Diyalog yok, tebliğ var!

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin yaşayan talebelerinden Mehmed Fırıncı, FETÖ lideri Fetullah Gülen ile örgütünün “dinlerarası diyalog” adıyla yürüttüğü faaliyetlerin Risale-i Nur ve Bediüzzaman ile irtibatlandırılma çabasına karşı yaptığı açıklamada, Bediüzzaman’ın Hıristiyan dünyasına tebliğ yaptığını ve Gülen ve örgütünün hainlikleriyle bunun bir alâkasının bulunmadığını belirtti.

Bediüzzaman’ın Papa’ya mektup yazmadığını, Kur’ân’ın ve Resulullah’ın hakkaniyetine dair eserlerini göndererek tebliğ yaptığını hatırlatan Fırıncı Ağabey, Gülen’in Papa karşısındaki tavrını ise “diyalog adı altında el etek öpme, yaltaklanma, İslâmın ve Müslümanların haysiyetini Papa’nın önünde yerlere serme” şeklinde niteledi.

Fırıncı Ağabeyin bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama aynen şöyle:

“Dinlerarası diyalog” adı altında FETÖ’nün yıllardır yürüttüğü sinsi kampanya ile ilgili olarak ortaya atılan bazı iddialar üzerine, yine yıllardır FETÖ tarafından istismar edilen Risale-i Nur ile ilgili bazı bilgileri kamuoyuna tekrar hatırlatmak ihtiyacı hasıl olmuştur. Şöyle ki:

  1. Bediüzzaman Said Nursî tarafından telif edilen Risale-i Nur Külliyatının hiçbir yerinde “dinlerarası diyalog” şeklinde bir deyim geçmemektedir. Bu tabir, bütün istismarlarını mukaddes değerlerimiz üzerinden yürüten ve suçlarının fatura adresi olarak İslâm’ı ve İslâm’ın değerlerini, bu arada Risale-i Nur’u gösteren FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen tarafından icad edilmiş ve kullanıma sokulmuştur.

  1. Medyada dolaşan ve eksik tahkikata ve yanlış önkabullere dayanan bir videoda, Bediüzzaman’ın Papa’ya mektup gönderdiği iddia edilmektedir. Bediüzzaman Papa’ya mektup göndermemiştir.

  1. Bediüzzaman Said Nursî, Papa’ya mektup değil, Risale-i Nur Külliyatından üç büyük eseri ihtiva eden “Zülfikar” adlı kitabını göndermiştir. Bu kitabın içeriğinde ise üç önemli Risale vardır; bunlar da

(1) ölümden sonra dirilişi ve ebedî âhiret hayatını aklî delillere dayanarak harikulâde bir üslûpla anlatan Haşir Risalesi,

(2) Kur’ân’ın 40 ana başlık altında tasnif ettiği mucizelerini ele alan ve Kur’ân’ın hak kitap oluşunu son derece orijinal bir üslûpla izah eden Mucizat-ı Kur’âniye Risalesi,

(3) Peygamberimizin 300 kadar mucizesini aklî ve naklî delilleriyle açıklayan ve Hz. Muhammed aleyhissalâtü vesselâm efendimizin hak peygamber olduğunu hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ispat eden Mucizat-ı Ahmediye Risalesidir.

Papaya bu eserleri gönderen bir İslâm âliminin yaptığı şeye diyalog denmez, İslâm ıstılahında “tebliğ” adı verilir.

  1. Fetullah Gülen’in Papa’ya yaptığı müracaat ise, “diyalog” adı altında el etek öpme, yaltaklanma, İslâmın ve Müslümanların haysiyetini Papa’nın önünde yerlere serme şeklinde özetlenebilecek bir davranıştır. Papa’ya mektup yazan kişi Fetullah Gülen’dir ve bu mektubunda, Haçlı Seferlerinin suçunu dahi Müslümanların üzerine atarak kendisini ve Müslümanları Papa’nın hizmetine sunmak gibi tarihte hiçbir hainin cür’et edemediği büyüklükte bir hıyanetin altına imza atmıştır.

  1. Fetullah Gülen ile örgütü, Risale-i Nur’un kavramlarını dejenere ederek böyle bir hainliği Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursî ile irtibatlı göstermeye yeltenmek suretiyle, bu hıyaneti daha da başka boyutlara taşımıştır. Bu da FETÖ’nün en belirgin özelliklerinden biridir. Nitekim şimdi de aynı metodları kullanmak suretiyle, kendi üzerinde yoğunlaşan nefretleri, Risale-i Nur ve talebeleri gibi milletimizin bağrından çıkan ve bütün dünya ve tarih önünde milletimizin medar-ı iftiharı mevkiine erişen bir esere ve harekete yöneltmek suretiyle hem kendisini kurtarmak, hem de bu hareketi gözden düşürmek gibi beyhude bir çabanın içine girmiş bulunmaktadır. Ancak bu çabaların FETÖ adı verilen terör örgütüne ve liderine hiçbir fayda sağlayacak değildir. Çünkü artık maske düşmüştür; FETÖ ile Risale-i Nur’un birbirinden çok farklı şeyler olduğu, başta Cumhurbaşkanımız ve hükûmetimiz olmak üzere milletimiz tarafından çok iyi bilinmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bediüzzaman Said Nursî’nin talebesi
Mehmed Fırıncı