Kategori: Risale Çalışmaları

Bir noktanda, güneş kadar zekâ var

Bir noktanda, güneş kadar zekâ var

Bir noktayı insan kendisine cihan yapmalı ve o cihana hakim olmalıdır. Yani bir gaye-i hayali olmalı ve o gayesi için o işin en ince ayrıntısına dek öğrenmeli insan. Çünkü insanın bir noktasında güneş kadar zeka var. İnsan iman ile ve imanın verdiği ziya ile buna daha çabuk ulaşabilir. İstidat ve kabiliyetlerini, meyil ve emellerini o gayesine tevcih ettirerek inkişaf edebilir. (Muhammed Numan ÖZEL)

Devamını oku ›
Bin Kubbeli Saray-İndirgenemez Komplekslik Kavramı

Bin Kubbeli Saray-İndirgenemez Komplekslik Kavramı

Kubbelerini oluşturan ve bir arada tutan taşların direksiz ve boşlukta durdurulduğu bin kubbeli bir saraya benzetilen insan vücudunun böyle bir misalle anlatılması, ilmî açıdan çok isabetli ve inceliklidir. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Okuduğum Halde Neden Sıkıntı Çekiyorum?

Okuduğum Halde Neden Sıkıntı Çekiyorum?

Risale-i Nur hakikatları, insana insanlığı ihtar eden bir muhtardır makamındadır. Muhtar makamında olmak ve kendisine daima bir  hayırhah ve nasih olarak kabul etmek gerektir. Risale-i Nur’a muhatap olmak ise ciddi mana emek, zaman, gayret sarf etmekle mümkündür. Lakin sadece bunlarla netice almak söz konusu olmuyor. Okunan ve tahsil edilen şeylerin hayatta tecellileri tezahür etmelidir. (Muhammed Numan ÖZEL)

Devamını oku ›
Ehl-i imanın Nizasında Temel Sebep

Ehl-i imanın Nizasında Temel Sebep

Tenasübü ve neticesi olan tesanüdü tarumar eden esbabın başında temasül gelmektedir. Yani birbiriyle emsal olmaktır. Bu emsalik, yaş, maddiyat veya kemalat olmak üzere bir çok şey hususunda olabilir. Bu hususlar tenasübü değil taannüdü getirmektedir. Bu inatlaşmak ise çok vahim neticeler verebilmektedir. (Muhammed Numan ÖZEL)

Devamını oku ›
Göz Mucizesi  (Tabiat Risalesi Açılımları-13)

Göz Mucizesi (Tabiat Risalesi Açılımları-13)

Yazı dizimizin bu bölümünde Tabiat Risalesi’nin “Kendi kendine oluşum” iddiasının Tabiat Risalesi’ndeki birinci muhalinde, kâinatın her tarafıyla irtibatlı olan ve tamamıyla vazgeçilmez bağlarla bağlı bulunan eşyanın bu iç içe girmiş bağlantıları, delilimizin dayandığı temeldir Ediz Sözüer

Devamını oku ›