Eski Said dönemi eserleri (1)

Eski Said Dönemi Eserleri’nden günümüze mesajlar!   (I)

Bugünlerde “Eski Said Dönemi eserleri” okuyorum. Okudukça haz duyuyor, haz duydukça okumaya devam ediyorum. Her bir sayfası adeta bir kitap kadar anlam içeren bir eserdir. Bu umman denizin sahilinden aldığım bir katre su ile ğaşeyân olan vücuduma hevâ-i nesim ve bir âb-ı hayat oldu. Dimağımda ki tadları müştaklara da ikram etmek arzu ettim.

Şöyle ki, Bediüzzaman hazretleri daha on dört yaşlarında iken bütün ulûmları tedris etmiş, hıfzına almış ve Said-ı meşhur lâkabıyla ilmin üstünlüğünü âlimlerin ittifakıyla ispat etmiştir. Daha sonra şarkî Anadolu’nun en yüksek dağlarında, ulema ve ümera divanlarına kadar gider Hürriyet, adalet ve müsâvâtı anlatır, “Meşrutiyette hâkimiyet milletindir” demiş. Demokrasi ve meşrutiyetin tahakkuku için çalışmıştır.

1876 yılında I.Meşrutiyet, 1908 yılında da II. Meşrutiyet kurulmuştur. II. Meşrutiyete Hürriyet ve âdalet adına Bediüzzaman’da destek vermiştir. “İttihad ve Terakki Cemiyeti ile İttihad-ı Muhammedi cemiyetinin efsânelerinden günümüze de ışık tutar diye bir kesit yazmak istedim.

Tarihçilerin kayıtlarına göre 1889 yılında bir grup Askeri Tıbbiye öğrencisi tarafında “İttihad-ı Osmanî Cemiyeti” adıyla gizli bir örgüt kurmuşlar. II. Abdülhamit yönetimi tarafından fark edilen bu cemiyet üyelerinden bir kısmını tutuklanmış, bir kısmı da Avrupa ülkelerine kaçmışlar.

Örgütün üyeleri tarafından Paris’te “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” adı altında bir cemiyet kurarlar.” Tebeddül-ı esma ile  hakaik  tebeddül edilmez”1, düsturuyla her ne kadar. cemiyettin ismi değişse de ideoloji değişmez. Peş peşe kurdukları cemiyetlerin temelinde Osmanlı’yı yıkmak ve Türk milliyetçiliği üzerinde örgütlemek yatıyordu.

En son, 1907’de merkeziyetçi ve milliyetçi fikirlerin odaklaştığı “İttihat ve Terakki Cemiyeti” adı ile Selanik merkezli ” Merkez-ı Umumi” bir çekirdek kadro oluşur. Osmanlı devletinin varlığını korumayı, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumaktı.

Osmanlının öncüleri bu cemiyetten bir beklentiye girmişlerse de, ne yazık ki cemiyettin özünde milliyetçilik, diktatörlük ve istibdat bulunduğu için Osmanlının umutları boşa çıkarmıştır.

İttihat ve Terakkinin altında gizlenen milliyetçilik projesi 1870’lerde İngilizler tarafından Osmanlıyı parçalama projesi idi.  Jön -Türkleri Türkçülükle, bir kısım Kürtleri de Kürtçülük milliyetçiliğiyle karşı karşıya getirildi. Hatta İslamcılık üzerinde de birçok oyunlar oynandı.

Bediüzzaman hazretleri “Hürriyet, müsâvât ve âdalet” fikrini taşıyorlar diye ittihatları desteklemiştir. İttihatçılar hürriyet ve adaletten ziyade devletçiliğe ve kaba güce dayandıkları için hürriyet ve meşrutiyet fikri ahrar’larda kalmıştır.

“Sen Selanik’te ittihatçılarla beraber idin, soranlara “Ben onlardan ayrılmadım, onlar benden ayrıldılar. Ben yine fikirlerimde musırım ve hamiyetli insanlarla beraberim” diye cevap vermiştir.

Bediüzzaman hazretleri demokratları dindar bildiği için adalet ve hürriyet adına onları tebrik etmiş ve hatta desteklemiştir. “Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyettin bu kanun u  esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.”2, Risale-i Nur talebeleri de  şahıslara tabi değil, hürriyet, adalet ve kanun hakimiyetine tabi olanlarla birlikte olmuşlar.

Bediüzzaman hazretleri, hayatı boyunca istibdatla mücadele etmiştir. O yıllarda bile milliyetçilik peşinde bulunan Jön- Türkleri “Siz dîni incittiniz, gayretullaha dokundunuz, Şeriatı tezyif ettiniz; neticesi vahim olacaktır”3, diye ikaz etmiş.

Bediüzzaman hazretleri, İstanbul’da siyaset yolu ile İslâmiyet’e hizmet edecek diye fikir taşıyordu. Hürriyet taraftarıydı, bunun için Jön-Türklere muhalefet etmiştir. Şunu da belirteyim ki, 110 sene önce “İttihat ve Terakî Cemiyeti” nin iddialı ve zihniyeti neyse bugün de aynidir. Hamamcı değişmişse de,ayni tas, aynı hamam….. Devam edecek….

20.1.2019

Rüstem Garzanlı

Dipnotlar:

1-Eski Said dönemi esr.Say:137

2-Emirdağ Lahikası say.386

3-Tarihçe-i Hayat, İlk hayatı say.54

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: