Çocuk Terbiyesi

Bir şeyin özelliklerini ‘Kullanım tariflerini en iyi bilen onu imal edendir. Her imalatçı mamullerinin nasıl kullanılması gerektiğinin tarifnamesini , ondan yararlanacak olana verir.

Cenabı Hak Mülk süresinde , yaratan nasıl bilmez o latif habiyrdir buyuruyor. Temsilde hata olmasın ! Elbette , insanı yaratan Allah cc de onu en iyi bilendir. Onun eğitimin sırlarınıda en iyi bilendir. Efendimiz, beni Rabbim terbiye etti ne güzel edeblendirdi buyurmaktadır . İşte böylece , Rabbimiz lokman süresinde , Hz Lokmanın çocuğuna nasihatini aktarırken , aslında bize yol göstermektedir.

Evvela Allah’a imanı ve şirkten uzak durmasını telkin etmektedir .(la tüşrik billahi) buyuruyor ve şirkin büyük günah olduğunu telkin ediyor. ikinci olarak , yaratana şirkten sakındırdıktan sonra, ona kulluk etmesini telkin ediyor sonra anne babaya iyi davranmak telkini yapılıyor , annenin yavrusunu , sıkıntısı arta , arta karnında taşıdığını  ,zorluklara katlandığını hatırlatarak , yani ana baba hakkı telkin ediliyor onu iki sene emzirdiği , beyaz kanı ile beslediği nazara veriliyor. Allah’ın kendisine ibadetten hemen sonra , ana baba hakkı zikredilmektedir.

Yani yaratan Allah, yaratılıştaki sebeb , anne babadır. Eğer anne baba Allah yolunda ise , onlara itaat edilmesi, eğer evladını şirke zorlarlarsa itaat etmemeyi , fakat dünya işlerinde onlara iyi davranmayı telkin etmektedir. Daha sonraki tavsiye Allah yolunda olan iyilerle beraber olmaktır,yine yavrucuğum! Yaptığın iyilik ve kötülük , Hardal tanesi kadar da olsa, Kaya’nın içinde veya gökyüzünde , yahut yerin derinliklerinde olsa bile , yine de Allah ,onu senin önüne kor ! Deye çocuğuna her amelinden soru sorulacağı telkinini yapıyor sonra , ısrarla namazı, iyiliği emredip, kötülüğü nehyetmesini öğretiyor. Yani eğitimde belli bir sırayı takib ediyor. Bu faaliyetinden dolayı sıkıntı olursa ,ona da sabret diyor.

Görüldüğü gibi Cenab’ı hak Lokman asm üzerinden bizlere evlat terbiyesinin kodlarını ve programını beyan ediyor.Bize terbiye esaslarını bildirirken çocuklarımıza da , bu konularda yapacağımız nasihatların , ilahi emir olduğunu beyan ederek  ,anne babalarını böylece referansla teyid ediyor. Anne babaya itaat edin! Bunlar benim emirlerimdir, anne babanız haklıdır mesajını veriyor.

Abdülhamid Oruç