Kategori: Günlük Paylaşımlar

O Nesneler, Kendilerine Düşman Olacaklardır..

O Nesneler, Kendilerine Düşman Olacaklardır..

“Kendilerine kalsa izzet ve kuvvet vesilesi olsun diye, Allah’tan başka bir takım tanrılar edindiler. Hayır, hayır! Taptıkları o nesneler onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.” [Meryem Suresi 19,81-82]
“Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” [Risale-i Nur’dan]

Devamını oku ›
Mü’min, Devamlı Belalarla Başbaşadır

Mü’min, Devamlı Belalarla Başbaşadır

Gün gelecek, Allah’ı sayıp haramlardan sakınan müttakileri, Rahman tarafından ağırlanacak konuk heyet olarak toplayacağız. Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreceğiz.” [Meryem Suresi 19,85-86]
“Mü’min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mü’min, devamlı belalarla başbaşadır.Münafığın misali de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz.” (Hadis-i Şerif)

Devamını oku ›
Kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyin..

Kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyin..

“Tâ Hâ. Kur’ân’ı sana, meşakkat çekip, bedbaht olasın diye indirmedik. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından, onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden, buyruklar halinde tedricen indirdik.” (Tâ Hâ Suresi 20,1-4)
“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Uyuşun, ihtilafa düşmeyin. İnsanlara yumuşak davranın, şiddet göstermeyin.” (Müslim, 3263)

Devamını oku ›
Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes..

Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes..

“Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah’ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki O’na hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. Bunca azametiyle beraber, kullarının gaflet ve cürümlerine karşı, O, halimdir, gafurdur (çok müsamahalıdır, affedicidir).” (İsra Suresi 44. Ayetin Meali)

Devamını oku ›
Tek bir çare var; o da Kur’ân’ın hakikatlerine sarılmaktır.

Tek bir çare var; o da Kur’ân’ın hakikatlerine sarılmaktır.

Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. (En’âm Sûresi 155. Ayet Meali)

Devamını oku ›