Allahım Bizi Kurtar Zamanın Fitnesinden

Bu asırdan sığının, Habibullah  emretti,

Görüyorsunuz ki, günahlar istila etti.

 

Gafletten uzaklaşmayı, bize Allah emretti,

Günahlar götürdü, tüm ma’nevi bereketi.

 

Ecdattan kalan hüsnü hulkun, tümünü aldı,

Gayri meşru haller, her tarafımızı sardı.

 

Müslümanın evi,  kȃfirden tanınmaz oldu,

İmanlı görünenler de, çoğu sarardı soldu,

 

Müslümanın kızı imansızı geri bıraktı,

Tesettüsüzlerin çoğu gençleri yaktı.

 

Batının ahlakını çoğu düşünmeden aldı,

Gafil Mü’minler ma’neviyatta geri kaldı.

 

Ecnebilerin moda ve yüzsüzlüğünü çaldı,

Hesap gününü düşünmedi, maddede kaldı.

 

Örtünen hanımın çoğunda, dandik tesettür,

Üzgünüz sapıklık fırtınası, esiyor çok gür.

 

İmanı kavi olanların kalbi ağlıyor,

Bu gençlere Allahtan ȃcil hidayet diliyor.

 

Her tarafa İslami yayanların, bu torunlar,

Halleriyle bizleri, çok kahrediyor bunlar.

 

Ne yazık ki, terbiye alamadılar ȃileden,

Bu sebepten mahrum kaldılar faziletten,

 

Okulda Allah yok, tabiat yarattı dediler,

Öğretmenler çocukları, böyle zehirlediler.

 

Öyle olduk ki, hayır yok ne kız ne erkekte,

Çünkü bu çiftler, ilerliyorlar serserilikte.

 

Müslümanların çoğu, tapmış fani dünyaya,

Ne yazık ki iman ve İslam da, kalmışlar yaya.

 

Halbuki önümüzde, herkesi bekliyor ölüm,

Gafletten sevap yolunda, olmuşlar götürüm.

 

Fen hakim olduğu devirde ispat konuşur,

Bu sebepten bugün çoğu Nurlara koşuşur.

 

Allah Risale-i Nurları, bize göndermişken,

Çok şükür her tarafta dershaneler varken.

 

Ne akılla gençlerin çoğu mustağni kalır,

Üzücüdür Nur varken  kafaya boş şey alır.

 

Ya Rabbi şuur ver bu terbiyesiz gençlere,

Nurlar varken gitmesinler günahlı yerlere.

 

Abdülkadir HAKTANIR