Aç elini bu günlerde çok dua et

Ya Rabbi Ya İlahi..! Bizleri ömrümüz boyunca Kur’an, Cevşen ve Risale-i Nur ile meşgul ve mesrur eyle.. amin.. Kıyamete kadar ilmimizi artır, ihlasımızı artır, imanımızı artır, nurumuzu artır, hizmetimizi artır, güzel niyetlerimizi artır, zikrimizi, fikrimizi, şükrümüzü artır salih amellerimizi artır, şahs-ı maneviyeye faydamızı artır, şahs-ı maneviden hissemizi artır, takvamızı artır, huşumuzu artır, kemâlimizi artır, edebimizi artır, velâyet-i kübra’dan ve akrebiyet-i ilahiyeden hissemizi artır, iman-ı billah marifetullah muhabbetullah muhabbet-i Rasulullah ve müşahedetullah’tan hissemizi artır… Âmiiin..amin amin..

Ya Rabbi hem taun, veba emsali müzmin hastalıklardan ve aza-yı bedenimizin gûna-gûn ağrı ve sızılarından ve ayrı ayrı zikri mümkün olmayan âfât ve şerlerden ve bed ef’alden ve bidalardan lütuf ve inayetinle hıfz ve himaye buyurmanı ve iki cihanda inayet ve riayet ve afiyet ve saadet müyesser ve hayrat ile merzuk ve mesrur buyurmanı niyaz eylerim. Ya Allah, Ya Rahman ,Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hayy, Ya Kayyum,Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus, Ya Rabbim ! İsm-i Azamın hürmetine, Resul-i Ekrem (SAV) hürmetine, Kur’an-ı Azimüş- şanın hürmetine, Esma-ül hüsna hürmetine… bütün kardeşlerimin ve onların evlatlarının, eşlerinin ve sevdiklerinin ve cümlemizin Maddi-manevi kalbi ve ruhi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Cümlemizi Hafız isminle muhafaza eyle. Bizlere İman-ı kamil, hüsn-ü hatime ver. Nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle. Cennet-ül Firdevs’ te mesud eyle. Rü’yet-i Cemalinle müşerref eyle. Dertlerimize devalar, hastalıklarımıza şifalar, borçlarımıza edalar, yüzümüze ve ruhumuza nur, kalblerimize sürurlar ver .

Yâ Rabbim! bütün kardeşlerimi ve onların evlatlarını, eşlerini, sevdiklerini ve cümlemizi; Her türlü kaza, bela, fitne, günah ve musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri her türlü ateş ve azaptan muhafaza eyle. Günahlarımızı afveyle. Günahlarımızı sevaplara tebdil eyle. Bizleri öyle bağışla ki, hiç sorgu sualimiz kalmasın. Bizlere; Kur’an ve İman hizmetine layık hal ve ahlak ver. Son nefesimize kadar imana-Kur’ana hizmetkar eyle. Rızan dairesinde ömür sermayemizi istihdam eyle.

Ya Rabbi bütün kardeşlerimi ve onları evlatlarını, eşlerini, sevdiklerini ve cümlemiz sana ait ilimlerle ilimlendir. Senin esma, sıfat ve şuunatını anlamayı, idrak etmeyi ve temiz bir ayna olmayı nasip eyle. Allahım seni hakiki sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi seni sevmeye yaklaştıracak şeyleri sevmeyi nasip eyle. Senin tarafından sevilmeyi ikram eyle. Sana hakiki kul, Habibine layık ümmet eyle. Ya Rabbim ! İmanı ve İslamı bizim ve sevdiklerimizin kalplerinde ve ruhlarında hakim ve daim eyle.. (Amin.)

Ya Rabbim ! Anne- babamızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, eşlerimizi, akrabalarımızı, bütün kuran talebelerini ve ümmeti Müslümanları ve cümlemizi; AFÜV isminle afveyle. GAFUR isminle mağfiret eyle. SETTAR isminle ayıplarımızı setreyle. FETTAH isminle kalp ve ruhlarımızı iman ve Kur’ana aç. KEŞŞAF isminlebütün letaifimize esma ve sıfatının hakikatlarını keşfeyle. MUTAHHİR isminle günah, sefahet, dalalet ve gaflet kirlerimizi temizle. MÜZEYYİN isminle bizleri iman, marifet ve muhabbetullah ile süslendir. RAHİM isminle rahmet eyle. MÜHEYMİN isminle imanımızı muhafaza eyle. KAHHAR isminle din düşmanlarını kahreyle. VEHHAB isminle dünyamızda ve ahiretimizde hayırlar ver. REZZAK isminle maddi-manevi rızkımıza bereketler ihsan eyle. HAFİZ isminle maddi-manevi her fenalıktan cümlemizi koru.

KERİM isminle ikram eyle. MÜCİB isminle dualarımızı kabul eyle. VEDUD isminle seni sevmeyi ve senin sevgini nasip eyle. VELİY isminle senin dostluğunu bize ver. HAMİD isminle bizi sana çok şükür ve hamd edenlerden eyle. MUHYİ isminle ölü ve cansız latife lerimizi, kalb ve ruhumuzu hayatlandır. KAYYUM isminle bizleri iman ve İslamda, ibadet ve takvada, hizmet ve davada kaim eyle. BERR isminle mahşerde bizi beraat ettir. TEVVAB isminle tevbelerimizi kabul eyle. MUGNİYY isminle bizleri manen zenginleştir. MANİ’ isminle dinimize ve hizmetimize zarar verecek her şeye mani ol. HADİ isminle (Özellikle Yavrularımıza) hidayet ver.

Ya Rabbim ! dualarımızı İsm-i Azam hürmetine, Ve okuduğumuz Hatimler ve ettiğimiz dualar hürmetine , Ve mübarek Kadir gecesi hürmetine dualarımızı kabul eyle…Bizlere her daim mağfiret eyle…..

Ya Rabbim ! ülkemizi ve bütün bilad-i Muslimini afat-i arziyye ve semaviyye, her türlü anarşi ve terörden muhafaza eyle. Bütün müslümanlara iman-i tahkiki ve hüsn-u hatime ihsan eyle. Bu duamıza âmin diyerek katılan bütün kardeşlerimize ve sevdiklerine dünyada selamet, kabirde istirahat, haşirde şefaat, Cennetü’l Firdevs’te ebedi ikamet ve Cemal-i bakemal-i İlahiyeye ve müşâhadeye nailiyetle hakiki ve ebedi mes’ud edeceklerin arasına nihayetsiz rahmetinle idhal edip, nimetini itmam eyle ve bizleri ihlasla yaşat, imanla kabre girmeyi nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil âlemîn. El-Fâtiha.. Duâlarınız kabul olsun…..İnşâAllah ….Vesselam.

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: