Endonezya’da Said Nursi Sempozyumu Yapıldı

Esselamualeykum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Evvelen, Leyle-i aşerenizi tebrik eder, dualarınızı bekleriz. Van zelzelesi münasebetiyle müteessir olduk. Vefat edenlerin şehit mertebesine ulaşmasını, mal ve mülklerinin sadaka olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

Saniyen, Endonezya’da nur hizmetleri ile alakalı bir haftalık program oldu. Bu programla alakalı notları beray-ı malumat arz ediyoruz.

İlk durağımız başkent Cakarta’dan uçakla 3,5 saat uzaklıktaki Ternate Şehri. Malaka boğazında bulunan bu şehir 16. Yüzyılda bu bölgeye hükmeden büyük bir İslam sultanlığına merkez olmuş bir yer.

22 Ekim 2011 tarihinde tertip edilen Ternate’de ki sempozyumun mevzuu “Doğu Endonezya’da İslami Eğitim Paradigmasının Yenilenmesinde Said Nursi Modeli”. Burada Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin maarif noktasındaki kanaatleri müzakere edildi.

Halkın ve akademisyenlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen uluslararası sempozyum Ternate İslam Enstitüsü rektörü Prof.Dr. Abdurrahman Marasebessy’nin “hoş geldiniz” konuşmasıyla başladı. Bu güzel konuşmayı üstadımızın hayatının, davasının ve Nur risalelerinin anlatıldığı Endonezya Lisanında hazırlanmış belgesel takip etti.

Daha sonra oturumlar kısmına geçildi. İlk oturum Prof.Dr. Andi Faisal Bakti’nin başkanlığında, Malezya’dan Prof.Dr. Adem Kılıçman, Filipinler’den Risale-i Nur Enstitüsü Başkanı Muhammed Rıza, Kayseri’den Doç.Dr. Ahmet Kayacık ve Dr. İsabella Lecomte’nin tebliğleri ile devam etti.

Prof. Kılıçman tebliğini Malayca sundu. Bediüzzaman’ın eğitim modelinde mantık ve bilime vurgu yapıldığını izah eden tebliğinde Kılıçman, iman esaslı eğitim üzerinde durdu. “Hubbuddunya re’sü kulli hatiatin” hadisi şerifi ve öğrenirken de öğretirken de en hayati noktanın ihlâs olduğu ve bu husustaki Risalelerde geçen hususları özetleyerek tebliğini tamamladı.

Filipinler’den sempozyuma iştirak eden Muhammed Rıza 21.Yüzyılda İslam Aleminin Eğitim Problemleri ve Bediüzzaman’ın Eğitim Anlayışının Müfredatlara Entegrasyonu başlıklı bir tebliğ sundu.

Kayseri’den Dr. Ahmet Kayacık ise tebliğinde Bediüzzaman’ın Medresetüz Zehra modelini izah etti. Medresetüz Zehra’nın (Zehra müennes, Azhar müzekker) El-Ezher’in kız kardeşi olduğunu ifade eden Dr. Kayacık Zehra modelinde üç mühim nokta olduğunu belirtti, bunlar ise;

* Tüm islam alemine hitab edip,

* Maddi finans sorumluluklarını yerine getirerek

* Tüm eğitim seviyelerine hitab edip bünyesinde barındırmış olan ve medrese-tekke ve mektebi mezcedebilmiş bir okul manası olduğunu ifade etti. Prof. Andi Faisal ise üstadın ümmet görüşünden bahsedip Risalelerdeki eğitim prensiplerini özetledi.

Soru cevap kısmından oluşan forum da en az oturum kadar heyecanlı ve güzel geçti, akademisyenler soru sorabilmek için adeta yarıştılar. Üstad Nursi’nin müceddid oluşundan, Nur hizmetlerinin kurumsal yapılarına ve Üstad hakkında son asrın islam büyüklerinin kanaatlerine kadar geniş bir yelpazede sorular soruldu.

Her biri birbirinden kıymetli ikinci oturumun tebliğcileri, Prof. Muhammed Sirozi, Rektör Abdurrahman Marasebessy, Prof. Rasid Asba, Prof. Serifuddin Gazzal, Prof. Fauzan Salih, Dr. Muhib Abdulwahab idi.

Rektör Marasebessy çok kültürlülükten bahsetti. Tarih profesörü olan Rasyid Aba ise Ternate Sultanlığı’na İslamiyetin girişini ve buradaki İslami eğitimi izah etti. Prof. Fauzan Salih 20. Lem’adaki dinsizliğe karşı Müslümanların ve Hıristiyanların işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak dinler arası diyalog olması gerektiğini belirtti.

Prof. Serifuddin Gazal üstadın manevi mücahedesini aktararak bu manevi mücahedenin Ternate halkı için yerel prensipler ihtiva ettiğini ifade etti. Dr. Mubib Abdul Wahab ise Üstad Said Nursi’nin eğitim modelinde dini ve fenni ilimlerin beraber okutulması gerektiğini anlatıp ahlak eğitimine vurgu yaptı. Prof. Sirozi dershanelerin birer eğitim merkezi olduğunu izah etti. Resmi bir okul sisteminde olmasa da dershanelerin toplumdaki din eğitiminde etkili olduğunu söyledi.

Seminer boyunca kitap standımızı yüzlerce kişi ziyaret etti. Endonezya Lisanı, Arapça ve İngilizce Risaleler büyük rağbet gördü.

Sempozyumun akşamında Valilikte misafirler onuruna akşam yemeği verildi. Ertesi gün sempozyum tebliğlerinin Ternate bölgesinde uygulanabilirliği noktasında müzakere oldu ve tebliğlerin bir kitap olarak basılmasına karar verildi.

24 Ekim Pazartesi günü yerel bir gazete olan “Monitor Depok”a ziyaretimiz oldu. 15 bin civarında tirajı olan bu gazetede genel yayın yönetmeni ile görüştük. Üstadın hayatını ve Risale-i Nurun mahiyetini anlattığımız bu görüşmede Risale-i Nur’ların gençlere olan tavsiyelerini sordular. Dr. Ahmet Kayacık Risale-i Nur’lardan sadece gençlere değil her kesime önemli tavsiyeler olduğunu söyledi ve izah etti. Genel yayın yönetmenine Endonezya Lisanında Tarihçe ve Sözler hediye ettik.

Aynı günün akşamı ise Depok bölgesinde mutad olarak devam eden dersimize iştirak ettik. Burada bir camide devam ettiğimiz derste 30.Lem’adan İsmi Hayy ders olarak okundu.

25 Ekim salı günü Serif Hidayatullah Üniversitesi Lisansüstü Eğitim programında bir seminer düzenlendi. Yaklaşık 100 kadar doktora, yüksek lisans talebesinin iştirak ettiği bu seminerde Dr. Ahmet Kayacık uhuvvet risalesini özetleyen bir sunum yaptı.

İkinci konuşmacı geçen Haziran ayında Türkiye’ye gelip bir ay kalan Endonezyalı İshak Salih idi. Tebliğ konusu “Barışı tesis etmede Bediüzzaman’ın rolü” bağlamında dershanelerdeki eğitim yoluyla barışa katkı sağladığını belirtti. Risale-i Nurlar içtimai hayatta karşılıklı hürmet, şefkat ve merhamet, haramdan uzaklaşma, emaneti muhafaza etme, itaat etme gibi düsturları tesis ettiğini ifade etti. Soru faslında seminerdeki bahisle alakalı sorular tevcih edildi.

Aynı günün akşamı derslerimize iştirak eden Türk kardeşlerle dershanede ders yapıldı. Ertesi gün Risale-i Nurlara çok büyük muhabbeti olan Prof. Nabila Lubis’i ziyaret ettik. Akşamında ise üniversite hoca ve talebelerinin iştirak ettiği dershanemizdeki mutat dersimizde 20.Söz ders olarak okunup müzakere edildi.

Endonezya Nur Talebeleri

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: