Kategori: Risale Çalışmaları

(2.Bölüm) Risale-i Nur’un Takdimi ve Eğitime Entegrasyonunda Yöntem Tahlilleri

(2.Bölüm) Risale-i Nur’un Takdimi ve Eğitime Entegrasyonunda Yöntem Tahlilleri

Bediüzzaman ve Risale-i Nur konusunda (özellikle darbe teşebbüsü sebebiyle) toplumun belli kesimlerinde mevcut olan bir takım önyargılar ve negatif algılara karşı, Risale-i Nur’un topluma takdiminde ve eğitim müfredatına entegrasyonunda nasıl bir yöntem ve hareket tarzı izlenmesi gerektiği konusunu tahlil edeceğiz. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Şerh ve izah çalışmaları-2

Şerh ve izah çalışmaları-2

“Risale-i Nur bir kenz-i mahfî ve bir sandukça-i cevher ve menba-i envârdır.”[1] Risale-i Nurun faziletine dair kelam etmek gündüz ortasında güneşi tarif etmek kadar abes bir şeydir. Bu sözümü her nur talebesi ve ehl-i insaf kabul eder.
(Muhammed Numan özel)

Devamını oku ›
Gavvas dalgıçlar ve Cemaatler -1

Gavvas dalgıçlar ve Cemaatler -1

“Risale-i Nur bir kenz-i mahfî ve bir sandukça-i cevher ve menba-i envârdır.”[1] Kenz-i mahfi ise; gizli hazinedir. Amma bu hazineyi keşfetmek ise okumaktan fazla bir çaba ister. Çünkü “nakd-i ömrü verenlere verilecektir” mana ve kemâlat. Yani okumaktan fazla bir gayret gerektirir. Her insanın mizacı muhtelif olduğu gibi istifade edeceği metodlar da farklılık arz eder. Bu farklılıklar ise aynı fıtrat/tarz/metodu benimsemiş insanların bir […]

Devamını oku ›
Gavvas Dalgıçlar ve Cemaatler – 2

Gavvas Dalgıçlar ve Cemaatler – 2

Hakikat terazisinde müvazene ve terazinin hassasiyet ölçüsünü bozmamak tenasüb ve tesanüdden geçmektedir.
(Muhammed Numan özel)

Devamını oku ›
Gavvas Dalgıçlar ve Cemaatler – 3  Manevi Kan Davası

Gavvas Dalgıçlar ve Cemaatler – 3 Manevi Kan Davası

Manevi Kan Davası

“Cenab-ı Hakk’a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.” [1] Bu tariklerden birisi ve ahirzamanda en te’sirlisi ise kanaat-ı kat’iyye ile Risale-i Nur Hizmet dairesidir ki bu hizmet vasıtasıyla bu ülkede kimseler hizmet sahasında ortada yokken Bediüzzaman ve te’lifatı olan Risale-i Nur Külliyatı ve nice talebeleri Allah demiş, Peygamber demiş, Kur’an diyerek ülkemizin ehl-i sünnet kalmasına en muazzaman hizmeti ettiler.
(Muhammed Numan özel)

Devamını oku ›