Almanya İnternet Hizmetleri Mektubu

Risale-i Nur‘dan mülhem şevk ve hizmet aşkı bizi nuru İslam‘ı karanlık gönüllere ulaştırmaya yönelik düşüncelere sevk etti…

Bahusus genç dimağlara internet kanalı ile varabilme yolunu keşfettikten sonra kollarımızı sıvayıp almanca dilinde gelmiş geçmiş bin civarında İslami sitenin en büyük ve kapsamlı sitesini – Rabbimizin de özel inayet ve lütfu ile – meydana getirebilmeye muvaffak olduk!

Sitemizde Risale-i Nur’un yanında Kuran Meallerinden Hadis Külliyatlarına kadar tüm İslami ilim ve manevi marifet huzmelerini sanal dünyaya da yansıttık…

Sanal dünya olsa da gerçek sanılan günlük dünyamıza etkisi göz ardı edilecek gibi değil…

Verilen yoğun emekler, ekilen tohumlar bu dünyada dahi ahiret meyveleri vermeye başladı…

Niye vermeseydi ki! Rabbim kefereye bile sayine terettüp eden mevzularda vehmi ihlasına binaen sebepler dairesinde sonuçlar halk ediyor…

Gün be gün sitemize gelen akış artıyor… Karanlıklar içinde bocalayan kalabalıklar sanal dünyada adeta bir deniz feneri bulmuş gibi bize koşuyor…

Elhamdülillah, şimdi binden ziyade insan sitemize mutad bir şekilde teveccühlerini arz edip, nurani hakikatlere medhü senalar yağdırıyor ziyaretçi defterlerine ve biz de “Haza min fadli rabbuna” deyip tahdisi nimet tepelerinde coşuyoruz…

Hele hakikati arayanlara vesile olup ihtidalarını görünce tüm yorgunluklarımızı bir çırpıda unutuyor, maratonda hedefe varan koşucu gibi durmak yok bu yol cennet yolu deyip daha fazla yok mu mülahazaları ile hel min mezid-kahramanları izinde küheylanlar gibi çatlayıncaya kadar koşturuyoruz…

Son günlerde profesyonel bir sanatçıya – özellikle nurlardan derlediğimiz çiçeklerle -suallerine kalp ve kafayı feth eden cevaplar arz edince, ruhi hastalıklarına Kuran alemi kebirinde risale eczanesinden aldığımız ilaçlar sununca – kendisi bir bayan olan bu Alman – manevi bir gün (Cuma) ve kutsi bir mekanda (mescid) şehadet getirip hemşiremiz oldu

İnternet Aleminde edindiğimiz tecrübe ve intibahlar istikametinde tercümelerin ehemmiyeti ayan-beyan zuhur etmiştir… Ümidimiz odur ki en kısa zaman da yapılacak intizamlı ve sistematik çalışmalarla risalelerin en azından tüm önemli dünya dillerine tamamen tercüme edilmesi…

Risaleler öyle bir hüviyet arz ediyor ki sanki bire bir bugün için yazılmış – o kadar kopyala-yapıştır veya al-ver yapıyoruz ki risalelerden – sırf maddi sebeplerle açıklamak mümkün değil.

Batı dünyası manevi buhranlar yaşıyor – belki hiç yaşamadığı gibi. Hakikatlere o kadar büyük bir ihtiyacı şedit mevcut ki kuru-bayat ekmek mesabesinde olan İslam cereyanlarına bile dalga dalga akıyorlar…

Biz Kuran talebeleride – Kuranın bu asırdaki tefsiri hakikisi ve belki mütemmimi akide-i İslam olan nurları – en güzel bir biçimde ihlas ve uhuvvet gibi manevi değerlere verilen önem çerçevesinde tüm meşru maddi sebeplere de dört elle sarılıp insanlara hem fani hem baki alemlerini kurtaracak iman hakikatlerini ulaştırmalıyız…

Duamız: Ya Rab! Bizi hizmet yolunda son nefesimize kadar sıratı müstakim üzere ihlasla muvaffak eyle! Amin! Amin! Amin!

Site: http://islamaufdeutsch.de/

NurNet.Org Sunar

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: