Eşsiz Nurun Kȃinati Nurlattı Ya Resülallah!

Ne çok parlar  gözümde, cemalin ya Resülallah,

Evet doldurdu ȃfȃki, celalin yȃ Resülallah.

İşte on dört asır evvel, ayın on dördü didarın,(1)

Doğup nurlattı dünyayı, Cemalin ya Resülallah.

Seni bir lem’acik sandı, doğarken seyreden gözler,

Fakat bedr(2) oldu şems oldu, hilalin ya Resülallah.

Maarifi parladıkça parlıyor, i’cazi Kur’anın,

Ne batmaz bir güneşsin, zevalin yok ya Resülallah.

Cihanı sayeban(3) eyler, ektiğin mahsulle doldu,

Elinle diktiğin her bir nihalin(4) ya Resülallah.

Sana benzeyen varlık yok, ne altında ne üstünde,

Senin surette sirette, misalin yok ya Resülallah.

Ebubekrle Faruk ile başlar, son bulur Mehdi de,

Bütün dünyaya at sürdü, ricalin ya Resülallah.

Ne halkın evliyasından, ne hakkın enbiyasından,

Sana eş yok, onlar Senle Nurlandı ya Resülallah.

Seninle doğdu irfan ve fazilet, Mekke de önce,

Yayıldı sonra dünyaya, kemalin ya Resülallah.

Adalet sende can buldu, hakikat sende şan buldu,

Senin emsalin ȃlemde, bulunmaz ya Resülallah.

Sen öksüz bir çekirdektin, bitiştin bağu bostanda,

Fakat beş kıt’ayı tuttu, irşadın ya Resülallah.

Nasıl gafil beşer, ihmal eder tarihini bilmem,

Evet düsturu haktır, şanlı halın ya Resülallah.

Senin Mekken  okuttu Şami, ve birçok beldeyi,

Payı tahtın cihana, şems oldu ya Resulallah.

Hicret ettiğin Medinen, tüm cihana şeref verdi,

Ehli insaf, senle  iftihar eder ya Resülallah.

Senin ile  açıldı, gonceler al laleler güller,

Miski anberin ile, cihan doldu ya Resülallah.

Güneş ile  ay, ışık aldı güzelim cemalinden,

Baharın fecrine, faik leyalin (5) ya Resülallah.

Şu yıldızlar, senin kalmış nigahından(6) eserlerdir,

Şu mehtap sema, taslak hayalın ya Resülallah.

Onları Allah var etmiş, Sana sena eder artık,

Ne hükmü var, bu tatsız kilu kalın(7) ya Resülallah.

Haberdarsın bu biçareden, ben pek çok günahkȃrım,

Şefȃat kıl, hatalı abdı laline (8) ya Resülallah.

Evet biçareyim amma, çekilmem babu lütfundan,

Cevap sendedir, her bir sualin ya Resülallah.

Kara kalbim, yeşil kubbende bir baykuş gibi nalan,(9)

Şefaattır, senin şayani halın ya Resülallah.

Yardımınla, örnek alayım Sıddık ve Faruku,

Bana ver sabrını dostun Bilalin ya Resülallah.

Numune olsun Zinnureynin kalbi şahi merdani,(10)

Kuşatsın kalbimi, Senin sevgin ya Resulallah.

Senin aşkınla giryanım,(11) Senin şevkinle handanım,(12)

Kuşattı nurun her anım, iştialin ya Resülallah.

Seherlerde seni gördüm, sedalardan Seni duydum,

Vücudum sevginle doldu, şefaat ya Resülallah.

Bu dünyaya bugün bir bak, zelil olduk hacil(13)olduk,

Şefȃatın ersin bize, imdat et ya Resülallah.

Salahuddin gibi bahadırlar, geldi ve gittiler,

Size malum o yoldadır, Nurlu gençler ya Resulallah.

Rabbim! Rahman ve Rahimiyetinle onları koru Sen,

Onlardan, Şefaatın noksan etme Ya Resulallah.

Ben fakirin ellerini, Sen boş çevirme  Allahım,

Duamı kabul et, Şefiül müznibin hürmetine.

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

Anlaşılması zor kelimeler:

1-Görünmen.

2-Dolun ay.

3-Dünyayı koruyan çadır.

4-Tazeliğin.

5-Şafaklardan, gecen üstün oldu.

6-ay ışığı.

7-Boş laflar.

8-Konuşamayan.

9-Bağırıp çağıran.

10-Mertçe ortaya çıkan.

11-Ağlarım.

12-Şen şakrak.

13-Mahcup.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: