Kategori: Risale Çalışmaları

Tabiat Risalesi Açılımlarına Giriş -1-

Tabiat Risalesi Açılımlarına Giriş -1-

Kâinat üzerinde gerçekleşen şaşırtıcı oluşumları ve canlılığı açıklamak için yaratıcıya alternatif olarak geliştirilen teorileri, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ele almak, Gözlemci olarak bulunduğumuz bu dünyada “Nereden geldik? Nereye gidiyoruz ve biz kimiz? Burada ne yapıyoruz?” sorularına doğru cevaplar aramak… (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Risale-i Nur Eksenli Din Dersi Kitabı Hakkında Çözümlemeler 2. Bölüm

Risale-i Nur Eksenli Din Dersi Kitabı Hakkında Çözümlemeler 2. Bölüm

Mevcut eğitim programımızın, müstakil bir din dersi programı ve zorunlu (veya seçmeli) bir ders olarak veya hiç olmazsa eğitim kurumlarınca tavsiye edilen bir eğitim programı ve yardımcı/kaynak kitap olacak bir tarzda eğitim alanının içine yerleştirilerek yaygınlaştırılmasına çalışılmasına odaklanılması gerektiği konusundaki talebimizi yineliyoruz. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Tesettür ve Avret Nedir?

Tesettür ve Avret Nedir?

Tesettür lügatte, örtünmek, gizlenmek, bir şeyin arkasında saklanmak anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak ise erkek veya kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesidir. Tesettür Arapça “setr” kökünden gelmektedir. Aynı zamanda Allah’ın Settar isminin bir cilvesidir. Kâinatta zerrelerden şemse, bitkilerden hayvanlara ve insanlara kadar her şey bu tesettür emrini yansıtırlar.1     Avret ise lügatte “Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib […]

Devamını oku ›
Bir Müslümanın Farklılığı (Risale-i Nur Eğitim Programı-29)

Bir Müslümanın Farklılığı (Risale-i Nur Eğitim Programı-29)

Konunun kilit noktası şu: Bir Müslüman, diğer peygamberleri, Allah’ı ve insanı yükselten manevî değerlerin ve ahlakî olgunlukların hepsini, tek bir kaynaktan öğrenmiş. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Prensiplerimizden Vazgeçmemeliyiz!

Prensiplerimizden Vazgeçmemeliyiz!

Ahir zamanda olduğumuz alenidir. Hatta neredeyse alamet-i ekber kaldı sadece. Yani güneşin batıdan çıkması kaldı. Bunun garbdan tulu’ meselesi ise İslamiyet garbda inkişaf etmesidir. Diğeri de zahir manadır.
(Muhammed Numan özel)

Devamını oku ›