Afyon’da Nur Mektebi (Şiir)

Üstad faytonla kırlara çıktığı zamanlarda

O’nu birkaç uçak takip ediyor havalarda

 

Ne zaman ki bu kırlardan evine geri döner

Takipteki tayyareler oraları terk eder

 

O’nun aleyhinde olan haberler yazılıyor

Ve yukarı makamlara yanlış bildiriliyor

 

Teksir makineleriyle Nurlar çoğaltılıyor

Bu da gizli dinsizleri adeta çıldırtıyor

 

Çevredeki bütün iller köyler ve kasabalar

Bu dinsizler tarafından hepsi aranıyorlar

 

Buradaki Nurcuların tespiti yapılıyor

Sonrasında birer birer evleri aranıyor

Bediüzzaman Hazretleri, Afyon mahkeme koridorunda beklerken
Bediüzzaman Hazretleri, Afyon mahkeme koridorunda beklerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bin dokuz yüz kırk yedinin son ayları geliyor

Emirdağ’dan alınarak Afyon’a gidiliyor

 

Afyon’a getirilince burada sorgulanır

Sorgulamanın ardından sebepsiz tutuklanır

 

Diğer talebelerini alıp tutukluyorlar

Afyon hapishanesine tevkif ettiriyorlar

 

Cezaevinde yatarken mahkeme sürüyordu

O’na ve talebelere baskılar artıyordu

 

Üstad hastaydı ve yetmiş yaşını da aşmıştı

Altmış kişilik koğuşta yalnız bırakılmıştı

 

Soğuk kış gecelerinde pencereleri kırık

Etrafa yayılıyordu güya salgın hastalık

 

Hastalık bahanesiyle doktor gönderiyorlar

En kuvvetli zehir ile O’nu zehirliyorlar

 

Zehrin etkisi ile sancıyla kıvranıyor

Kimseyle görüşmesine izin de verilmiyor

 

Said Nursi’nin girdiği hapisteki insanlar

Cani iken koyun gibi uysal bir hal alırlar

 

Hapishaneler ise bir “Nur Mektebi” oluyor

O’nu sevmeyenler bile hizmetine giriyor

 

Hatta bazı mahkûmların cezaları bitiyor

Fakat Üstad’tan ayrılıp hiç çıkmak istemiyor

 

Üstad Afyon hapsindeyken mahkeme devam eder

Temyiz kararı gereği nihayet berat eder

 

Sonra da noksanlıkların ikmali yapılıyor

Fakat ikmal çalışması bir türlü hiç bitmiyor

 

Mahkeme mütemadiyen talik ediliyordu

Cezası bitince ancak tahliye oluyordu

 

Ahmet TANYERİ – DİYARBAKIR

www.NurNet.org