve İrşad’ dedi

  Bediüzzaman Said Nursi, hayatı boyunca kendisine gadreden, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere sulh ile yaklaşmış ve iyi niyet beslemiştir. Adeta “ben sizin ebedi hayatınızı kurtarmaya çalışıyorum siz beni imha etmek için çalışıyorsunuz” diyor. Gerek Emirdağ hayatı gerekse tüm hayatı buna şahittir.

  Bediüzzaman ‘Tebliğ ve İrşad’ dedi
 • Bediüzzaman ve Ledün

  Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatını telifle toplumda İslâm medeniyetini ihya ve inşa edecek dirayete, kudrete ve ilme sahiptir. İnsanın iradesine kullanması neticesi hasıl olan ilim denizindeki bilgi ve ilmin iki mehazı vardır. 1-Kesbi: Allah’ın kâinata koyduğu “kevnî/tekvinî kanunlar, adetullah” çerçevesinde çalışarak çabalayarak elde edilebilecek ilimde kesin bilgi manasında “ilmelyakîn” mertebesi. Müşahede seviyesinde -yani Gözle Görür gibi- kesin bilgiye “Aynelyakîn” denilmektedir. “Hakkal-yakîn” ise, kalbi sezgi, tecrübe ve kanaat-i katiye seviyesinde […]

  Bediüzzaman ve Ledün

Son Yazılar

Kürsüler

Kürsüler

Kürsüler boş, merkezi camiden yapılan vaaz diğer camilerin iç hoparlörine veriliyor cemaat vaazı oradan dinliyor yada dinliyor zannediliyor (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
UHUVVET EZANINDA KASTAMONU MEVLİDİ

UHUVVET EZANINDA KASTAMONU MEVLİDİ

“Aziz, Sıddık, Kardeşlerim! Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur’a menfaati için değil, belki tahkikî imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat’î buldukları bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci’, bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki; bir hakikat var, hiç bir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, mağlub olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur.”

Devamını oku ›
Neden Devamlı Okumalıyım ki?

Neden Devamlı Okumalıyım ki?

Neden Devamlı Okumalıyım ki? Risale-i Nur Külliyatını okumak uzun soluklu bir çabadır. Çünkü “bir defa okuyup, sair ilmî risaleler gibi yeter der, bırakır. Hâlbuki bu risale ulûm-u imaniyedendir. Her gün ekmeğe muhtaç olduğumuz gibi, o nevi’ ilme her vakit ihtiyaç var.” [1] “…Risaleler Kur’an’dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi, her vakit bu gıda-yı […]

Devamını oku ›
Sırr-ı uhuvvet nasıl tezahür eder?

Sırr-ı uhuvvet nasıl tezahür eder?

Kardeşin seni tahkir ettiği halde, sen ona muhabbet gösterebiliyorsan, işte o zaman sırr-ı uhuvvet tezahür eder.
Anlamak iki çeşittir: İbareyi anlamak, Hakikatini anlamak. Uhuvvet Risalesini okuduğu halde kardeşiyle dövüşen adam, ibareyi anlamış, hakikatini anlamamıştır. Çünkü hakikatini anlayan insan kardeşiyle dövüşmez. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Annem babam yanımıza gelse huzurum kaçar

Annem babam yanımıza gelse huzurum kaçar

Yüce Allah’ımız, evladın anne-babasına “Öf” demesini yasaklamıştır. İslâm toplumunun gerek dinî açıdan gerek örf, adet ve gelenekler açısından anneye ve babaya karşı hürmet gösterme mecburiyeti vardır.Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›