Bunlar Farklı Ahir Zaman Hadiseleri

Peygamberimiz  a.s.m. bazi Hadislerinde ümmetinin ömrünün bin beş yüz seneyi geçmeyeceğini söylüyor. Ve ahır zamanın son safhasında da yaşanacak kıyamet alametlerini sıralıyor. Aşağıdaki yazıda, Peygamber Efendimiz a.s.m.’ 14 asır önce haber verdiği bu alametler acaba çıktılar mı yoksa hala mı çıkmadılar?…

1-İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu mutlaka ona bulaşacak.

2-Bir çok kişi az bir dünyalık için dinini feda edecek.

3-Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak. Dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecekler.

4-Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.

5-Kur’andan bir resim, İslamdan bir isim, Müslümandan bir cisim kalacak.

6- Üç şey çok kıymetlenecek; Helal para, Kendisi ile amel edilen sünnet ve candan bir dost.

7-Ecnebiler çoğalacak ve Müslümanlara galebe edecekler.

8-Sonradan gelen nesiller, Önceden gelen nesillere sövüp sayacaklar.

9-Minnet, bela, musibet artacak. Rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.

10-Köylüler şehirlere akın edecekler ve ne olduğu belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbiriyle yarışacaklar.

11-Bir Müslüman koyundan daha âciz olacak, hor ve hakir görülecek.

12-İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayet artacak, adam öldürmek hafif bir suç sayılacak.

13-Hilesiz iş yapılmayacak, tacirler ve yazarlar artacak, kalem bollaşacak.

14-Kişi elbisesini sakındığı kadar, dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.

15-Akrabalık bağları kopacak ve selam sadece tanıdık olanlara verilecek.

16-Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için, hacca gidecekler.

17-Büyükler merhametsiz, küçükler hürmetsiz olacak; çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.

18-İnsanlar kötülüklerden birbirini sakındırmayacak ve iyiliği emretmeyecek.

19-Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek ( kilise ve havralar gibi) içlerinden yüksek sesler gelecek.

20-Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek ve “şurada emin bir insan vardır” denilecek kadar emin insanlar azalacak.

21-Kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, âmir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak.

22- Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader yalanlanacak.

23- Allah-ü Teâlâ apaçık inkâr edilecek.

24-Âlicenaplık, izzet-i ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığı satılır hale gelecek.

25- Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok ama âlim bulunmayacak.

26- Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekât ağır bir borç olarak kabul edilecek.

27- Âlimler para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, ahiret ameli ile dünyalık talep edecekler.

28- Dinden gayri hususlar için öğrenim yapacaklar.

29- Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler.

30- Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alakalar kuracaklar.

31- Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.

32- Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak.

33- Kadınlar, saçları deve hürgücü gibi, sokaklarda dolaşacaklar.

34- Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.

35- İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmaktan daha zor olacak. Kişi gece mü’min yatacak sabah kâfir olarak kalkacak, veya hiç inanmayacak.

36- İçkiyi devletler teşvik edecekler ve muhtelif isimler altında içilecekler.

37- Dünya işlerine dalıp ahiret işleri unutulacak. Allahın kitabıyla hükmetmek ayıp olacak.

38- Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.

39- Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanacak, onlardan çeşitli giyim eşyası yapılacak.

40- Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak, önünüze yemeklerden biri gelip diğeri gidecek ve Kâbenin örtüldüğü gibi evlerimizin duvarları da halılarla süslenecek.

41- Dedikodu yaygın bir hal alacak.

42- Herkes kazanamadığından ve geçinemediğinden şikâyetçi olacak.

43- Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak. Ani ölümler sık görülecek.

44- Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak.

45- Kişi karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak.

46- Günüller birbirini sevmez olacak. Dini ve dünyevi işlerde muhtelif görüşler belirlenecek, kardeşler bile dinde ve mezheplerde ihtilaf edecekler.

47- İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek.

48- Fasiklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecek.

49- Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve göllere kavuşacak.

50-Faize alış-veriş; rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, halal haram unutulacak, para gelsin de nereden gelirse gelsin denecek.

51- Zaman kısalacak bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta birgün gibi olacak, bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak. Hiçbir şeyde bereket kalmayacak.

KAYNAKLAR

1-Riyâzüs-salihîn. İmam Nebevi Terc: Muhammed emre.

2-Tezkiret-ül- Kur’nî. İmam Şarani.

3-Kıyamet alametleri. Rumuz el-Ehadis’ten Dersler.

4-Kitab ül-Keşf, Celaleddini Suyuti, El yazma eser Süleymaniye Kütüphanesi.

5-kıyamet alametleri,Muhammed el-Hüseyni. Terc: Naim Erdoğan.

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: