Allahın Varlığını İspatlayalım

             Bu ifadeyi Türkiyemizde Risale-i Nur sayesinde imansız kalan çok azdır. Fakat onlar tek parti devrinin insanları dinden, imandan, Kur’andan uzaklaştırmak gayesi ile tahsillilere empoze ettikleri kötü fikirden onları kurtarmak en azından onları azaltmak maksadıyla: 50 Avrupalı Prof. Doktorların ifadelerini ortaya seriyoruz. O imansız fikri red edemek için, burada: Yüksek İslam Enstitüsü mezunu, Saygideğer Dr. H. Bekir Karlığa tarafında derlenip neşredilen 4 eserden,  Müslüman ȃlimlerin yazılarının 3-4 cildi ni bir tarafa bırakarak, ben yalınız 1-2 cildteki Avrupa kökenli: Meşhur olmuş  Prof. Doktorların “Ne için Allaha inanıyoruz” ifadelerini burada neşredeceğım. Hatta meşhurluğunu dünya kabul ettigi: “Albert Einstein’in” ifadelerini de orada görülmesi çok mühimdir.

            Bizim imansızlığa terkedilenlere cevap olarak Risale-i Nurlardan: İşaratül İcaz Eserinde, 16 si Avrupa Profesor Doktorlardan İslam dinini ve Peygamberimiz a.s.mı nasıl medh ettiklerini İşaratül icazda okusunlar öğrensinler. Bunların içinde meşhur: Pric Bismark Peygamberimiz a.s.m nasıl meth ettini görsünler. 

********************************************************************

            Üstte büyük harflerle yazılar yazıların baş yazısıdır. 4-10 sayfa ile Allahın varlığını ıspatlamıştırlar.

                                               1.

ALLAHIN VARLIĞINI İSPATLAYAN ECNEBİ PROFESÖRLER

            Dr.A. Birhen (Bilim felsefesi) Mutehassisi

            1947 yılında Colomba Üniversitesinde master yapıp, 1949 yılında doktorasını yapmıştır. Eğitim ve ilim felsefesi konusunda birçok eserleri vardır.

             KÂİNAT TESADÜFEN Mİ MEYDANA GELMİŞTİR YOKSA PLANLI OLARAK MI?

                                              

             Prof. Dr. Frank Ailen (Fizik ve Biyoloji bilgini)

            Cornell Üniversitesinde master ve doktora yapmış. Kanada Manitabo Üniversitesi Biyofizik Profesörü olmuştur. Akışkan gazlar ve renk ayarının mütehassisidir. Kanada Kraliyet Enstitüsünün altın madalyasını kazanmıştır.

                                                3.

                        GENİŞ KAPSAMLI BİR TECRÜBE SAHİBİ

             Prof. Dr. Robert Morris (Fizikçi ve Radarın kşifi)

            Hamlin Üniversitesinde bilim Doktorası Yapmış olup 1927 yılından bu yana Amerikan deniz Kuvvetlerinde araştırma laboratuarında çalışmaktadır. Radar üzerinde otuzyediye yakın keşifleri bulunan bilgin, ilk olara 1934 yılında radarı keşfetmiştir. Halen Amerika Deniz Kuvvetlerinde araştırma laboratuarı şefi olarak çalışmaktadır.

                                                4.

                 BİR GÜL FİDANININ VERDİĞİ DERS

             Prof. Dr. Marlette Stanley Congden (Fizik ve felsefe bilgini.

            Burton Üniversitesinde Doktorasını yapmış, Florda’nın Trinity Üniversitesinde Profesör olmuş, Amerika fizik enstitüsü üyesi olup, Fizik psikolojisi, felsefe ve dini ilimlerde araştırmalar yapmıştır.

                                                5.

                                      KESİN SONUÇ

              Prof. Dr. Johne Cliwland Cotheran (Kimya ve Matemetik Profesörü)

            New York Cornell Üniversitesinde Doktorasını yapmış, Dolth Üniversitesinde fiziki ilimler bölümü başkanlığı yapmiştır.

                                               6.

            HİÇ BİR YANA SAPMADAN VE KAÇMADAN GERÇEKLERİ GÖRELİM.

            Prof. Dr. Edward luther kissel (Biyolog ve Zoolog)

            Biyoloji ve entomoloji üzerinde ihtisas yapmış ve California Üniversitesinde Doktor olmuş, Sanfrancisco Üniversitesi Biyoloji bölümünde Profesör olmuş ve ayni kürsünün başkanlığını yapmıştır. Enstomoloji genetiği üzerine mütehassistir.

                                               7.

                 BİLİMSEL METODUN KULLANILMASI

            7- Prof.Dr. Waltaire Oscar Lindenberg (Fizyoloji ve Biokimja Bilgini)

            John Hopkins Üniversitesinde Doktorasını yapmış, Minnesota Üniversitesinde Fizyoloji ve Kimya Profesöru olmuştur. Yine ayni Üniversitede Tarımsal Biokimya derslerini okutmuştur. 1949 yılından bu yana Hormel Akademisi direktörüdür, birçok beslenme Enstitüsünde üye ve başkan, yağların bileşimi ve diğer akıcı maddelerle ilgili bir çok ilmi neşriyatın müellifidir.

  1.   

             ALLAHIN VARLIĞININ FİZİKİ DELİLLERİ

            Prof. Dr. Paul Cleirans Brosiod (Biofizikçi)

            California Üniversitesinde Doktorasını yapmış ve Oc Ridc Laboratuarlarında optik ve atom enerjisi bölümü şefliğini şefliğini yapmıştır. Nükleer enerji ve çekirdek fiziği araştırmaları enstitüsü üyesidir.

                                               9.

            İLMİ KEŞİFLER ALLAHIN VARLIĞINI İSPAT EDİYOR

            Prof. Dr. George İrril Davits (Fizikçi)

            Minnesota Üniversitesinde doktorasını yaparak Broclein’deki Amerikan  Deniz Kuvvetleri atom araştırmaları merkezi bölüm başkanlığı yapmıştır. Güneş radyosyonu, geometrik ve fiziki optik üzerinde ihtisası var.

                SUDAN DİNLE SEN MACERAYI

            Prof. Dr. Thema Davida Parks (Kikya Profesesörü)

            Yena Üniversitesinde Doktorasını vererek, Standart araştırma enstitüsü kimya bölümü başkanlığı yapmıştır. Cloroxi kimyevi ilaçlar şirketi araştırma bölümü şefidir. Elektronik veröntgen ışınları üzerinde mütehassistir.

                                                11.

                        ALLAH VE ESRARLI KÂİNAT

            Prof. Dr. William Clota (Genetik ve fizyoloji profesörü)

            Peterburg Üniversitesinde genetik üzerine doktora yapmış, 1949 Concordiamand Yüksek Öğretmen Okulu biyoloji ve fizyoloji profesörü olmuştur. Genetik etüdler enstitüsü üyesi, genetik ve toplum bilimler mütehassisidir.

                                               12.

            TEK BAŞINA MATERYALİZM YETERLİ DEĞİLDİR

            Prof. Dr. İrwing Wiliam (Tabii ilimler Profesörü)

            Lawa Üniversitesinde doktorasını yapmış. Birleşik devletler’de ki hayatı üzerine çalışmış ve 1945 yılından beri Michigan Üniversitesi tabii ilimler bölümü kürsü başkanı olarak çalışmıştır. Bitki genetigi üzerine mütehassistir.???

                                               13.

                        KÜÇÜK, ŞAŞKIN DÜŞÜNÜRKEN

            Prof. Dr. Russel Maxter (Zooloji Bilgini)

            Jenvi Üniversitesinde doktorasını yapmış, Hulddin fakultesinde zooloji profesörü ve bölüm başkanı olmuştur. 1951 yılından 1954 yılına kadar ayni fakultenin ilim kurumu başkanlığını yapmıştır. Dokular, örümcekler ve evrim teorisi üzerinde etüd yapmış bir mütehassistir.

                                               14

            ORMANLARIN SİCİL DEFTERİNDEKİ GERÇEKLER

Prof. Dr. Lavranca Colton Waker (Botanik ve Fizyoloji Profesörü)

             New York Üniversitesine doktorasını yapğmış, Geogla Üniversitesinde botanik profesörü olmuştur.

                                               15

    BAHÇIVANIN OĞLUNUN HATIRLATTIRDIKLARI

            Prof. Dr. Woltaire Edvard Lamirties (genetikçi)

            California Üniversitesinde doktorasını yapmış, Los Angels eyaleti California Üniversitesinte genetik profesörü olmuştur. California’da Disconso milli parkı araştırma bölümü müdürü ve süs bitkileri, özellikle de güller üzerinde araştırmalar yapmış mütehassistir.

                                               16.

                 CANLI HÜCRELER GÜREV BAŞINDA

            Prof. Dr. Ruuell Charles Eartest (Biyoloji ve botanik profesörü)

            Minnesota Üniversitesinde doktorasını yapmış, Almanya Frankfurt Üniversitesitesinde profesör olmuştur. İndiana İlimler Akademisi üyesi olup pek çok biyolojik araştırmasının müellifidir.

                                               17.

                                               İMAN MANTIĞI

            Prof. Dr. George Herbert  Biount (Tecrübi fizik profesörü)

            California Üniversitesinde master yapmış, California mühendislik araştırmaları kısmında yüksek mühendis olarak çalışmaktadır.

                                               18.

                         JEOLOJİK METODLAR

            Prof. Dr. Donalt Robert cor (Jeo kimya Profesorü)

            Colombia Üniversitesinde doktorasını yapmış ve ayni üniversitede aratıcı doçent olarak çalışmış, sonra Cholten üniversitesinde Associe Profesör olmuştur. Tabii radyoson yoluyla jeolojik devirleri inceleme konusunda ihtisas yapmıştır.

                                               19.

                                   EN BÜYÜK YARATICI

            Prof. Dr. Cloude M. Hatavai (Elektronik yüksek mühendis)

            Colorado üniversitesinde master yaparak tahsilini bitirdikten sonra General Elektrik şirketinin elektronik laboratuarı müsteşarı olarak çalışmış, Lanceliwield kentinde hava yolları elektronik beyin plȃnlayıcıları enstitüsü üyeliği yapmış, fizik ve elektronik ölçü makinaları mütehassısıdır.

                                               20.

            FİZİK KANUNLARININ ÖTESİNDE BİR BAKIŞ

            Prof. D. Edwin Faust (Fizik Bilgini)

                        Oklahama üniversitesinde doktorasını yapmış ve ayni üniversitenin fizik bölümü öğretim üyeliğini ifa etmiştir. Halen atom enerjisi uzmanı olarak çalışmaktadır.

*************************************************************

            Yazının fazla uzamaması için: Bundan sonra  Prof’ların unvanlarından bahsetmeden, yalınız yazılarının başlarını Büyük harflerrle yazıp: İsminden ve kimliğinden bahs ederek, Avrupalı meşhur 50 Prof’un: Ne için Allaha inanıyoruz yazıların yazarlarını isimleri ile tamamlayacağım.

                                               21.

                  ALLAH VE KİMYASAL KANUNLAR

            Prof. Dr. Johne Adolf Buhler (Kimya bilgini)

                                               22.

            İLİMLER ALLAH’A İMANIMI DAHA ÇOK KUVVETLENDİRİYOR

            Prof. Dr. Albert Macomp Winsthis (Moleküller biyoloji mütehassisi)

                                               23.

            KAİNAT MERKEZİ BİR GÜCÜN ETKİSİNDEDİR

            Prof. Dr. İrrel Chister Rex (Matematik ve fizik bilgini)

                                               24.

                                               DİNİN DOĞRULUĞU

            Prof. Dr. Molcoim Daneken Wintis (İçhastalıkları Profesörü

                                               25.

                                   TOPRAĞIN GARİPLİKLERİ

            Prof. Dr. Wili Sartsin Droper (Toprak fizyolojisi mütehassisi.

                                               26.

                                   TOPRAK VE BİTKİLER

            Prof. Dr. Lestergon Simurden (Bitki fizyolojisi ve toprak bilimleri uzmanı)

                                               27.

            İNSAN BİZZAT ALLAHIN VARLIĞINA DELİLDİR

            Prof. Dr. Robert Horton Kameron (Matematik uzmanı)

                                               28.

                                   İLİMLER ARASI AHENG

            Prtof. Dr. Wayne Old (Jeokimya yüksek mühendisi)

                                               29.

                                   ALLAHA İMAN VE TIBBİ DELİLLER

            prof. Dr. Paul Ernest Adolphe ( Cerrah Doktor)

                                               30.

                                   BALTİMURE KUŞLARI VE ÇİÇEKLER

             Prof. Dr. Cecil Hamer (Biyolog)

                                               31.

            ALLAHIN VARLIĞI MUTLAK BİR GERÇEKTİR

            Prof. Dr. Andro Cinovayivi (Fizyoloji Bilgini)

                                               32.

                                   İLİMLER DİNİN KAFŞAK NOKTASI

            (“Dünyanın Meşhur Prof’u” ALBERT EİNSTEİN)

                                               33.

İLİMLERİN İLERLEMESİ KARŞİSINDA TANRI FİKRİ

            Arthur Thomson (Amerika Yole Üniversitesinde Profesör.

                                               34.

                                   ARILARIN ZAMAN HAFIZASI

            (Prof. Dr. Karl Von Friskh)

             Birinci cild tamam oldu.

 

      Niçin Allaha inanıyoruz kitaplarının ikinci cildine başlıyoruuz: Bu yazarlar 10 -20 sahife yazı ile Allahın varlığını ispatlamışlar.                     

                                               1.

    ALLAHA İNANMAYA SU VE HAVA KADAR MUHTACIZ

            Dr. Alexis Carrel (Ünlü Faransız Bioloğu)

                                               2.

                                   BİR İNANMİŞİN SÖZLERİ

            Lamennales (manevi değerlere önem verer filozof)

                                               3.

                                   TERBİYEDE İMANIN ROLÜ

            Prof. F. W. Foerster (Çağdaş Pedagojinin kurucularından)

                                               4.

                                   DETERMİNİZMİN YIKILIŞI

            Prof. Dr. Louis de Broglie (tarih ve fizikçi)

                                               5.

                        ALLAHA İNANMANIN PRATİK SONUÇLARI

            Prof. Dr. M. F. Ansari (1914 Hindistanda doğmuş muhlif derği ve gazetelerde yazan meşhur Filozof)

                                               6.

                                               DİNİN KAYNAĞI

            Prof. Dr. Herve Rousseau (Fransız Sosyoloğ)

                                               7.

                                               ÇOCUKTA DİN DUYGUSU                    

            Prof. Dr. Pierre Bouvet (Cenevre Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi)

                                               8.

                                   NİÇİN ALLAHA İNANIYORUM

  1. Cressy Morrison (Allahın varlığını ispatlayan, insan, yalınız değildir)

                                               9.

            DERİNLERE DOĞRUYA DA, MODERN FİZİKTE DETERMİNİZM

            Sir Jomes Joans(Çağdaş imansızlık akımlarına karşi gelen)

                                               10.

            DENEYSEL PSİKOLOJİ IŞIĞI ALTINDA İMAN DUYGUSU

            Prof. Dr. Th. Flourny (Cenevre Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi)

                                               11.

                                               DÖRT MUAMMA

Abbé. Th. Moreux (Astronomide öncülük kazanmış)

                                   DİN VE ORGANİK BİLİMLER

            Edward G. Conklin (Princeton Üniversitesi Biyoloji Profesörü

                                               13.

            KÂİNATTA TESADÜF İHTİMALİ VARMI?

            Dr. Lecomte de Nour( Pozitif yoluyla maneviyata sahip çıkan.)

                                               14.

                                   RUHİ BİLİMLER VE TANRI İNANCI

            Prof. Dr. William Mc. Dougdi(Harvord Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi)

                                               15.

            METAFİZİK DÜŞÜNCEDEN ALLAH’IN VARLIĞINA                                   Réne Descortes ( Devrininin ünlü filozofu)

                                               16.

                                   EBEDİ HAYAT

                                   Prof. W. F. Haliday

                                              

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır 

Kaynak: Saygıdeğer Dr. H. Bekir Karlığa tarafında derlenip neşredilen eserlerden alınmıştır.