Dâvâ adamı olmak

Dâvâ adamı öncelikle ve özelikle davasını kendi hayatında fiilen yaşayan, tatbik eden ve dâvâsını başkasına anlatan kimsedir. Dâvâ öyle bir inançtır ki, inandığı dâvâ ile çelişen kişi asla dâvâ adamı olamaz. Dâvâyı layıkıyla temsil edemediği gibi inkişafına da engel olur.

Cenab-ı Allah, (cc) “Siz insanlara iyiliği emreder de, kendi nefsinizi unutur musunuz?” buyurmuş.1,

Dâvâsının hakikatlerini anlatan ve fakat kendisi yaşayamayan adam, dâvâyı şek ve şüpheye düşüren adamdır. Hatta söz ve kelâmında ne kadar mahir ve cerbezede olursa olsun, inandırıcı olamaz. Dâvâ adamı dâvâsının aynası ve yansımasıdır. Bir dâvâ adamının hayatının odak noktası idealidir. Onun his ve düşüncesi ideallerinin istikametinde yürür.

Her mü’minin idealinde elbette İman ve Kur’ân’a hizmet etmek vardır. Risale-i Nur cemaatinin de öncelikli idealleri İman ve Kur’ân hizmetidir. Bu kutsi hizmet için fedakâr insanlar ister. Son Osmanlı ulemasından önemli fikir ve din alimi olan Şeyhülislâm  Mustafa Sabri Efendi “İslâm bugün öyle fedakârlar ister ki, değil dünyasını ahiretini feda etmeye hazır olsun.” 2,demiş.

İşte, asrın müceddidi Sad Nûrsî hazretleri: “Umumun malûmu olsun ki: İki elimde iki hayatımı tutmuşum, iki hasım için iki meydan-ı mübarezede iki harple meşgulüm. Tek hayatlı olan adam meydanıma çıkmasın.”3, diyerek dünyayı aşmanın muvaffakiyetin sebebi olacağını göstermiştir. 

Bir dâvâ adamının  dâvâsından alıkoyacak her şeyi elinin tersiyle itmesini bilmelidir,  ayağına dolanan hiçbir şeyin etkisinde kalmamalıdır. Büyük bir dâvâ adamı, Risale-i Nur’ların  delâllı ve avukatı merhum Bekir Berk: Büyük adam, Allah’ın rızasından başka hiçbir şeyi gaye edinmemiş adamdır.” “Büyük adam, dâvâsı büyük olan adamdır.” “Büyük adam, himmeti büyük olan adamdır.”4, Buyurmuş. Dâvâsı uğrunda çileye, ıztıraba ve sıkıntılara talip olan adam, dâvâ adamıdır.

Burada önemli husus her bir dava adamı gücü nispetinde dâvâsına sahip çıkmalı ki, dâvâ yükselsin, genişlesin ve inkişaf etsin.  Vesselâm….

08.07.2022

Rüstem Garzanlı

Dipnotlar:

1-Bakara, 2/44

2-Tarh.Hayat,Önsöz (Ali Ulvi Kurucu

3-Münazarat Eski Said Dönemi, s.74

4- Hatıralar,