Almanya’da İnternet Ortamında Canlı Risale Dersleri Yapılıyor

Aziz, Muhterem Abilerimiz,

Evvelen: Almanya Nur Talebeleri olarak siz abilerimize en içten selamlarımızı yolluyoruz.

Saniyen: Şu an itibariyle amelinde bulunup, Cenabı Hakk’ın inayetiyle meyvelerini gördüğümüz bir yeni hizmet sahası hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Cenab-ı Hakk’ın inayetinden umuyoruz ki bu meşveretinizden bizlere yol gösterecek fikirlerinizi bizlere ihsan eder.

Üstadımızın, Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle te’lifine mazhar olduğu Risale-i Nurların en ehemmiyetli hususiyetlerinden birisi asrımızın efkârının anlayışına ve idrâkine hitap edici mâhiyeti ve Kur’ân-ı Hakîm’in bu zamanın fehmine bir dersi olmasıdır.

Bununla birlikte, bu asra uygun hizmet metodları geliştirerek muhtaç olanlara, Risale-i Nurları ulaştırmakla biz Risale-i Nur talebeleri manen muvazzaf bulunmaktayız.

Zamanımıza göz gezdirdiğimizde görülecektir ki teknolojik gelişmelerin neticesi olarak sefahet ve dinsizlik, çok yollarla insanların maddi ve manevi fıtratlarını mahvetmek ve dünyevi ve uhrevi hayatlarını perişan etmek sonuçlarını doğurduğu gibi aynı şekilde imani ve uhrevi hizmetler için de münbit zeminler meydana çıkmıştır.

Cenab-ı Hakk’ın, insanların hali dualarına bir cevap olarak ihsan ettiği teknoloji, şüphesiz ki, bir dershaneye kendini atamayacak kadar uzakta olan, yalnız olan yahut hizmetin ulaşamadığı yerlerde yaşayan insanların da hal diliyle ettikleri “Allahım.. Bize bu asrın dersini anlatacak insanlara ulaşmayı nasip et” dualarının da bir neticesidir.

İslamiyet’ten ve İslamiyet’in simgeleri olan şeairden uzak kalmanın anlamının hakkalyakin seviyesinde hissedildiği yerler olan diyar-ı gurbette gün yok ki “bir Müslüman genç sefahet bataklığında boğulmuş”, “Şu Müslüman ailenin yuvası yıkılmış”, “Şu adam dinine ve imanına yüzde yüz muhalif şeyleri irtikab etmiş”,”O Müslüman ailenin çocuğu ailesini terketmiş” ve buna benzer onlarca, yüzlerce belki binlerce feryatlar duyulmasın…

Zübeyr Abi’nin Afyon Mahkemesi müdafaasında ifade ettiği gibi, burada kalbi olan her mü’minin yüreği sızlarken bizler ise kan ağlamakla kalmayıp manen vazifedar olduğumuz bu hizmeti nasıl başka mecralara taşıyabiliriz düşünceleriyle dershanesi olmayan, belki Risale-i Nurların okunmadığı nice kentlere, ülkelere ulaşmanın çarelerinin bulunması gerektiği gerçeğiyle üzülmekteyiz.

Bu mülahazalar ışığında,

1. Türkiye dışında yaşayıp sayıca çok az olan Nur Dersanelerimizden uzakta kalan kardeşlerimize ulaşıp iman, Risale-i Nur ve hizmet manalarını bu kardeşlerimizin âlemlerinde canlı tutmaya bir derece muvaffak olup Üstadımızın “müfritane irtabat” diyerek tarif ettiği intisabı, değişik bir vecihten teşkil etmek,

2. Türkiye’deki abilerimizin önderliği ve örnekliğiyle, İslamiyet ve iman manalarının canlı şahitlerini, muhtaç insanlarla tanıştırmak ve abilerimizin ağzından Risale-i Nur derslerini muhtaç olanlara ulaştırmak,

3. Yurtdışında, özellikle imkân olamayan, derslere ve hizmete ailece intisabı sağlayıp helal dairesinde Nur’un derslerini ailece dinlemek imkanını yurtdışındaki kardeşlerimize sunmak,

4. Risale-i Nurlar’dan bihaber olan yeni insanlarla tanışmak…

Niyetiyle www.nuryolcusu.net isimli internet sitemizi kurmaya ve sitemizde canlı olarak sesli Risale-i Nur sohbetlerini yapmaya Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle mazhar olduk.

Bu vesile ile birçok yeni ziyaretçi ile Nur’ları tanıştırıp kendilerini Nur Dersanelerine yönlendirmek hizmetine mazhar olduğumuz gibi, özellikle Almanya, Avusturya ve Fransa’dan kardeşlerin toplanıp birlikte ders yapma ve böylece mahrum kaldıkları diğer kardeşleriyle sohbet nimetine böylece bir derece kavuşmaları sağlanmış oldu.

Hizmetin uzağında kalıp bağları iyice zayıflamış kardeşlerimize yeni bir şevk gelip hizmete ve Risale-i Nur’a yeni bir gayretle sarılmaları, inayet-i ilahiye ile vuku bulmuştur.

Bunlarla birlikte sitemizde Cenab-ı Hakk’ın izniyle 7 Mart haftasından başlayarak 5 dilde Risale-i Nur dersleri yapılacaktır ki bu diller:

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Türkçe’dir…

Hizmet-i imaniye ve Kur’aniye’nin bihakkın yerine getirilmesi için saikleri bulmak hususunda da memur olan Risale-i Nur talebeleri, çağımızda var olan meşru yolları kullanmak durumundadır. Yukarıda arz etmeye gayret ettiğimiz canlı sesli sohbetlerin yapıldığı internet sitemizin siz abilerimizin rehberliği ışığında hizmet-i imaniyede kullanılması en büyük dileğimizdir. Sizlerin tensibleri, tavsiyeleri ve hususan maddi ve manevi yardımları bizim için şu an çok elzem bir vaziyettedir.

Tüm abilerimize en samimi selamlarımızı ve dualarımızı iletir müstecab dualarınızı ve yardımlarınızı bekleriz.

Almanya Nur Talebeleri