Kategori: Günlük Paylaşımlar

Avukat Bekir Berk’le alakalı bir sual

Avukat Bekir Berk’le alakalı bir sual

1926 OR­DU do­ğum­lu olan Av. Be­kir Berk Ağa­bey, 1951’de İs­tan­bul Hu­kuk Fa­kül­te­si’ni bi­tir­di. 1973 se­ne­si­ne ka­dar İs­tan­bul Ba­ro­su’na ka­yıt­lı ola­rak avu­kat­lık yap­tı. 1958’de Is­par­ta mil­let­ve­ki­li Dr. Tah­sin To­la’nın tek­li­fiy­le ilk de­fa bir Nur da­va­sı­nın ve­kâ­le­ti­ni al­dı.

Devamını oku ›
Yeni dönemde iman hizmeti şarttır

Yeni dönemde iman hizmeti şarttır

“Bu memleket için en büyük tehlike nedir?” diye sorulduğunda elbette herkes kendine göre değerlendirmede bulunacaktır. Bizler de bu yazımızda bazı tahlillerde bulunacağız. Yapılan tahlil ve yorumların gerçeğe uygun olması gerekir.

Devamını oku ›
Koronavirüs ve namaz

Koronavirüs ve namaz

Bu salgını kontrol ile ilgili bilim kurulunun üyelerinden biri ise, koronavirüs salgınına karşı uyulması mecbur edilen bu tedbirlerin ve yasakların 2020 yılı sonuna kadar devam edebileceğini 14 Haziran 2020’de duyurdu! (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›
NEDİR BU 4 MEZHEP?

NEDİR BU 4 MEZHEP?

Mezhep Nedir? «Mezhep sözlükte gidilen yol demektir. Bir terim olarak ise mezhep, en kısa haliyle “dinin inanç, ibadet ya da siyaset alanıyla ilgili olarak ortaya çıkan yorumlar ve bu yorumlar etrafında gelişen gruplaşmalar” anlamındadır. Biraz daha geliştirilmiş haliyle mezhep şöyle tanımlanmıştır: “Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce bütünü, bu yaklaşımlar etrafında […]

Devamını oku ›
İstiğna düsturu

İstiğna düsturu

Cenab-ı Hak’tan başka kimsenin minneti altına girmemek ve elindekini kâfi bulup, kimseden bir şey taleb etmemek olan İSTİĞNA DÜSTURU, Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatı boyunca hassasiyetle üzerinde durduğu (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›