Düşmanını tanı!

Rabbimiz bizlere Kur’an’da buyurmuş,
Düşmanı dost edinmeyin O duyurmuş!
Bizi mahvetmek içir, hazır dururmuş,
O şeytan bize, müthiş pusu kurmuş!

Mülhid ve müşrikler, bizlere düşman,
Onlara karşı zillet, etmeyin aman!
Başka yapamazsan, onlara bak yan,
Düşmanı tanı, yoksa işin perişan!

İnsan düşmanları, yahudu nasaradan,
Bu emir bizlere gelmiştir, Kur’an’dan,
Olalım dost ile düşmanı tanıyandan,
Onlar kim, bilmeliyiz, yoksa perişan!

Onlarda arama, izzet şeref ve şan,
Her an yanılır, onlara müspet bakan,
Sayısı pek çoktur, onlara aldanan,
Daima aldanmıştır, ağyara aldanan!

Sen üstün tut, imanlıyı imansızdan,
Şerden kurtulmak için, yalvar Allah’tan,
Onların yardımlarını, at kafadan,
İşini yaparken korun, pişmanlıktan!

Çünkü: Sonraki pişmanlık, fayda vermez,
Olumsuz düşünceler, asla geri dönmez,
Dosttan başka kimse, bizi sermez,
Boşa giden vaktimiz, geri gelmez!

Yahud’le Nasara, hak dinden kaçmışlar,
Onlar devamlı bizlere, yan bakmışlar,
Arkamıza ya ok, veya mermi atmışlar,
Batıl davalarını, doğru sanmışlar.

Biz Allaha, ne kadar şükretsek azdır,
Hak dine uyanlar, her yerde vardır,
Çünkü dinimiz hak değil, ehaktır,
Ona ittiba edenler, milyarlardır,

Biz sevinçten, zıp zıp zıplamalıyız,
Bu dinde rahat olduk, olmalıyız,
Dinimiz ile bizler, sevinmeliyız,
İslamı harfiyyen, yaşamalıyız.

Hakkı tanıyan KADİRİN abdi