Kategori: Risale Çalışmaları

İnsan İçin Açılan Ebediyet Kapısı

İnsan İçin Açılan Ebediyet Kapısı

Madde itibarıyla küçük ve önemsiz olan insan, -hem üstlendiği sorumluluk ve vazifelerle kazandığı manevî makamının kıymeti, hem de o vazifeleri ihmal etmesindeki suçu, o vazifenin kıymeti nispetinde büyük olacağı sebebiyle- bu âlemin kapısı kapatılıp, diğer bir başka âlemin kapısı açılıp tüm davranışları değerlendirme altına alınmak üzere oraya götürülecek önemdedir (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
İrade Hürriyeti, Mutluluk ve Kader-2

İrade Hürriyeti, Mutluluk ve Kader-2

Kadere İman ve Mutluluk Zâtiyet vasfı gerçek manada Allah’ta olduğu için, gölge ve küçük zâtiyetiyle Onun Zâtına ayna olabilecek potansiyeldeki insan elbette Allah için kıymetlidir. Zâtiyetin göründüğü irade sıfatı ve o sıfatın dengeli kullanılması Onun katında çok önemlidir. Bu manada O, zâtiyeti görünsün ister. Yani insan iradesini kullansın ve tercih yapsın. Bu açıdan iradesini darmadağınık eden ve kararsızlık Cehennemi içinde […]

Devamını oku ›
Hakikati Kaynağından Öğrenmek

Hakikati Kaynağından Öğrenmek

Dünyanın tekrar âhiret suretinde diriltilmesi ve ölen insanların öldükleri şekilde bırakılarak her yönden eşitlenmelerine müsaade edilmeyerek diriltilmeleri ve bir hesaba çekilmeleri sonucunda lâyık oldukları mükâfat ve ceza yerlerine ebedî kalmak üzere gönderilmeleri meselelerinin, Allah’ın varlığı ve peygamberlerin ortaya koydukları davalar ile aralarında -her birinin diğerini gerektirmesi tarzında- yakın ilişkiler var (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
İnsanın en birinci üstadı validesidir

İnsanın en birinci üstadı validesidir

“Bir çocukla konuşup söz anlatmak, bir feylesofla konuşmaktan aşağı değildir.”1 diyen Bediüzzaman Hazretleri ebeveynlerin özellikle de vâlidelerin sorumluluğunun ne derece ehemmiyetli olduğunu ifade etmiştir. “Rahmet-i Rabbâniyenin en hürmetli, en halâvetli, en lâtif ve en şirin bir cilvesi olan şefkat-i vâlide, hakâik-i kâinat içinde en muhterem, en mükerrem bir hakikattir. Ve vâlide, en kerîm, en rahîm, öyle fedakâr bir dosttur ki, […]

Devamını oku ›
İNSAN İRADESİNİ EMZİREN ANNE: “ KADER ” ( 4 )

İNSAN İRADESİNİ EMZİREN ANNE: “ KADER ” ( 4 )

İnsan İradesini Güçlendiren ve Zayıflatan Unsurlar Vecih: İrade-i cüz’iye-i insaniye ve cüz-ü ihtiyariyesi, çendan zayıftır, bir emr-i itibarîdir. Fakat Cenâb-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zayıf, cüz’î iradeyi, irade-i külliyesinin taallûkuna bir şart-ı âdi yapmıştır. Yani, mânen der: “Ey abdim, ihtiyarınla hangi yolu istersen, seni o yolda götürürüm. Öyle ise mes’uliyet sana aittir.“ Teşbihte hata olmasın, sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp “Nereyi […]

Devamını oku ›