Diyanet İşleri’nin Risale-i Nurları Neşretme Tarihi Belli Oldu

diyanet-islerinin-risale-i-nurlari-nesretme-tarihi-belli-olduDiyanet İşleri Başkanlığı’nca bir süre önce baskı hazırlıklarına başlanan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin  İşaratül-İ’caz eseri Ramazan ayında Diyanet İşleri Yayınlarından piyasaya sürülecek. Diyanet İşeri Başkanlığı, İşaratül-İ’caz eserinin ardından Risale-i Nur Külliyatı’ndaki diğer eserleride yayınlayacak.
Bir süre önce “Diyanet Risale-i Nurları Neşretmeye Hazırlanıyor” başlığı ile yapmış olduğumuz haber bir çok kişi tarafından sevinçle karşılanmıştı. Bilindiği gibi Bediüzzaman Hazretleri’nin Lahika mektuplarında geçen ve bir çok yerde “Risale-i Nurları neşretmenin Diyanet İşleri Başkanlığının görevi” olduğunu ifade eden mektupları bulunuyor. Bediüzzaman Hazretleri’nin, yıllar önce Diyanet İşleri Başkanlığına bıraktığı bu mirasa şimdi sahip çıkıyor olması Allah’ın izniyle bir çok yerde ciddi bir fütuhatında önünü açacak gibi duruyor.
Siz mümkün olduğu kadar Diyanet Riyasetinin şubelerine vermek için, mümkünse eski huruf, değilse yeni harfle ve has arkadaşlarımdan tashihe yardım için birisi başta bulunmak şartıyla, memleketteki Diyanet Riyasetinin şubelerine yirmi otuz tane teksir edilmektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek, Diyanet Riyasetinin vazifesidir.(Emirdağ Lahikası)
Hıristiyanlar dahi onları okuması ve alem-i İslamda gayet takdirle intişar etmesi, hatta Pakistan’da çıkan es-Sıddık mecmuasının Risale-i Nur’un bir risalesini neşredip Diyanet Riyasetine göndermesi ve bu kadar intişarıyla beraber hiçbir alim ona itiraz etmemesi gibi hakikatler gösteriyor ki, elbette Diyanet dairesi Nurları himaye etmek hakiki bir vazifesidir.
Diyanet dairesi, Meşihat-ı İslamiye gibi, yalnız Türkiye’nin din muallimi değil, belki umum alem-i İslama Meşihat-ı İslamiye yerine alakası, nezareti, münasebeti var.Alem-i İslam o Diyanet dairesine karşı tam hüsn-ü zan etmek, su-i tevehhüm etmemek, hususan bu zamanda ziyade lüzumu var. Hem de Türkiye ile ittifak etmeyen İslami hükumetlerde o mübarek daireye karşı su-i tevehhüm gelmemesine büyük bir vesilesi olan ve alem-i İslamın her tarafında, belki Avrupa’da takdire mazhar olmuş Risale-i Nur, o Diyanet dairesini hem şerefini muhafaza ediyor. Hem alem-i İslama karşı o dairenin bir eseri olarak intişarı gayet lazım ve zaruri olduğunu bu noktayı ehl-i vukuf tam nazara alsınlar. Onun için biçare Said Nursi ve Nur talebelerinden yüz derece ziyade Diyanet Riyaseti azaları, hocaları alakadar olmak lazım. Ta ki, Risale-i Nur dinsizlerin taarruzlarına karşı muhafaza ve himaye edilsin. Mükerrer beraatler verildiği halde intişarına mani olan desisecileri susturmak lazım...(Emirdağ Lahikası)
Risale Ajans