• İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

  İşârâtü’l-İ’caz’ın hemen baş tarafında bu eseri Birinci Dünya Savaşının ilk senesinde cephede ve yanında başvuracak kaynak kitap olmadan te’lif ettiğini söyler. İşaratü’l-İ’caz, Risale-i Nur Külliyatının bir fihristesi, bir listesi ve o Nur bahçesinin bir fidanlığıdır. Sırr-ı i’cazı’l-Kur’an’ın bir menbaı olan bu eser Fatiha Suresi ile Bakara Suresinin ilk 33 ayetinin tefsiridir. Bu eser için Mehmed Akif Ersoy “Eğer âlim iseler, gitsinler Bediüzzaman’ın yazdığı İşaratü’l-İ’caz’ı anlamaya çalışsınlar” demiştir. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

  İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!
 • Amerika’da İslam ve Risale-i Nur

  İslam tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da en hızlı büyüyen din durumunda. 11 Eylül’deki terör hadisesinden sonra beklenildiğinin tam aksine İslam’a karşı alaka gittikçe artıyor. Bu vesile ile müşahedelerimizi abi ve kardeşlerimizle periyodik olarak paylaşmayı muvafık gördük…hem şevk hem de duaya vesile olması ümidiyle.

  Amerika’da İslam ve Risale-i Nur
 • Bediüzzaman’ın ‘Mehdi Gelecek’ Tepkisi

  Mehdilik tartışmaları sık sık gündeme geliyor. Gelip gelmeyeceği, ne zaman geldiği, kim olduğu, vazifeleri, neler yapacağı gibi konu başlıkları altında mehdilik kavramı tartışılıyor. Hele hele kendini “mehdi” ilan edenlerin de sıkça ortaya çıkması gerekli olmadığı halde polemik konusu oluyor.

  Bediüzzaman’ın ‘Mehdi Gelecek’ Tepkisi
 • Allah Her 100 Senede Müceddid Gönderir

  Kendilerine ihsan ve ikram edilen o lütuf ve o nur sebebiyledir ki, Allah-u Teâlâ’nın bildirdiği kadar bütün hakikatları bilirler, hiç kimseden çekinmeden hakikatı söylerler. (Abdülkadir Haktanır)

  Allah Her 100 Senede Müceddid Gönderir
 • Vatan Gibi Diyar, Anne Gibi Yar Olmaz

  Şefkat kahramanı olan anne evladı için her meşakkati çekmeye razıdır. (Abdülkadir Haktanır)

  Vatan Gibi Diyar, Anne Gibi Yar Olmaz
 • Menfi Milliyette Hayır Yok, Yalnız Şer

  Mü’minde menfi milliyetçilik, bir düşman, O bizleri parçalayan, her anu zaman.
  Sizler bu fikirden, çok uzak durun aman, Odur sebep, kardeşi kardeşe kırdıran. (Abdülkadir Haktanır)

  Menfi Milliyette Hayır Yok, Yalnız Şer
 • Asa-yı Musa Bugün de Mucizedir

  Meşhur bir ifade var, kalırsınız katılmazsınız o ayrı mesele, deniliyor ki; biz çok konuşan, az okuyan, hiç yazmayan bir milletiz. (Eyüphan Kaya)

  Asa-yı Musa Bugün de Mucizedir
 • Diniyenin Zedelenmesi ve Sefahetin İntişarı, Cemiyeti Anarşiye Sevk Eder

  Gerek Türkiye’de ve gerek beşer aleminde dehşetini artıran anarşiliğin bahsi yapılmazken, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, cemiyet hayatında, anarşiyi netice verecek sebebleri, Kur’an nuru ile görmüş ve bundan 90-100 sene öncesinden, ta hayatının sonuna kadar, bu anarşi afeti ve tehlikesinden ısrarla haber vermiş, ikaz etmiş ve ıslahına çalışmıştır. Bugün de eserleriyle aynı ıslahat devam etmektedir. Bu yazıda, Risale-i Nur Külliyatından anarşiliğe […]

  Diniyenin Zedelenmesi ve Sefahetin İntişarı, Cemiyeti Anarşiye Sevk Eder
 • İman Etmek Bütün Bütün Başkadır

  BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ, Risale-i Nur Külliyatının mevzuunu iman ilimleri, Risale-i Nur hizmetinin sahasını da iman hizmeti olarak tesbit etmiş ve bu tespitin altını kalın hatlarla çizmiştir. Bu ise mutad bir şekil değildir. (Abdülkadir Haktanır)

  İman Etmek Bütün Bütün Başkadır
 • Sakinleden Kuleönlü Mustafa Hulusi Ağabeyin Hayatından

  İnsanı hayrette bırakacak samimi ifadelerle yazılan bu mektup bir hârika… Ben, lise veya üniversitede okuyanların veya buralardan mezun olmuşların ‘Risalelerin dili ağır, okuyamıyorum, okusam da anlayamıyorum.’ diyenlerine, Kuleönülü Sarıbıçak Mustafa Hulûsî’nin yukarıdaki mektubunu… (Abdülkadir Haktanır)

  Sakinleden Kuleönlü Mustafa Hulusi Ağabeyin Hayatından
 • Müteşabih Ayetler (Benzetmeler) Belagat Kaidelerine Zıt Değil midir? (Video)

  Başka bir ifadeyle; Kur’an-ı Kerimin yüksek ve derin hakikatlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve bu hakikatleri akıllara yakınlaştırmak için insanlarca bilinen üslup ile teşbihler, misaller ve benzetmeler ile hakikati tasvir etmektir. Müteşâbih ayetlerden bazıları şunlardır: “Allah’ın eli onların eli üzerindedir.” (Kur’an-ı Kerim’in mucize anlatım metotlarından biri olan Müteşabihat’ı anlamamızı kolaylaştıracak bir video..) )

 • Cuma Duası – Cumanız Mübarek Olsun

  (Ey Rabbim,) Büyüklük taslamaktan, günahlara devam etmekten sana sığınırım. Kusur ettiğim hususlarda senden bağışlanmamı dilerim. Âciz olduğum, güç yetiremediğim konularda senden yardım isterim..

  Cuma Duası – Cumanız Mübarek Olsun
 • İstidat Ve Kabiliyetlerimiz Hakkında Bâzı Bilgiler

  Ormandan bir kavak gelse ve “Efendim ben irademle geldim, benden bir büfe yapmanızı rica ediyorum. Mobilyacı kavağın istidatını ve kabiliyetini bilir ve der ki: “İradeni tebrik ediyorum. İraden ve azmin hoş amma, senden olursa ancak üzüm kasası olur, istiyor musun?” (Abdülkadir Haktanır)

  İstidat Ve Kabiliyetlerimiz Hakkında Bâzı Bilgiler
 • Her İnsanın Hayatı İçin Altın Prensipler

  Her türlü meşguliyet ve zarara rağmen hizmetten geri durmazlar. Risale-i Nur’un hizmet ettiği hakaik-i imaniyenin her şeyin fevkinde olduğunu kabul ederler ve bu zamanda her şeyden ziyade onlara ihtiyaç olduğuna inanırlar. (Abdülkadir Haktanır)

  Her İnsanın Hayatı İçin Altın Prensipler
 • Okyanuslar “ASİT”e Dönüşür mü?

  Bu yazının başlığı birçoklarına hayret verici ve anlaşılmaz gibi gelse de, aslında okyanusların aside dönüşmesinden daha fazla, okyanusların aside dönüşmemesi hayret edilecek bir şeydir! (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

  Okyanuslar “ASİT”e Dönüşür mü?

Haberler »

Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti Kitabı Basına Tanıtıldı

Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti Kitabı Basına Tanıtıldı

29 Temmuz 2015 at 17:11

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün Bediüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti eserinin 4 cildi tanıtımı Said Nursi hazretlerinin talebelerinden Abdullah Yeğin ve Hüsnü...

Yazılar »

İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

01 Ağustos 2015 at 13:53

Bediüzzaman Hazretleri, İşârâtü’l-İ’caz’ı “Ta’likât” isimli eserinin de kâtipliğini yapan Molla Habib Ağabeye yazdırmıştır. İşârâtü’l-İ’caz’ın...

Aile Sağlık »

Nerede O Eski Ramazanlar

Nerede O Eski Ramazanlar

24 Haziran 2015 at 23:15

Yoğun bir siyasi gündemden sonra mübarek Ramazan ayı geldi.Ramazan ayı mağfiret ve rahmet ayıdır.Özellikle Urfa‘mızda elli dereceleri bulan hava sıcaklığında...

Soru – Cevap »

6 GÜNLÜK ŞEVVAL AYI ORUCUNUN ARALIKSIZ TUTULMASI SART MIDIR?..

6 GÜNLÜK ŞEVVAL AYI ORUCUNUN ARALIKSIZ TUTULMASI SART MIDIR?..

28 Temmuz 2015 at 19:16

6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şart mıdır? Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şart mıdır? Yoksa...

Videolar »

Müteşabih Ayetler (Benzetmeler) Belagat Kaidelerine Zıt Değil midir? (Video)

Müteşabih Ayetler (Benzetmeler) Belagat Kaidelerine Zıt Değil midir? (Video)

31 Temmuz 2015 at 07:29

Kur’an’da ki müteşâbihat, ayetler belagat kaidelerine zıt değil midir? Müteşâbihat denildiğinde; Kur’an-ı Kerimin mecâzi manalara gelen ayetleri anlaşılır. Başka...

Son Yazılar

İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

İşârâtü’l-İ’caz’ın hemen baş tarafında bu eseri Birinci Dünya Savaşının ilk senesinde cephede ve yanında başvuracak kaynak kitap olmadan te’lif ettiğini söyler. İşaratü’l-İ’caz, Risale-i Nur Külliyatının bir fihristesi, bir listesi ve o Nur bahçesinin bir fidanlığıdır. Sırr-ı i’cazı’l-Kur’an’ın bir menbaı olan bu eser Fatiha Suresi ile Bakara Suresinin ilk 33 ayetinin tefsiridir. Bu eser için Mehmed Akif Ersoy “Eğer âlim iseler, gitsinler Bediüzzaman’ın yazdığı İşaratü’l-İ’caz’ı anlamaya çalışsınlar” demiştir. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Amerika’da İslam ve Risale-i Nur

Amerika’da İslam ve Risale-i Nur

İslam tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da en hızlı büyüyen din durumunda. 11 Eylül’deki terör hadisesinden sonra beklenildiğinin tam aksine İslam’a karşı alaka gittikçe artıyor. Bu vesile ile müşahedelerimizi abi ve kardeşlerimizle periyodik olarak paylaşmayı muvafık gördük…hem şevk hem de duaya vesile olması ümidiyle.

Devamını oku ›
Bediüzzaman’ın ‘Mehdi Gelecek’ Tepkisi

Bediüzzaman’ın ‘Mehdi Gelecek’ Tepkisi

Mehdilik tartışmaları sık sık gündeme geliyor. Gelip gelmeyeceği, ne zaman geldiği, kim olduğu, vazifeleri, neler yapacağı gibi konu başlıkları altında mehdilik kavramı tartışılıyor. Hele hele kendini “mehdi” ilan edenlerin de sıkça ortaya çıkması gerekli olmadığı halde polemik konusu oluyor.

Devamını oku ›
Allah Her 100 Senede Müceddid Gönderir

Allah Her 100 Senede Müceddid Gönderir

Kendilerine ihsan ve ikram edilen o lütuf ve o nur sebebiyledir ki, Allah-u Teâlâ’nın bildirdiği kadar bütün hakikatları bilirler, hiç kimseden çekinmeden hakikatı söylerler. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Vatan Gibi Diyar, Anne Gibi Yar Olmaz

Vatan Gibi Diyar, Anne Gibi Yar Olmaz

Şefkat kahramanı olan anne evladı için her meşakkati çekmeye razıdır. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›