Akıl Harici Bir Kurgu

(Risale-i Nur Eğitim Programı-68) 

Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin hakikatlere açılan kapılarından girmeye devam ediyoruz. Yazımız, Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin 7. Hakikat”inin izah metnidir. Yazımızı okumakla beraber; sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da yazının sonundaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Haşir Risalesi’nin 7. Hakikati olan Bâb-ı hıfz ve hafîziyetten (muhafaza etme, koruma, saklama ve hafîziyet -Allah’ın her şeyi koruyup saklaması- hakikatlerine açılan kapıdan) içeri giriyoruz.

İsterseniz öncelikle meselenin temel noktalarına bakalım. Esas itibarıyla Haşir Risalesi’ndeki delilleri kavrayabilmek, üzerine bina edildiği esasların gerçekliğini anlamaktan geçiyor. Zaten gerek Allah’ın varlığında gerek âhiretin gerekliliği meselesinde temel sorun, bu hakikatleri netice veren ve her tarafta göz önünde görülen eserleri, faaliyetleri anlamlandıramamak ve bu hakikatlerle olan sıkı ilişkisini görememek ve o faaliyetlerin Allah ve âhiret gibi hakikatleri netice verdiğine intikal edememekten ileri geliyor.

Varlık sahasına atılmış canlı ve cansız her şeyin işleyiş kaidelerinin, hareket düsturlarının, tasarım kanunlarının ve kendine özel modelinin daha önceden belirlenmiş olduğu gibi, bu yaratımlar sonucu ortaya çıkacak durum, vaziyet ve neticelerin de kontrol dışı bırakılmayacağı ve takip altında tutulacağı, şüphesizdir.

Bu tarzda işleyen bir sarmal düzen içinde, kâinatın varoluş maksatlarını gerçekleştiren en önemli mevkide oturan insanın ciddî hizmetlerinin ve o maksatlara zarar veren fiillerinin kayıt altına alınmayacağını veya bu davranışların neticelerinin değerlendirilmeyeceğini tasavvur etmek ise tamamen imkânsızdır.

Zaten madde âlemindeki çiçeklerin, ağaçların ve hatta bütün canlıların oluşum kanunlarının, kendilerine mahsus şekillerinin ve temel özelliklerinin tohumlarda, DNA’larda kaydedilip saklanması ve genetik bilginin bir sonraki nesillere mükemmel bir şekilde aktarılması; kâinatın yaratılış maksatlarına temas eden ve ebedî âlemlerde önemli neticeler veren insanın fiillerinin de aynen, belki çok daha ince bir titizlik ve dikkatle kayıt altına alındığını kesin olarak göstermekte ve bildirmektedir.

Çünkü önemsiz ve geçici şeylerin bile kayıt altına alınmasıyla birlikte, en önemli işlerin ve fiillerin kayıt altına alınmaması, hesap ve muhasebeden geçirilmemesi, neticelerinin işlenmemesi ve insanın pek çok yerde bahsettiğimiz büyük vazifesine rağmen, başıboş bırakılıp ölümden sonra diriltilmemesi ve hesaba çekilmemesi, akıl harici bir kurgudan ve kabul edilemez bir ihtimalden başka bir şey değildir ve olamaz.

Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin 7. Hakikat”inin izah metni olan yazımızda sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da aşağıdaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı-68 Ders Videosu: (Akıl Harici Bir Kurgu) 

https://youtu.be/0ybuwEbJ7C0

“Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” Bölümünün Oynatma Listesi Adresi:

https://www.youtube.com/watch?v=-C2bFanrwfQ&list=PL5bPD7AdvnTww3tXaldadsIbpfggLp9Sf

(Bu listede bölüme ait tüm ders ve fragman videolarını bir arada bulabilirsiniz.)

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın takdim, tarihçe ve takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

(www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden eğitim programını sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.)

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin