Ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelesin.

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd O Allah’a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı. Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi.

Ta ki Kendi nezdinde inkârcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın.

Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyyen içinde kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelesin ve ta ki “Allah evlat edindi” diyenleri uyarsın.

[Kehf Suresi 18,1-4]

..…….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:

Bir kul Allah katında, Allah rızası için yuttuğu bir öfkeden daha faziletli bir yudum yutmamıştır.

(İbni Mace, Zühd)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Ancak O’nun kudretiyle, iradesiyle her müşkil(problem) hallolur ve kapalı kapılar açılır. Ve O’nun zikriyle kalbler mutmain(tatmin) olur. Binaenaleyh, necat  ve halas(kurtuluş) Allah’a iltica ile olur.

…….

Cevşen’den ;

16-
1-Ey her şeyin Rabbi,
2-Ey her şeyin İlahı,
3-Ey her şeyin yaratıcısı,
4-Ey her şeyin üzerinde olan,
5-Ey her şeyden önce olan,
6-Ey her şeyden sonra olan
7-Ey her şeyi bilen,
8-Ey her şeye gücü yeten
9-Ey her şeyin Sanii
10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan

www.nurnet.org