Kategori: Günlük Paylaşımlar

Bilmediğin şeyin peşine düşme!..

Bilmediğin şeyin peşine düşme!..

Kıyametin yaklaşmasındandır şu 3 şey: Yağmurun çok, ekinin az oluşu, okumuşun çok, anlayanın az oluşu ve yöneticilerin çok, ama güvenilir adamın az oluşu. (Hadis)

Devamını oku ›
Senin vücudun taştan, demirden değildir, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.

Senin vücudun taştan, demirden değildir, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.

Madem dünya bir gün bize “haydi, dışarı” diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden, kalben onu terke çalışmalıyız.

Devamını oku ›
Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın.

Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın.

Onlar ki Allah’ı gâh ayakta divan durarak, gâh oturarak, gâh yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki: Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru!

Devamını oku ›
Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, âhirette de kördür.

Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, âhirette de kördür.

Bir kimse merhamet etmezse merhamet olunmaz. Bir kimse affetmezse af olunmaz. Bir kimse tövbe etmezse mağfiret olunmaz. Ve günahlardan korunmayan da korunulmaz. (Hadis-i Şerif)

Devamını oku ›
Hep en güzel sözleri söylesinler…

Hep en güzel sözleri söylesinler…

Hakiki bir müslüman, samimi bir mü’min, hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle menettiği şey, fitne (bozgunculuk, fesatlık) ve anarşidir (kural ve düzen tanımamaktır).

Devamını oku ›