Kategori: Risale Çalışmaları

Sorularla Celcelutiye

Sorularla Celcelutiye

Celcelutiye, Hazreti Ali Efendimiz’in şerh ettiği, Arapça, içinde yer yer Süryanice kelimeler de bulunan bir kaside, bir duadır. Celcelutiye kasidesinin kendisi değil, onun aslını teşkil eden muhtevası itibariyle kudsi hadis gibi veya zımnî bir vahiy olarak telakki edilebilir (Zafer Karlı)

Devamını oku ›
İslam/Kur’an Medeniyeti Nasıl İnşa Edilecek?

İslam/Kur’an Medeniyeti Nasıl İnşa Edilecek?

Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı”, “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismidir. Yalnız birarada okutulmalarıyla sınırlı değildir (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Hayallerin Ötesinde Bir Manevî İnkılâb

Hayallerin Ötesinde Bir Manevî İnkılâb

Boşlukta, rastgele, göktaşlarının arasında savrulup giden, acaba hangisi çarpacak da dünyanın kıyametini kopartacak diye endişe edilen, nereye gittiği belli olmayan bir yer olarak tasvir edilen vazifesiz ve anlamsız bir dünya tasviri, bilimin ve teknolojinin bunca ilerlemesine rağmen ne kadar karanlık, hüzünlü ve dehşetli bir tablodur. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Nur Hizmetinde Müdebbiriyet Makamı Var

Nur Hizmetinde Müdebbiriyet Makamı Var

“Yirmi üç senede te’lifi tamamlanan ve yüz otuz kitabdan müteşekkil “Risale-i Nur” adlı eserleriyle, İlm-i Kelâm sahasında bir teceddüd yaptığı görülmüştür.” (1) Bunun böyle olduğunu yerinde görmek için hayatları cehennem istikametindeyken nur hizmetiyle geriye topuk üzerinden dönüş yapan sayısı belli olmayan insanlar şahittir. Risale-i Nur okuyucuların da okuduklarının tesiriyle mantıklı düşünce ve ikna edici misaller vermesi ve karşısındakini aciz bırakacak […]

Devamını oku ›
Kur’ân Üslubunun Benzersizliği

Kur’ân Üslubunun Benzersizliği

ur’ân’ın hiçbir kitaba benzememesi nedeniyle, ya hepsinin üstünde veya tümünün altında olduğu ihtimallerinden ikinci ihtimalin kabule lâyık olmadığından hareketle “Kur’ân’ın tümünün üzerinde olduğunun ortaya çıkacağı”nın izahına geldik (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›