Amerika’da Üç Yüz Milyon Kişi Hakikat Hazinesine Muhtaç!

İnsanlığın son demlerini yaşadığı ve dünya ömrünün nihayete yaklaştığı şu günlerde beşeriyetin aradığı hakikatleri Allah’ın rahmeti, üstadımızın gayret ve dualarıyla elimizde tutmuşuz. Elimizde herkesin muhtaç olduğu hakikat hazinesi var ve onlara muhtaç üç yüz milyon kişi Amerika’da bekliyor. Washington’da bir müzeye gittiğimizde müzede dondurulmuş hayvanların olduğu yerde bazı kısımlarda ‘Akrabalarınızı ziyarete hoş geldiniz…‘ gibi tabirat vardı. Ayrıca müzede evrim bölümü vardı ve gelenler içinde burada yanlış bir şey var diye düşünen hiçbir sima göremedik maalesef. Amerika’nın maddi terakkisiyle beraber manen bu kadar geri kalmaları bize hemen on ikinci sözdeki misali hatırlattı. Dünyaya çok çalışmışlar, maddiyatın en ince teferruatına kadar dalmışlar fakat hakikate hiç geçememiş insanlar. Risale-i Nur’a burada öyle ihtiyaç var ki…

Risale-i Nur’un en basit hakikatlerine bile burada çok uzaklar maalesef. Cenab-ı Hak o yüksek hakikatlere hakkıyla hizmet etmeyi ve bu insanlara en güzel şekilde ve en kısa zamanda ulaştırmayı bizlere nasip etsin. Âmin.

Üstadımız vazifesini en güzel şekilde tamamlamış. Hakikatler noktasında en ilerisini bize bırakmış. O yüksek hakikatleri vitrine en güzel şekilde koymak ve muhtaçlara ulaştırmak da Risale-i Nur hizmetkârları olan bizlerin vazifesi. Bu da sebatla, gayretle, kaliteli ve ciddi çalışmalarla olabilir.

Türkiye’de çok hissetmiyoruz ama orada tam hissediliyor ki hiç bir nur talebesinin tembellik yapmak için hiç bir özrü yok. Tembellikle elimizde dünyanın beklediği hakikatlere zulmetmiş oluruz.

İstanbul’da yaşayan daha önce vazife için yurtdışında bulunan değerli bir abimizle yaptığımız sohbet sırasında bir hatırasını şu şekilde anlatmıştı: “Vesilemizle Müslüman ve Risale-i Nur talebesi olan bir rahip Risale-i Nur’u okurken sevinçle ona bakmış olacağım ki bunu anlayınca bana döndü ve dedi ki; ‘Ben Risale okurken çok sevindiğini görüyorum nedenini sorabilir miyim?‘ Ben dedim ki; senin Müslüman ve nur talebesi olman beni çok sevindirdi, benim vesilemle olması da açıkçası ayrıca beni memnun etti. O biraz düşündükten sonra bana dedi ki: ‘Müslüman ve Nur talebesi olmama sevinebilirsin ama ben senin yerinde olsam, bu hakikatleri bana ulaştırdığın için sevinmem. Bu kitapların müellifi Bediüzzaman bunları size bırakmamış ta gömmüş olsaydı, herhangi bir şey aramak için orayı kazan bir kişi bunları bulduğunda sevinçten öyle bağıracaktı ki ben ve herkes işitmiş olacaktı. Bence ulaştırdığın için sevinmek yerine geç kaldığın için üzülmelisin…‘”

Programımızın son haftasında yılda yaklaşık iki defa gerçekleşen İslami kongrelerden birine de katılmak nasip oldu. ICNA & MAS organizasyonu olan bu İslami kongrede konferanslar, gençlerin Kuran yarışması, kitap fuarı ve benzer güzel faaliyetler vardı. Amerika’nın her tarafındaki Müslümanlarla beraber yurtdışından katılımların da olduğu bu organizasyona yaklaşık otuz bin kişi katılıyormuş.

Namazlar cemaatle kongre salonunun içindeki bir alanda kılındı. Amerika gibi bir yerde binlerce müslümanla beraber cemaatle namaz kılmak ayrıca güzel oluyor. Güzel faaliyetler yapan hamiyetli Müslümanların güzel organizasyonları da vardı. Numune olması için bir tanesini paylaşmak arzu ediyoruz;

Why Islam? (Niçin İslam) adında bir teşekkül, katıldığı kongre, kitap fuarı ve benzer faaliyetlerde kaliteli ve gayri Müslimlere göre hazırlanmış ve insanların merak ettikleri soruları(islamda cihad, islamda terör, islamda kadın, Hz. İsa(as), Hz. Muhammed(asm) vb konular) broşürleri dağıtıyorlar, ayrıca sorulan suallere orada cevap vermekle beraber sürekli ulaşılabilecek ücretsiz telefon hatlarıyla hizmet veriyorlar. Bu ve benzeri faaliyetleriyle onların vesilesiyle günde en az bir kişinin Müslüman olduğunu duyduk. Allah emsallerini çoğaltsın.

Bu kongrelerde Risale-i Nur hizmetleri olarak da katılan abilerimizin gayretli çalışmaları var. Dershanede kalan abilerimizle beraber orada yaşayan, Risale-i Nur’la Kuran’a hizmet birinci gayeleri olan ve dünyevi çalışmalarını buna vesile eden kardeşlerimizin de güzel gayretleri vardı. Risale-i Nur kitaplarını fuarda teşhir edip satıyorlar ve çok kimselerin Risale-i Nur’la tanışmasına vesile oluyorlar. Yaklaşık beş İngilizce külliyat ve çok sayıda İngilizce kitaplarla beraber Urduca ve sair dillerde Risaleler ve tevafuklu Kuran’lar da alındı.

Risale-i Nur hakikatlerine oradaki gayri müslimlerle beraber Müslümanların da çok muhtaç olduğunu hakkalyakin gördük. Konferans bölümlerine insanların yoğun ilgisi vardı. Bazı konuşmacıları binlerce insanlar dinlediler. Bu kongrelere katılıp Risale-i Nur hakikatlerini anlatabilecek müsait abilerimizin oradaki ehli hizmet abilerimizle irtibata geçip konuşmacı olarak katılmalarını da temenni ediyoruz. (Haşiye: 4 Temmuzda abilerimizin de katılacağı büyük bir kongre daha var.)

Her yerde olduğu gibi Amerika’da da her şehir ve kasabada hizmetimize merkez olacak ve içinde ehli hizmet vakıf abilerimizin ve talebe kardeşlerimizin olduğu dershane-i Nuriyeleri görmek Amerika için en büyük temennimiz. Ayrıca şöyle bazı ihtiyaçları da müşahede ettik ve duaya vesile olması için arz ediyoruz;

1. Risale-i Nur’dan merakaver konuların gayri müslimlere bakacak şekilde dikkatle Risale-i Nurdan seçilip güzel bir kapak ve kaliteli bir çalışmayla Risale-i Nur’a nazarları çevirecek İngilizce broşürler hazırlanması. Başta İngilizce olarak mümkünse diğer diller için de yapılırsa çok güzel olur. Yurtdışındaki Kitap fuarları için çok ehemmiyeti olan bu çalışmalar her türlü faaliyetlerde büyük hizmetlere medar olabilir.

Şimdiye kadar farklı ülkelerde ve Türkiye’de de farklı kardeşlerimizin böyle çalışmaları oldu fakat bu çalışmalar bir çatı altında birleşemediği için tekâmülü de çok nakıs oldu. Biz şimdiye kadar yapılan çok çalışmaları gördük ama Risale-i Nur’a yakışacak kalitede çalışma çok az sayıda kaldı. Temennimiz bu çalışmaların internet ortamında herkesin her yerden kolayca ulaşabileceği bir sitede toplanması. İsteyenler ihtiyaca binaen alıp kendi hizmet mahallinde istediği kadar bastırıp kullanabilsin. Bulunduğu ülkenin diline hakim olan abilerin, grafik programlarında ve böyle çalışmalarda tecrübeli abilerle buluşturulması ve basıma hazır hale gelmeden önce de çok nazarlardan geçirilip umumun tasdikini almış olması ehemmiyet arz etmektedir.

Evrim, tabiat, cihad, tevhid, iman esasları, islamda kadın, çok evlilik, Hz. Muhammed(asm) ve şahs-ı manevisi vs merakaver konularda toplam 8 sayfalık katlamalı broşürlerin yapılmasını ve böyle çalışmaların bir çatı altında toplanmasını yurtdışındaki abilerimizin müşavirliğinde Türkiye’deki abilerimizden bekliyor ve her türlü çalışmalara destek vermek ve hamiyetli abilerimizle beraber çalışmak arzu ediyoruz.

2. Türkiye ve İslam alemi için böyle bir ihtiyaç olmamakla beraber tevafuklu Kuran’ımızı başta İngilizce mealli olarak diğer dillerde de mealli olarak bastırılması. Muazzez Üstadımızın ve muhterem talebelerinin hizmeti genel olarak Risale-i Nur neşri ve tevafuklu Kuran’ı bastırmak üzerinde yoğunlaşmış. Gayri müslimler İslami şeairden ve Kuran’dan çok uzak oldukları için Kuran’ın bir ayet mealiyle bile İslamiyetin güzelliğini anlayıp Müslüman olanlar oluyor. Kuran’ımızın o yüce hakikatlerini üstadımızın keşf-i manevisiyle bulunan tevafuk mucizesiyle bastırabilmek gayri müslim ülkeler için çok ehemmiyetli bir hizmet olacaktır. Allah razı olsun Hizmet Vakfındaki abilerimiz bu konuda her türlu desteğe hazır olduklarını ve memnuniyetle böyle bir çalışmayı yapabileceklerini söylediler. Yurtdışı için ilk ve tek mealli Kuran çalışmalarını Bulgarca için yaptıklarını dile getirdiler. Çok kaliteli olan bu çalışmanın Bulgaristan’da çok hizmete vesile olduğunu Bulgaristan’daki hizmet eden abilerimizden duymuştuk. İnşallah en kaliteli bir meali bulmak noktasında İngilizceye hakim abilerimizin tavsiyelerini bekliyoruz.

3. Türkçe olarak çok sayıda hazırlanan resimli vecizelerin diğer dillerde ve basta İngilizce olarak hazırlanması. Yine bunun için de kaliteli çalışmalar yapılması ve birinci maddedeki gibi tekamül ettirileceği internet ortamında paylaşılması ehemmiyetli hizmetlere vesile olacaktır. Yine gayri müslim bir ülkede kitap fuarına katılan kardeşlerimiz anlatıyor: “Biz sadece nazarları kitaplarımıza çevirmek için standımıza asmak gayesiyle resimli vecizeler hazırladık. İptidai olan bu çalışmalarımızın gayesi sadece standımıza insanları çekip kitaplarımızı anlatabilmekti. Bu hizmeti yapmakla beraber hiç düşünmediğimiz halde bu resimleri yalvararak satın alanlar oldu ve yüzlerce Risalenin satılmasına da vesile oldu” demişti…

4. Yabancı dile tercüme edilmiş kitapların kaliteli tercümeleri olmasıyla beraber bazı cihetlerinin o dile ve ülke insanlarına vakıf abilerimizden oluşan bir heyetin ve mütercimlerinin meşveretiyle tashihatının yapılıp, o dili konuşan Müslüman ve gayri müslimlere göre bazı düzenlemelerinin yapılmasının isabetli olacağı.

5. Sonuncu belki de en önemli temennimiz de Risale-i Nur’un herkesin her zaman ulaşabileceği şekilde diğer ülkelerde satılabilmesidir. Bunun ticari ve kanuni boyutunu bilemiyoruz ama gerek son katıldığımız İslami kongrede gerekse diğer ülkelerde kitap fuarlarında çok kimseler, fuardan sonra size nasıl ulaşırız, kitaplarınızı nasıl buluruz diye soruyorlar. Kitaba hizmet eden ve kitapla hizmet eden bir cemaat olarak cemaatimizin artk çok yerlerde ve çok ülkelerde Risalelere insanların kitapçılarda kolayca ulaşmasını sağlayacak tedbirler düşünmesi çok mübrem bir ihtiyaç olarak gözükmektedir.

Ya Rabb-el Alemin, Ya Erhamerrahimin,

Bizlerin ve Umum Risale-i Nur talebelerinin ve ailelerinin, Türkiye, Amerika ve dünyanın her yerinde hizmet eden abi ve kardeşlerimizin günahlarını ve kusurlarını affet ve setret. Günahlardan, haramlardan, yasakladığın şeylerden ve malayaniyattan muhafaza eyle. Risale-i Nur’a çalışmak şevk ve gayretlerimizi ziyadeleştirip maddi-manevi bütün engellerden ve belalardan muhafaza eyle.

Bizleri dünyada ve ahirette Risale-i Nur talebelerinden ve cemaatinden ayırma ve bizleri onlara layık eyle.

İnsanların akıl, kalp ve duygularını Risale-i Nur’a musahhar kıl. Risale-i Nur’a Türkiye’de, Alem-i İslamda, Amerika’da ve dünyanın her yerinde revaç ver.

Bi hürmeti Seyyid-il Murselin, ve bi hürmeti Kur’an-il Azim ve bi hürmeti Üstadina Bediüzzaman Said-en Nursi(r.a).

Amin. Amin. Amin.

Konu ile ilgili önceki yazı için tıklayın

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: