Dinin Gerekliliği

Yaşayan her birey, birçoğumuza yabancı olmayan sorunlarla yüz yüzedir. Çevreyle uyumsuzluk, ailesi, arkadaşları gibi yakınlarıyla anlaşmazlık, yalnızlık, ötekileştirme, ağır mağduriyetler ve haksızlıklar, terör, savaş ve iç çatışmalar mazlumların ezilmesi zalimlerin ceza görmemesi, yalancılar, liyakatsızlık, en önemlisi hastalık, yaşlılık ve ölüm. Bir çoğumuz bu gibi durumları görmekten belkide yaşamaktan dolayı umutsuzluk ve çaresizlik içerisindeyiz. Bunlara devletlerin ve ilim insanlarının hiç bir çözüm yoktur. Bunlar ancak dini inanç sistemleriyle üstesinden gelinebilecek şeylerdir.
Batılı felsefecilerin bir çoğu, yaratıcıya atıf yapmadan bir sahici ahlaktan söz edilemeyeceğini söylüyorlar.

Alman felsefeci Adorno; dini düşünce olmadan mutlak adaletin gerçekleşemeyeceği, dolayısıyla mazlumsuz bir toplumun kurulamayacağı inancındadır. Yüzyılımızın en büyük filozofu sayılan Habermas’ın da; ötekinin varlığını şartsız kabullenme, evrensel kardeşlik ve dayanışma içine girme, insanı kendi başına bir amaç olarak görme gibi dini özler taşıdığı ifade edilmektedir.

Hegel felsefesinin temel amacının, ilahi hikmet ve adaleti haklılaştırmaya yönelik bir çaba olduğu söylemeden geçmeyelim. İnsanın gelişmesi, mutluluğu, huzur ve güveni, hukukun üstünlüğü, adaletin güvence altına alınması esastır fakat, insanın nihai amacı ebedi kurtuluştur. Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musîbetlerle musîbetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın sadece cismiyle, zahirî bir surette aldatıcı bir zînet ve servet içinde bulunmasıyla mutlu olması mümkün olabilir mi?’ Yani ‘cismi fani ve yalancı bir cennette, kalbi ve ruhu cehennemde azap çeken bir insana mutlu denilebilir mi?

İnsanın bu aldatıcı medeniyet fantezileri ile gerçek mutluluğa ulaşması mümkün değildir, çünkü bunlar dünya ötesine uzanamamaktadır. Hastalıklar karşısında, musibetler karşısında kendini ağır zayıf ve güçsüz hissettiğin zaman, her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, her şeyin anahtarı onda olan, her şeye hükmeden kontrol eden bir dış güç var. O beni duyuyor ve beni anlıyor. Huzur İslamdadır.

Çetin Kılıç

Kaynak
Risale-i Nur Külliyatı
Sorularla risale
Sorularla İslamiyet

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: