Herkesin rızkı (Risale-i Nur’dan istifadesi), hulus ve sadakatına göredir.

Herkesin rızkı (Risale-i Nur’dan istifadesi), hulus ve sadakatına göredir.
Hz Üstad hayatta iken: “Beni ziyarete gelmeye lüzum yok.Risale-i Nur’u okumak,on defa benimle görüşmekten daha ziyade faydalıdır.”diyor ve Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey (R.A):”Hz.Üstad Arabi Mesnevi-i Nuriye’nin bir paragrafını bize bazan kırkbeş dakika ders verdiği halde, Türkçe risaleleri asla izah etmezdi.”dedi.
Ve Merhum Zübeyir Ağabey’den:”İzah cemaatı şahsa bağlar.” Teemmel!
Üstadı ile muhatabın alacağı kudsi,Kur’ani dersin arasına giriyor.Risale-i Nur’un dersi ile Üstadını bulup dersini alacakken, uzaklaştırıyor.Beşyüz senede o izaha muhatab cemaat,Üstadını bulamaz.
Risale-i Nur malumat kitabı değil ki,izahla öğrenilsin.Akla izah ettin; kalb,ruh,sır vs nin dersleri,gıda-yı manevileri ne olacak!
Şu cümleye dikkat: ‘HAYATTAR HAKİKAT,ÖNCE ÇEKİRDEĞİNİ KALBE ATAR;SONRA DİMAĞDA FİKİR FİKİZLERİ VERİR.”
İşte “TEFEKKERU SAATİN,HAYRUMMİN İBADETİ SENETİN.”sırrı bu.
Azarbaycan, Merhum Mustafa Sungur (R.A) Ağabeyimizin müzaharet ve himmetleriyle az zamanda Türkiye ile omuz omuza bir seviyeye izahsız okumalarla geldi.Ancak mesleki tatbikatta Hz.Üstad ‘dan nakiller var.(Mutlakvekillerden gelen)
O da : Tarihçe-i Hayat’tır derdi M.Sungur Ağabey.
Arkadaşlar! Samimi olalım. “Mehdiyet” i biz omuzlayıp hidayete medar olamayız. O, hayatdar kelimata aittir.Nurdan müzakere-i ilmiye,tatlı sohbetler (uhuvvetkarane) güzeldir.İrşad vazifesi ile uhuvvetkarane sohbeti karıştırmıyalım.
Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey’den:”Ders-i Kur’an’,o Üstada ait.Biz;okuruz,hizmet ederiz.
Risale-i Nur’un Kur’an’a mensub yüksek vasıflarını ifade ile tebliğ ederiz,müdafaasını yaparız.”
Hidayetin İşarat-ül-İ’caz’dan ta’rifi: “Kulun cüz’-i ihtiyarını sarfından sonra,Cenab-i Hak’kın,istediği kulunun kalbine ilka ettiği bir Nur’dur.”
Hz.Üstad (R.A) ‘ın merhum,davasının şehidi Zübeyir Gündüzalp Ağabeye okuma tarzı hususunda ilk dersleri. (Merhum Rifat Filizer Ağabey(R.H)’den A’sa-yı Musa’yı alınca), “Asa-yı Musa’nın bir sahifesini lugatla çalışarak,kırkbeş dakikada okuyordum.
“Hz.Üstad’ı ilk ziyaretimizde, Hz.Üstad (R.A):
(Bir okursunuz külliyatı.Sonra bir daha okursunuz.
Üçüncüde lügata bakarsınız.) buyurdular.” Teemmel!
Selam ve Dua ile
Eyüp EKMEKÇİ