• Her şeyi hikmetle yapan Allah’ın sonsuz kuvveti

  Büyüklerin en Büyüğü Allah’ım: Meyhaneleri Çok küçük bir mikropla kapattırdın alkol üretenleri iflas ettirdin. Kahvehane adıyla bilinen boş laklak hanelere kilit vurdurdun.  Çok kıymetli olan Sağlık ile boş vakitlerini olumsuz yerlerde harcayanlara o küçücük mikropla durun dedirtin. Hatta ve hatta Kur’an okumaya vakit bulamıyorum diyenlerin sahte sözleri yalan olduğunu ispat etmek için, fakat sağlam imanlı kimseler evlerini İTİKÂF yaptılar (Abdülkadir Haktanır)

  Her şeyi hikmetle yapan Allah’ın sonsuz kuvveti
 • Berat Geceniz Mübarek Olsun!

  Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmi bine çıkar (Rüstem Garzanlı)

  Berat Geceniz Mübarek Olsun!
 • Başımıza gelen musibetlerin izahları

  Cenâb-ı Hak, havf damarını, hayatımızı muhâfaza edebilmek için vermiştir. Evet, korkacağız, Allah’dan alabildiğine ve ödümüz patlarcasına korkacağız, amma insanlardan ve esbâbdan ise tehlike nisbetinde, o da tedbir alabilmek için, çekinerek korkacağız Abdülkadir Haktanır)

  Başımıza gelen musibetlerin izahları
 • Dinî Konularda Zihni Karışık Olanlara ve Ateistlere Tavsiye ve Ricamız

  İmanî meselelerde temel bir yaklaşım kazanmadan söz konusu alanda fikir üretmek hatalara sebep olacağından ve işleri daha da fazla içinden çıkılmaz bir hale getireceğinden, okunmasını hararetle tavsiye ettiğimiz kaynak yazılara, temel/kaynak nitelikte bir eğitim kitabına ve eğitim programının görsel destekli ders videolarına ulaşabileceğiniz adresler (Ediz Sözüer)

  Dinî Konularda Zihni Karışık Olanlara ve Ateistlere Tavsiye ve Ricamız
 • İhlas Risalesi Okuma Notları-6

  Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır. Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünkü ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile, rıza-yı İlâhî yolunda, âhirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, […]

  İhlas Risalesi Okuma Notları-6
 • Bu virüs labaratuar ortamında üretilmiş bir virüstür

  Virüs tek başına yaşayamaz! Ancak hücrelerin içerisine girerek yaşayabilir. Hücrelerin etrafındaki faydalı bakterileri öldürürsen virüsün hücreye ulaşma kapısını açarsın. Temizlik malzemelerini kullanırken aşırıya kaçmayın (Prof. Dr. Yusri Cebr)

  Bu virüs labaratuar ortamında üretilmiş bir virüstür
 • Koronavirüs, müminleri ibadete yönlendirdi

  Muhabbet ve marifet insanın en esaslı vazifesidir. O zaman saadet-i ebediyeye mazhar olmak isteyen evvelâ marifete sarılması lâzımdır. Allah’ı sıfatları ile tanımanın yolu tahkikî iman ile olur. Tahkikî iman ise ilim ve meleke haline getiren ibadetle elde edilebilir. İlmin membaı ise Kur’ân-ı Kerîm ve onun tefsirleridir (Rüstem Garzanlı)

  Koronavirüs, müminleri ibadete yönlendirdi
 • Beklenen Yıl 2020 mi?

  Bediuzzamanın Yedinci Lem‘a namıyla yazdığı o işaretlerle dolu bahsini okurken, birden bir ayet dikkatimi çekti. Herhâlde Üstadın, Fetih Suresinin ahirinde yer alan o ayetleri Kuran’ın ‘ihbarat-ı gaybiye’ si açısından değerlendirmesi zihnimi etkilemiş olacak ki,

  Beklenen Yıl 2020 mi?
 • Koronavirüs ile imtihanımız

  İnsanların imtihan için bu dünyaya muvakkaten gönderildiği, bu dünya hayatında onların karşılaştığı her halin onlar için bir *”imtihan sorusu”* ve o haller karşısındaki düşünüş, yorumlayış ve davranışlarının da o “imtihan sorusuna cevapları” olduğu, her insanın bu dünya imtihanının neticesinin, “dünyevî ölüm”leri sonunda gidecekleri “ebedî âhiret hayatlarında” görüleceği; bildirilmektedir (Prof. Dr. Mustafa Nutku)

  Koronavirüs ile imtihanımız
 • Sumak Videosu Analizi ve Temel Bir Yaklaşım Tespiti

  Rüya videosundan çözümleyerek 4 maddede aktardığımız ifadeler, akıl ve mantıkça ve tıbben uygunsuz göründüğünden, rüyanın tevilsiz bu şekliyle ve açık manasıyla kabulü ve ümmete bir hakikat olarak bildirilmesinin uygun görülmesi bizce mümkün değildir. (Ediz Sözüer)

  Sumak Videosu Analizi ve Temel Bir Yaklaşım Tespiti

Son Yazılar

Her şeyi hikmetle yapan Allah’ın sonsuz kuvveti

Her şeyi hikmetle yapan Allah’ın sonsuz kuvveti

Büyüklerin en Büyüğü Allah’ım: Meyhaneleri Çok küçük bir mikropla kapattırdın alkol üretenleri iflas ettirdin. Kahvehane adıyla bilinen boş laklak hanelere kilit vurdurdun.  Çok kıymetli olan Sağlık ile boş vakitlerini olumsuz yerlerde harcayanlara o küçücük mikropla durun dedirtin. Hatta ve hatta Kur’an okumaya vakit bulamıyorum diyenlerin sahte sözleri yalan olduğunu ispat etmek için, fakat sağlam imanlı kimseler evlerini İTİKÂF yaptılar (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Berat Geceniz Mübarek Olsun!

Berat Geceniz Mübarek Olsun!

Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmi bine çıkar (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Başımıza gelen musibetlerin izahları

Başımıza gelen musibetlerin izahları

Cenâb-ı Hak, havf damarını, hayatımızı muhâfaza edebilmek için vermiştir. Evet, korkacağız, Allah’dan alabildiğine ve ödümüz patlarcasına korkacağız, amma insanlardan ve esbâbdan ise tehlike nisbetinde, o da tedbir alabilmek için, çekinerek korkacağız Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Dinî Konularda Zihni Karışık Olanlara ve Ateistlere Tavsiye ve Ricamız

Dinî Konularda Zihni Karışık Olanlara ve Ateistlere Tavsiye ve Ricamız

İmanî meselelerde temel bir yaklaşım kazanmadan söz konusu alanda fikir üretmek hatalara sebep olacağından ve işleri daha da fazla içinden çıkılmaz bir hale getireceğinden, okunmasını hararetle tavsiye ettiğimiz kaynak yazılara, temel/kaynak nitelikte bir eğitim kitabına ve eğitim programının görsel destekli ders videolarına ulaşabileceğiniz adresler (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
İhlas Risalesi Okuma Notları-6

İhlas Risalesi Okuma Notları-6

Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır. Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünkü ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile, rıza-yı İlâhî yolunda, âhirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, […]

Devamını oku ›