Kategori: Günlük Paylaşımlar

Kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe..

Kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe..

Biz Kur’an Şakirtleri olan Müslümanlar, bürhana(delillere) tabî oluyoruz, akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-ı îmaniyeye(iman hakikatlerine) giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları(fertleri) gibi ruhbanları taklit için bürhanı(delilleri ve aklı) bırakmıyoruz. Onun için, akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde(gelecekte), elbette bürhan-ı aklîye istinad eden(dayanan) ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’an hükmedecek. (Hutbe-i Şamiye’den)

Devamını oku ›
Dumlupınar Denizaltısı Faciası

Dumlupınar Denizaltısı Faciası

Hakikatte ise, gaflet ve dalalet denizlerinin mâneviyat alemimizdeki karanlığından, dehşetinden ve korkulu dalgalarından habersiz, ebedî hayatımızın mahvına çalışan heva-yı nefsimizin esiri olmak, Dumlupınar gibi bir denizaltının içinde Çanakkale Boğazı’nın derin sularına batıp boğulmuş olmaktan binlerce defa daha tehlikeli bir haldir!…

Devamını oku ›
Kıyamet Günü Nebilerin ve Şehitlerin Gıpta Edeceği Kimseler

Kıyamet Günü Nebilerin ve Şehitlerin Gıpta Edeceği Kimseler

Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki “Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir, ne şehitlerdir. Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehitler de onlara gıpta ederler.”

Devamını oku ›
Nûr-u Aynım, Zübde-i Hayatım

Nûr-u Aynım, Zübde-i Hayatım

Efendimiz (ASM)’dan sonra… Âhir zamanın da ahiri… Nuru tutan az, zulmette kalmış çok, zulmetten ayılmaya çalışanın da tonla imtihanı olduğu, akşamla yatsı arası bir alaca karanlık kuşağı…

Devamını oku ›
Uyan ey alem-i İslam!

Uyan ey alem-i İslam!

Beş yüz senedir yattığınız yeter! Artık Kur’ân’ın sabahında uyanınız. Yoksa, Kur’ân-ı Kerîmin güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir.

Devamını oku ›