Çocuklar Sokaklarda Kalmasın!

Ülkemizde yaşanan iç ve dış göçlerin sonucunda eğitimsizlik ve yoksulluk had safhaya ulaşmış, aile içi şiddet, ailelerin parçalanması, boşanma, cinsel istismar, eğitimde başarısızlık dolayısıyla en fazla çocuklar etkilenmişler.

Bu çocukların bir kısmı kapkaç, hırsızlık, dilencilik, uyuşturucu, bali, alkol, madde bağımlılığı karanlıklara düşerken, bazıları da seyyar satıcılık, ayakkabı boyacılığı, tartıcılık, mendil, sakız, su, şeker, balon, simit satmakla; otomobil camları silmek ve çöp toplamakla birçok iş kolları kendilerine meslek etmişlerdir.

Sokaklara mahkûm olan bu çocuklara yönelik endişeler de bir hayli artmıştır. Hele çocuk istismarları gibi hadiselerin son yıllarda artış göstermesi, bütün toplumun yarası haline gelmiştir. Bu duruma düşen bir çocuktan acaba beklenti ne olabilir? Memlekettin birçok yerlerinde canlı bomba olarak kullanılan ve dağa çıkarılanların çoğu da bu hale düşürülen çocuklardır.

Sokak çocuklarına şefkat elli uzatılmadıkça yukarıda bir bir saydığım olumsuz olaylar devam edecektir. Bu sebeple geleceğimizin teminatı olan bu çocukları topluma kazandırmak lâzımdır.

Çocukları topluma kazandırmanın birçok yolları vardır. Bunlardan en önemlisi ve ivedilikle ortadan kaldırılması gereken çocuk işçiliğidir. Çocuğun hayatını karartan ve en fazla etkileyen çocuk işçiliğidir. Her türlü ihmal, istismar ve kötü emellerin birinci basamağı burada başlıyor.

Ayrıca, sağlıksız aile ortamında yetişen çocukların eğitimine devlet tarafından katkı ve destek sağlanmalı, rehabilitasyon ve eğitim- destek merkezleri daha aktif hale getirerek madde kullanan çocukları sokaktan çekilerek tedavilerinin yapılması, meslekî eğitime yönlendirerek barınma, beslenme, giyim, sağlık, eğitim gibi önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Emniyet, belediyeler, sivil toplum kurumları kolektif bir çalışma ile sokaklarda tesbit edilen çocukları tesbit edip, aile bireyleriyle yüz yüze psikolog ve sosyolog uzmanlarla görüştürerek sağlıklı bir çalışma yapılması da önem taşımaktadır.

Bu tedbirlerin başında, sosyal hizmet uzmanı sayısının, çocuk başına düşen güvenlik görevlisi sayısının, gençlik merkezlerinin sayısının arttırılması ve  tam gün eğitimin verilmesinin sağlanması gelir.

Unutmayalım ki, her bir çocuk geleceğimizin teminatıdır. Çocuklara verilen önem ve ehemmiyet memleketin huzur, asayiş ve emniyetine yapılan en önemli yatırımdır. Bu toplumsal yaraya gerek şahıs, gerekse devlet tarafından acilen şefkat elli uzatılmalıdır, çocuklar sokaklarda kalmasın…

Rüstem Garzanlı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: