Kategori: Günlük Paylaşımlar

Peygamberimizden (A.S.M.) Hayati Nasihatlar

Peygamberimizden (A.S.M.) Hayati Nasihatlar

Âl-i İmran Sûresinin 159. âyetinde, “Allah’ın bir rahmet eseridir ki, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer huysuz ve katı kalpli birisi olsaydın muhakkak onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi” buyurmaktadır.
Peygamberimiz şahsına yapılan kötülüklerden dolayı hiçbir şekilde intikam almayı düşünmemiştir. Ayrıca o, insanların en az kızanı, en çabuk razı olanı ve bağışlayanı idi. (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›
Mevlananın Meşhur Sözlerinden Bazıları

Mevlananın Meşhur Sözlerinden Bazıları

– Allah insana izin vermiş, düşündüğü her şeyi konuşamaz, fakat konuştuğu her şeyi düşünür. – Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. – İşin başında sonunu gör da, sonunda pişman olma.(Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›
Kâinatın Sırrını Anlamada Kur’an, Felsefe ve Modern Bilim

Kâinatın Sırrını Anlamada Kur’an, Felsefe ve Modern Bilim

Bu bölümde Kur’ân ve felsefenin kâinata nasıl baktıklarını ve ne tür sonuçlar çıkarttıklarını inceleyeceğiz. Çoğu zaman Kur’ân, felsefe ve modern bilim birbirine zıt kavramlarmış gibi değerlendirmelere gidilmiştir. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Her İnsanın Kabiliyeti Nisbetinde Amel Etmesi Gerektirir

Her İnsanın Kabiliyeti Nisbetinde Amel Etmesi Gerektirir

Bütün insanların içinde olan ruhu, rızk ve maişetine onu sevk edecek fıtri bir kabiliyet mevcut olmaktadır ki, başka bir tabirle bu vücuda faydalı şeyleri cezb ve celbeden kuvvettir. (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›
Rubûbiyet ve Ubûdiyet

Rubûbiyet ve Ubûdiyet

Rubûbiyet; Cenâb-ı Hakk’ın her zaman her yerde her mahlûka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyetidir. Ubûdiyet ise; kul olduğunu bilip Allah’a itaat etmek, Allah’a teslim olup, Kur’ân ve Peygamber (asm) vasıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmaktır.(Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›