Kategori: Risale Çalışmaları

Her Şeyin Açıklaması Madde Parçacıklarının Hareketi mi?

Her Şeyin Açıklaması Madde Parçacıklarının Hareketi mi?

“Var olan şey yok, yok olan da var edilemez” şeklinde ifade edilen ve bunun devamında tüm kâinatın oluşumunu mevcut madde parçacıklarının şekil değiştirmesi olarak gören ve yaratıcıyı konu dışı bırakan materyalist düşüncenin bu indirgemeci ateizmini yani “biyolojiyi, fizik ve kimyaya indirgeyerek, canlıları elementlerin bir araya gelmesinden meydana gelmiş şeyler olarak tasavvur etme düşüncesi”ni farklı bir yaklaşımla ele alacağız (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor?

Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor?

Hakikî bir tevhid inancında, şu görünen kâinatın yaratıcısının Allah olduğunu basitçe kabul etmekle iş bitmez. Hatta böyle bir inanç, imanın nihayetsiz mertebelerinden sadece ilk basamağa adım atmaktır ve Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân’ında bizden talep ettiği imanın temel özelliklerinden çok eksiktir. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Sema Denizinde Bir Uzay Gemisi: Dünyamız

Sema Denizinde Bir Uzay Gemisi: Dünyamız

Yazı dizimizin bu bölümünde Allah’ı inkâr ve ibadeti terk eden insanın hem kendine, hem Allah’a, hem yaratılmış her şeyin varlık gayelerine karşı ne derece büyük bir suç işlemiş olacağının farkına varması gerekliliğini ele alacağız. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Eşya Üstündeki Tasarım İmzası

Eşya Üstündeki Tasarım İmzası

Öncelikle şunu ortaya koyalım: Kayıtsız bir hâkimiyete sahip olmak, her şeyi yaratmış olmanın ayrılmaz bir parçası ve zarurî bir neticesidir. Kâinatın tüm zerrelerini yoktan var etmek ve onlardan düzenli sistemler icad etmek demek, en küçük atom altı parçacıktan en büyük yıldızlara kadar her şeyi elinin altında bulundurmak ve tümüne birden söz geçirebilmek anlamına gelir. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Gençlikte Hizmet Disiplini ve Adabı Almak

Gençlikte Hizmet Disiplini ve Adabı Almak

Bir insan hizmet ile tanıştığı zaman kuvvetli bir ders-i iman ve adab almazsa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda hizmet-i nuriyeyi kalb ve ruhuna alıp bu davanın şuurlu ve basiretli bir neferi olabilir. Adeta bu davaya yabani düşer nemelazım diyebilir. (Muhammed Numan ÖZEL)
Devamı yazıda..

Devamını oku ›