Dua (Şiir)

Rabbim! Başka ilah yok ki sığınayım ona,

El açıp yalvaramam müflis olan kuluna,

Ben fakiru hakir, kalpten yalvarırım Sana,

Rahmetinle,  günahlarımı bağışla bana.

 

Rabbim! başım dönmesin, başka yana,

Kalbim sakîn olur, tam bağlanabilsem Sana,

Eğer, vaktimı geçirsem, Seni ana ana,

Sonra ecel şerbetini, içerim kana kana!

 

Bizim değerimiz, duayla olur buyurdun,

Dualar,  cevapsız kalmaz  bize duyurdun,

Ellerini boş çevirme, bu müslüman yurdun

Biliyorum, ki isteklerimin tümünü duydun.

 

Bu sebepten, bütün dertlerimi Sana serdim,

Ben Allahıma arzularımın, tümünü dizdim,

Günahkâr olduğumu, Zatınıza bildirdim,

Zatından ümidi kesmediğimi, arz ettim.

 

Yüce Rabbim! Bu fesadı ümmet zamanında,

İnsana, günahlar galib geliyor anında,

Ne olur bizler olalım, Hifzu emanın da,

Biz fakirler, magfiret bekliyoruz babında.

 

İlahi, gençlerin bir çoğunu sarmış gaflet,

Onları kurtarmazsan, bize büyük bir sıklet,

Çok yerlerde müslümanları sardı, helaket,

Ya Rab! Sen kurtar bizleri yoksa felaket.

 

Rabbim, önümüzde duruyor zehirli buhran,

Desiseler dönüyor, iç ve dış govurlardan,

Onlar hücum ediyorlar, anlamazlar durdan,

Aman Allah’ım! Bizleri Sen kurtar bunlardan.

 

Çünkü elden gidiyor, çok sayıda ma’sumin,

Zalımlar her gün çiğniyor, o kadar mazlumin,

Ezilenler başka değil, imanlı mü’minin,

Sana sığındık, Sen kurtar bizleri kıl emin!..

 

Biliyoruz ki bu, istihkakın mahsulu bize,

Yine senden duamız, biz düşmeyelim dize,

Kafire mağlup olmak,  yakışırmı naçize,

Hıfzına al bizi ki,  ak yüzle gelelim Size.

 

Yeter artık, göz yaşlarımızı Sen dindir,

Çareyi bilmiyoruz, onu da bize bildir ,

Hakkı görelim, yüzümüzden perdeyi  indir,

Günahlara karşı, Sen önümüze set indir.

 

Ya Rab!  Dinsizlerin şerrini bizlerden, Sen defet,  Amin!…

Rabbim, gafil babalarda ki gafleti yok et,   Amin!…

Okulda dinsizleşen gençlere, karşı çek set , Amin!…

O gençlere Risale-i Nurları Sen öğret. Amin!…  

 

 Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin