Edepsiz Reklamlar

Bir zamanlar İslam topraklarıydı bu topraklar. Hilafet Sancağının dalgalandığı ve İslami esaslara göre yönetilen topraklardı bu topraklar.  Ahlak seviyesi oldukça yüksek, dinini bilen ve yaşayan dindar Müslümanların yaşadığı topraklardı bu topraklar. Şimdi ise, hâlihazırdaki nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen, televizyon kanallarında, internet sitelerinde ve diğer yayın organlarında, ahlaki kuralları ayaklar altına alan, edepsiz, ahlaksız, hayâsız ve de dinimizin yasakladığı, haram içerikli reklamlar yayınlanıyor maalesef.

Amacı, gayesi, hedefi, misyonu insanımızı yozlaştırmak olan, sahipleri Yahudi, Mason, yada satılmış Müslümanlar olan, televizyon kanalı ve internet sitesi sahiplerinin bu reklamları bu amaç, gaye ve misyon gereği yayınlıyorlar ve yayınlamaları da beklenen bir durum.

Ancak, dindar olarak bilinen, dini yayın ve programlar yapan, dine hizmet etme gayesinde olan, bazı televizyon kanalı ve internet sitelerinde. Ekonomik kaygılar gözetilerek, İslami hassasiyetler göz ardı edilerek, bu tür reklamlara yer veriliyor maalesef.

Bu tür reklamlara yer veren dindarlara birkaç hususu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum, şöyle ki;

Birincisi: Haram bir reklamdan elde edilen reklam geliri de haramdır.

İkincisi: Bu yol ile kazanılan paranın haram olması hasebiyle bu paradan hayır ve bereket beklemeyin. O para ile dine hizmette olmaz.

Üçüncüsü: “Sebep olan işleyen gibidir” hadisine dayanarak; yayınlanan haram içerikli reklamları izleyip, günaha giren kişi sayısınca, bu reklamı yayınlayanların günah hanesine de günah yazılır.

Dördüncüsü: Bu tür reklamları yayınlayan internet sitesi ve televizyon kanalı sahipleri vefat ettikten sonra bile bu reklamlar yayınlandığı sürece günah defterlerine günahlar yazılmaya devam edilir.

Reklamlarda oynayan kişiler için de aynı durum geçerlidir. Oynadıkları haram içerikli reklamlar yayında olduğu sürece, günaha giren kişiler adedince günah, o reklamda oynayanın günah defterine günahlar yazılır. Bu reklam bu site ve kanallarda gösterildiği sürece günahlar yazılmaya devam edilir. Reklamda oynayan kişi ölse bile öldükten sonra günah defteri açık kalır ve günahlar yazılmaya devam edilir.  Bu reklamda oynama karşılığında aldığı para da haramdır.

Allah’tan korkan, ahret gününe inanan, televizyon ve internet site sahipleri, biz Müslümanları ciddi manada rahatsız eden bu reklamları yayınlamasınlar istiyoruz. Bu Reklamların karşılığından ne verilirse verilsin bu reklamları Allah rızası için almasınlar ve yayınlamasınlar.

Selam ve dua ile..

Halil İbrahim DEDE

23/09/2014-Çorlu

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin