• BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR

  BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR  Zamanımızın bir modası da, köklü ve kökleşmiş ve müslümanların âdeta fıtrî âdetleri olmuş birçok mübarek iş ve hususlara bid’at kulpunu takmak hevesidir. Yani, güya din adına bazı insanlar, bid’atlara karış mücadele ediyorum diye, bid’atların daha büyüğünü yaparlar. Hattâ onun en fâhişini icra ederler. Yani, böylesi bir mesleği alanlardan bazılar, İslâm dininin Kur’an’dan sonra en büyük direği olan Sünnet ve hadîsi, […]

  BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR
 • BEDİÜZZAMAN VE SULTAN II. ABDULHAMiD HAN

  BEDİÜZZAMAN VE SULTAN ABDULHAMİD HAN Bediüzzaman’ın yukarıda geçen (bkz. Mufassal Tarihçe-i Hayat) hürriyet hakkındaki ilk nutkunun son bölümünde Sultan Abdülhamid’in ismi ve ahvâli geçmesi münasebetiyle; Bediüzzaman’ın tımarhaneye ve tarassuthaneye zahiren onun tarafından sevk edildiği veya onun namına Mabeyn hükûmetinin tedbiriyle o gibi muameleler ona reva görüldüğü ve şark’tan Medreset‑üz‑Zehra’sı için Padişaha müracaat azmiyle gelmişken, hiç bir mülayim karşılık görmediği, fikir […]

  BEDİÜZZAMAN VE SULTAN II. ABDULHAMiD HAN
 • Bediüzzaman ‘Tebliğ ve İrşad’ dedi

  Bediüzzaman Said Nursi, hayatı boyunca kendisine gadreden, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere sulh ile yaklaşmış ve iyi niyet beslemiştir. Adeta “ben sizin ebedi hayatınızı kurtarmaya çalışıyorum siz beni imha etmek için çalışıyorsunuz” diyor. Gerek Emirdağ hayatı gerekse tüm hayatı buna şahittir.

  Bediüzzaman ‘Tebliğ ve İrşad’ dedi
 • Bediüzzaman ve Ledün

  Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatını telifle toplumda İslâm medeniyetini ihya ve inşa edecek dirayete, kudrete ve ilme sahiptir. İnsanın iradesine kullanması neticesi hasıl olan ilim denizindeki bilgi ve ilmin iki mehazı vardır. 1-Kesbi: Allah’ın kâinata koyduğu “kevnî/tekvinî kanunlar, adetullah” çerçevesinde çalışarak çabalayarak elde edilebilecek ilimde kesin bilgi manasında “ilmelyakîn” mertebesi. Müşahede seviyesinde -yani Gözle Görür gibi- kesin bilgiye “Aynelyakîn” denilmektedir. “Hakkal-yakîn” ise, kalbi sezgi, tecrübe ve kanaat-i katiye seviyesinde […]

  Bediüzzaman ve Ledün
 • NİYETİN ve AMACIN NEDİR?

  Herkese ancak niyetinin karşılığı vardır. O halde niyetimiz nedir gözden geçirmeliyiz.

  NİYETİN ve AMACIN NEDİR?
 • Siperinde, Cihazatında, Ruhunda, Hizmetinde Sıkıntı mı Yaşıyorsun?

  Muvaffakiyet ve zaferlerin devamı, bu niyet-i hâlisa, samimiyet, kardeşlik ve tesanüd manalarının muhafaza ve inkişafı olarak ders alıyoruz.

  Siperinde, Cihazatında, Ruhunda, Hizmetinde Sıkıntı mı Yaşıyorsun?
 • İslami Sanat, Mana-yı Harfi, yada Hermenötik Karakter

  Bu tür sanat eserleri kişiyi Rabbine taşır tıpkı Burak gibi, Burak Peygamberimiz(sav) aldı bir yere kadar götürdü. Sanat eserleri bazen temsil vazifesi de görür, Allah’ın esmasına şahitlik eder. (Çetin KILIÇ)

  İslami Sanat, Mana-yı Harfi, yada Hermenötik Karakter
 • Âlemimizi Filizlendirmek

  ÂLEMİMİZİ FİLİZLENDİRMEK “Ruhu inkişaf edip kalbi intibaha gelen zatlar okumaktan usanmMuhammed Numan özel, insan, okumak, hizmetaz.”1   Risâle-i Nur Külliyatı sadece bir mülahazadan ibaret değildir. Rahat zamanlarda kanepe koltukta hele şöyle bir eser telif edelim deyip de kalem oynatılmış değildir. Zaten nice öyle yazalım çizelim derdinde olan eserler mazinin raflarına kaldırılmıştır. Zaman buna fetva vermiştir.   Risale-i Nur hizmeti sofistik […]

  Âlemimizi Filizlendirmek
 • Meal Üzerine

  Türkçe açıklamalı Kur’an okunabilir; bunda herhangi bir sakınca yoktur. Kur’an Meali okurken dikkat edilecek en önemli konu; inanç esaslarında ya da farz, vacip, haram gibi hükümlerde mutlaka tefsirlere ve ilgili fıkıh kitaplarına da bakmak gerekir. (Çetin KILIÇ)

  Meal Üzerine
 • İktisat

  Faiz gelirinin çoğalması, zekâtın azalması ile bozulan gelir dengeleri neticesinde, aşırı zengin rantiye sınıfların lüks ve israf temayülü artmakta. Reklâm, kredi, banka kartı vs. imkânların geliştirilmesiyle tüketim devamlı teşvik edildiğinden, rek­lâmlarla insanlar daima, daha çok, daha gelişmiş ve daha yeni malları tüketime teş­vik edildiğinden büyük halk kütlesinin aile bütçesinde gelir-gider dengeleri bozul­maktadır. Çetin KILIÇ)

  İktisat

Son Yazılar

ZAMANIN AHİRİNDE, SAADET-İ EBEDİYE SESİ

ZAMANIN AHİRİNDE, SAADET-İ EBEDİYE SESİ

Kâinatta her şey insanın istifadesi için; insansa Hakk’a itaat u ibadet için yaratılmıştır. Kâinattan istifade için de aza ve duygularla teçhiz edilmişiz. Dil tattığını, burun kokladığını, kulak duyduğunu, göz şahit olduklarını kabullenir. Bir şekilde insanın dimağına giren şeyler insan farkında olsa da olmasa da yoluna çıkacaktır. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla istifademiz fıtridir.

Devamını oku ›
BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR

BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR

BİD’AT MUARIZI BİD’ATÇILAR  Zamanımızın bir modası da, köklü ve kökleşmiş ve müslümanların âdeta fıtrî âdetleri olmuş birçok mübarek iş ve hususlara bid’at kulpunu takmak hevesidir. Yani, güya din adına bazı insanlar, bid’atlara karış mücadele ediyorum diye, bid’atların daha büyüğünü yaparlar. Hattâ onun en fâhişini icra ederler. Yani, böylesi bir mesleği alanlardan bazılar, İslâm dininin Kur’an’dan sonra en büyük direği olan Sünnet ve hadîsi, […]

Devamını oku ›
BEDİÜZZAMAN VE SULTAN II. ABDULHAMiD HAN

BEDİÜZZAMAN VE SULTAN II. ABDULHAMiD HAN

BEDİÜZZAMAN VE SULTAN ABDULHAMİD HAN Bediüzzaman’ın yukarıda geçen (bkz. Mufassal Tarihçe-i Hayat) hürriyet hakkındaki ilk nutkunun son bölümünde Sultan Abdülhamid’in ismi ve ahvâli geçmesi münasebetiyle; Bediüzzaman’ın tımarhaneye ve tarassuthaneye zahiren onun tarafından sevk edildiği veya onun namına Mabeyn hükûmetinin tedbiriyle o gibi muameleler ona reva görüldüğü ve şark’tan Medreset‑üz‑Zehra’sı için Padişaha müracaat azmiyle gelmişken, hiç bir mülayim karşılık görmediği, fikir […]

Devamını oku ›
Bediüzzaman ‘Tebliğ ve İrşad’ dedi

Bediüzzaman ‘Tebliğ ve İrşad’ dedi

Bediüzzaman Said Nursi, hayatı boyunca kendisine gadreden, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere sulh ile yaklaşmış ve iyi niyet beslemiştir. Adeta “ben sizin ebedi hayatınızı kurtarmaya çalışıyorum siz beni imha etmek için çalışıyorsunuz” diyor. Gerek Emirdağ hayatı gerekse tüm hayatı buna şahittir.

Devamını oku ›
Bediüzzaman ve Ledün

Bediüzzaman ve Ledün

Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatını telifle toplumda İslâm medeniyetini ihya ve inşa edecek dirayete, kudrete ve ilme sahiptir. İnsanın iradesine kullanması neticesi hasıl olan ilim denizindeki bilgi ve ilmin iki mehazı vardır. 1-Kesbi: Allah’ın kâinata koyduğu “kevnî/tekvinî kanunlar, adetullah” çerçevesinde çalışarak çabalayarak elde edilebilecek ilimde kesin bilgi manasında “ilmelyakîn” mertebesi. Müşahede seviyesinde -yani Gözle Görür gibi- kesin bilgiye “Aynelyakîn” denilmektedir. “Hakkal-yakîn” ise, kalbi sezgi, tecrübe ve kanaat-i katiye seviyesinde […]

Devamını oku ›