Domino Taşları

(Risale-i Nur Eğitim Programı-54) 

Yazımız, Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve  Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin 8. ve 9. “Suret”inin izah metnidir.

Yazımızı okumakla beraber; sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da yazının sonundaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Domino Taşları (Onuncu Söz-Haşir Risalesi İzahı-Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Dersleri-54)

Yazı dizimizin başından buraya kadar verilen çeşitli misallerdeki mekânlar, sahip oldukları temel özelliklerle, kendilerinin daimî yerler ve asıl sergiler olmadıklarını ve kendilerinden sonra kurulacak bir gerçek sergi yeri, gidilecek bir kalıcı mekân, gösterime girecek bir uzun metrajlı hakikî film veya esaslı ve büyük ziyafet sofrası gibi yerlerin varlığını gösteriyorlar, hissettiriyorlar ve bildiriyorlardı.

Şimdi muhtelif versiyonlarını düşünebileceğimiz bu misallerdeki mekânlarda bulunan birtakım ciddî görevliler tasavvur edelim.

Bu görevliler bizlere aynen düşündüğümüz, tahmin ettiğimiz ve olması gerektiği gibi, bulunduğumuz mekânın geçici olarak kurulmuş olduğunu ve esas mekâna geçiş yapılacağını, bizzat o mekânın kurucusu ve işleticisinden aldıkları habere dayanarak bildirdiklerini söyleseler…

Önceki duruma göre kanaatimiz bir kat daha pekişir ve kesinlik kazanır, öyle değil mi?

Hem bir de o mekânın işleticisinin başka bir yeri inşa edip bizi oraya götürmesinin gayet rahat ve kolay olduğunu, göz önündeki mevcut icraatı gösteriyorsa…

Hem vaadini yerine getirmemek gibi bir aldatmacaya ve acizliğe, şu muhteşem icraatların sahibi olan muazzam iktidarın haysiyetinin ve her şey üstündeki hâkimiyetin şerefinin müsaade etmesine ihtimal yoksa…

Hem böyle ihtişamlı faaliyetlerin icra edildiği ve her hâliyle geçici bir tanıtım mekânı olduğunu belli eden o mekân, o ihtişamın kendisini gerçek anlamıyla gösterme fırsatı bulacağı başka bir yerin gerekliliğine, zaruret derecesinde işaret ediyorsa…

Hem öyle bir yere gitmeye bizim ve herkesin çok ihtiyacı varsa ve misafir olarak içinde tutulduğumuz yerin harika işlerinin sahibi, görevlendirdiği memurlarla defalarca bizi bir başka mekâna götüreceğini, o kalıcı mekânı muhakkak inşa edip hizmetimize vereceğini,

Hem kendi memleketinde usulsüz davranan, sair misafirlerin hukukunu çiğneyen ve saray sahibinin maksatlarını hiçe sayan veya onlarla ilgilenmeyen serserilere ya da o maksatlara aykırı hareket eden isyankârlara şiddetli cezalar vereceğini ve,

Kendini tanıyan, bilen ve oraya gönderiliş maksatlarına uygun bir vaziyet gösterenlere ise geçici bir misafirhane hükmündeki saraydan çok daha mükemmel bir başka sarayda muhteşem ikramlarda bulunacağını ve onları öylece mükâfatlandıracağını, binlerce kez ve kesin olarak vaad ediyorsa acaba böyle bir vaadin yerini bulmaması imkân ve ihtimali var mıdır?

İşte kuvvetlerini birbirlerine ekleyerek tek bir hedefe ilerleyen domino taşları gibi silsileli bir hakikat…

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Ders Videosu: (Domino Taşları) 

https://youtu.be/m9A7Hpcqj1A

“Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” Bölümünün Oynatma Listesi Adresi:

https://www.youtube.com/watch?v=-C2bFanrwfQ&list=PL5bPD7AdvnTww3tXaldadsIbpfggLp9Sf

(Bu listede bölüme ait tüm ders ve fragman videolarını bir arada bulabilirsiniz.)

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın takdim, tarihçe ve takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

(www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden eğitim programını sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.)

SEMİNER DUYURUSU:

Risale-i Nur Eğitim Programı Ek Bölümler-7

Program içeriği, Risale-i Nur hizmet tarzının korunmasından ne anlaşılması gerektiği, mehdi ve müceddid gönderilmesinin ne demek olduğu, hadislerin değerlendirilmesi, münazara adabı ve akılcı yöntemleri, kuantum yaklaşımının ilahi hakikatlerle ilişkisi, idam cezası, İslam Şeriatı gibi çok önemli konuların ele alınacağı 9 adet başlıktan oluşmaktadır.

Tarih/Saat: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17.00-19.10

Adres: KorkutReis Mah. Cihan Sok. 11/1 Sıhhiye/ANKARA (Enerji-Sa karşısındaki Sürmeli Otelin karşı çaprazı)

İletişim: edizsozuer@gmail.com / 0 (505) 506 76 61 (Ediz SÖZÜER)

Programımız, kadın ve erkek ayrı olacak şekilde belirlenen oturum düzenine ve ders ciddiyetine riayet etmek şartıyla herkese açıktır. Zamanında gelinmesini ve çocuk getirilmemesi rica edilmektedir. Mekân ulaşımı çok rahat bir yerdedir. Sürmeli Otelin karşı çaprazındadır. Program saatinden bir parça erken gelirseniz müzikli ve animasyonlu tanıtım videolarımızı izleme fırsatı bulabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız inşallah.

Program Takdimi ve Konu Başlıkları:

1- Risale-i Nur Hizmet Tarzının Aynen Korunması ve Devam Ettirilmesinden Ne Anlamalıyız?

Saat: 17.00-17.10

Bir ağacın kendi tatlı, leziz meyvesini inkâr etmesinin yakışık almayacağı hakikatini aklınızda tutmanızı rica ederek soruyoruz: Üstad Bediüzzaman’ın hizmet tarzını aynen korumak ve devam ettirmekten ne anlıyorsunuz? Elbette ezberci bir şekilde sadece nakletmek, içindeki hakikatlerin hayat bulması manasına gelmeyeceği açıktır. O yazılanların ne türden tatlı, leziz meyveleri netice vermesi için (ne gibi bir işe yaraması için) kaleme alındığını sormamız gerekmez mi?

2- Allah Tarafından Mehdi ve Müceddid “Gönderilmesi” Ne Demektir?

Saat: 17.10-17.25

Alt Başlık:

* İlhamı Nasıl Tasavvur Ediyorsunuz?

Çok hakikatli ve önemli bir sunum… Çoklarını istikametten saptırıp muvazeneyi bozan yanlış bir tasavvurdan çıkıp “hakikî Bediüzzaman’ı” sevmek isteyenlere ithaf edilir… Biz hadislerde (mehdi ve müceddidler için) geçen “gönderilme” tabirinin peygamber gönderilmesi gibi algılanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

3- Varoluş Mucizesi (Senaryolu Belgesel Metni)

Saat: 17.25-18.15

Alt Başlıklar:

* Belgesel Çalışmasının Proje Planı

* Tabiat Risalesi Açılımları Belgesel Projesi için yazılan senaryolu belgesel metni

2014 yılında kaleme alınan ve maalesef bizde saklı kalarak ortaya çıkamayan bir belgesel projesinin deneme metnini paylaşıyoruz ki, en azından belki bu yönde çalışacaklara bir hareket ve ilham noktası olur. Belki de bu projeye yeniden hayat vermek için teşebbüs edecekleri haberdar etmiş oluruz.

4- Hadislerin Değerlendirilmesi ve Münazara Adabı

Saat: 18.15-18.45

Alt Başlıklar:

* Münazaranın Adabı

* Akılcı münazara yöntemleri ve hadislerin değerlendirilmesi hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerimiz

* İki Aşırı Uç Ortasındaki İstikamet Noktası

Zararsız fayda verecek etkili münazara yöntemleri ve adabı hakkında çarpıcı ve işe yarar tespitlerde bulunarak, münazaralarda nasıl bir hareket tarzı izlenmesi gerektiği konusunda katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrıca hadislerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında da özet mahiyetinde temel bir yaklaşım ortaya koyarak, konuyla ilgili başvuracağınız kaynak bir metne sizi yönlendiriyoruz.

5- Kuantum Yaklaşımı ve İlahî Hakikatler Hakkında

(Tabiat risalesi Açılımları Müzakere Bölümü Notları’ndan)

Saat: 18.45-18.50

6- İdam Cezası Hakkındaki Kanaatimiz

Saat: 18.50-18.55

7- İslam Şeriatı Elbise Gibi Değildir, Cild ve Deri Gibidir.

Saat: 18.55-19.00

8- Kendi Paranızla Hırsızlık Yapılmasına Razı Olmayın!

Saat: 19.00-19.05

Alt Başlıklar:

* En büyük toplumsal hastalığımız

* İlacımız olacak düşünce tarzımız

Herhangi bir alışverişte KDV fişi almamak aynen şunun gibidir: Siz sokaktan geçen bir insanın cebine para koyup, bir de üstüne hırsızlık yapmasına yardımcı olur musunuz? Elbette kendi paranızla tanımadığınız bir insanın hırsızlık yapmasına razı olmazsınız. İşte fiş almamak bu misalden tamamen farksızdır.

9-  “Ahlaksız Sanat” ve “Dinsiz Bilim” Olur Mu?

Saat: 19.05-19.10

 “Ahlaksız sanat”? “İslamî sanat”? “Dinsiz bilim”? “İslamî bilim”? Böyle ayrımlar ve tabirler uygun mudur acaba? Sanat bir alettir, nasıl kullanırsanız öyle anlamını bulur. Bıçak gibi… İnsan öldürmek için de, güzel yemekler yapmak için de kullanılabildiği gibi… Veya içine girdiği kabın şeklini alan ve yönünü nereye çevirirseniz oraya giden su gibi…

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin