“Enerji tasarrufu haftası” vesilesiyle…

Bu yıl 11 Ocak 2023- 18 Ocak 2023 tarihleri arasında olan “Enerji Tasarrufu Haftası”nın benim için özel bir önemi vardır.

Yıllar önce KTÜ’de (Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde) görevliyken, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’ndan KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Rektörlüğüne bir yazı gelmişti ve o yılki “Enerji Tasarrufu Haftası”nda üniversitelerde konuyla ilgili konferansların verilmesinin de istendiğinden bahsedilmişti.
KTÜ Rektörlüğü o talebi TBF (Temel Bilimler Fakültesi) Dekanlığına, TBF Dekanlığı da Kimya Bölümü Başkanlığına havale etmişti. O zamanki Kimya Bölümü Başkanı bu konferansı vermek için beni görevlendirmişti. Kendisiyle aram hiç iyi değildi. O görevi bana vermesinin sebebinin ise, “Kimya bölümünde bu görevi en iyi yapabilecek olanın ben olduğumu ve benim liyakatimi kabul etmesi” manâsında değil; “evinizde, iş yerinizde elektrik enerjisi tasarrufu yapmak için iki elektrik lambasından birini söndürün ve bunun benzeri” çok basit ve kolaylıkla hafife alınabilecek sözler sarf etmemi ve daha sonra da o konuşmam sebebiyle yakın çevresinde beni tenkit etmek, benimle o sebeble alay etmek için olduğuna ihtimal veriyordum.
Ben, onun o muhtemel yanlış niyet, düşünce ve beklentilerine tamamen zıt şekilde, Risale-i Nur Külliyâtından da aldığım derslerle mükemmel bir konuşma metni hazırlayarak, “tasarruf” (israfsızlık) konusunu konferansımda kâinattaki misallerini vererek anlatmaya çalışmıştım.
“İsrafsızlığın kâinatın temel prensiplerinden biri olduğunu” fizik, kimya, biyoloji, fizyoloji, jeoloji, astronomi, vd kâinatı inceleyen bilimlerden çeşitli misaller vererek ve sonunda da “minimum potansiyel enerji prensibi” ile “entropi”nin temperatür moderatörlüğünde bir tahteravallinin iki ucundakiler gibi bazen birinin bazen de diğerinin baskın gelmesiyle maddenin 3 fiziksel hali arasında birinden diğerine geçişlerde oynadığı rolden bahsetmiştim.
Yapmış olduğum o konuşmam konferansıma gelenlerin ilgisini çekmiş, beğenilmişti. O konferansımı daha sonra (“Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilk konferansı” olarak Şırnak Üniversitesinde vermiş olduğum konferansım da dahil olmak üzere) İstanbul’daki ve diğer illerdeki bazı üniversitelerde tekrarlamıştım.
Allah kabul etsin.
Prof.Dr. Mustafa NUTKU