Bakara Sûresinin son iki ayeti

Bismillâhirrahmânirrahîm

285. Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Mü’minler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman ettiler. Onlar, “O’nun resullerinden hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz, işittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz mağfiretini dileriz!. Dönüş ancak sanadır” dediler.

286. Allah kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi hesaba çekme. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır vazifeler yükleme. Rabbimiz! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Bizleri affet, günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kâfir kavimlere karşı bize yardım et.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: