Bir Garip Nefer (Şiir)

Ben bir garip neferim

Gariplerledir yerim

 

Gönlüm ziyaya muhtaç

Işık ve nurlara aç

 

Aşığım Peygamber’e

O’nun Yattığı Yere

 

Bedenim Vatandadır

Ruhum O Mekândadır

 

Resulümün Beldesi

Celp ediyor herkesi

 

Dua ettim Rabbime

Ziya versin kalbime

 

Affetsin günahımı

Duysun benim ahımı

 

Ayırmasın imandan

İmandan ve Kuran’dan

 

Muhtaç etmesin ele

Çektirmesin bir çile

 

Versin sağlık afiyet

Göstermesin eziyet

 

Güçlensin imanımız

Emin olsun canımız

 

Rabbim! Bizi affeyle

Rahmini ihsan eyle

Düşürme bizi derde

Muhtaç etme namerde

 

Sakındır kem gözlerden

Kötü iş ve sözlerden

 

Hastalık ve marazdan

Hıyanet ve garazdan

İsraf ve cimrilikten

Aşırı tembellikten

 

Borç altında kalmaktan

Safahata dalmaktan

 

Hem gamdan hem hüzünden

Müfterinin sözünden

 

Dünyanın fitnesinden

Şeytanın hilesinden

 

Ölüm sekeratından

Cehennem azabından

 

Duaya deyin âmin

Duysun bütün ins ve cin

 

Ahmet TANYERİ – DİYARBAKIR

www.NurNet.org