Evrim, Ateizm ve Yaratılış Hakkında Önemli Tespitler (Tabiat Risalesi Açılımları-29)

Önemli Bilgilendirme: Tabiat Risalesi Açılımları, görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci ana bölümünün 1. Hakikat’i olup, “Allah’a İman” hakikatinin mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatı yapılmaktadır. Derslerimizde sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için yazımızın sonundaki görsel destekli ders videosunu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Eğitim programının önceki derslerine sayfanın sonundaki “Etiketler” bölümünden ismimize tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şu an itibariyle Tabiat Risalesi Açılımları’nı bitirmiş bulunuyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğimiz Risale-i Nur Eğitim Programımızdan önce Tabiat Risalesi Açılımları Müzakere Notları adı altında bazı ek bölümlerimiz var. Burada çok önemli tespitler yer almakta. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

“Tabiat Risalesi Açılımları” kitabımızın bir parçası olan bu yazımızdan sonra fantastik bir yolculuğa gerçek anlamda giriş yapmak isterseniz kitabımızı okuyabilirsiniz. “Tabiat Risalesi Açılımları”nın (seminer videolarını seyrederek okuyabileceğiniz) Görsel/İnteraktif kitabına ulaşabileceğiniz adres:

http://risaleinuregitimprogrami.com/2015/10/25/tabiat-risalesi-acilimlari-gorselinteraktif-kitap/

Tabiat Risalesi Açılımları Seminerlerinin Müzakere Bölümü Notları

Evrim, Ateizm ve Yaratılış Hakkında Önemli Tespitler

Yanlış anlamaları önlemek için başta belirtmek isteriz ki, bu bölümde vurgulanan husus, evrimin bir gerçek olması durumunda bile yaratıcı ihtiyacını ortaya kaldırmayacağı ve yaratılışa bir alternatif olamayacağı ve evrimin bir işletim mekanizmasının açıklamasından fazla bir kıymetinin olmadığıdır.

Evrim Teorisi, canlıların “meydana geliş ve işleyiş mekanizmaları” noktasında (kurgusal nitelik arz eden ve bilimsel bir teoriden çok bir bilim kurgu hikâyesi niteliğindeki) alternatif bir teoridir.

Mekanizmanın ise şu veya bu olması, meydana gelen canlının bir yaratıcısının olup olmaması veya tesadüfen oluşup oluşmadığı konusunda bağımsız bir değişkendir. Yani canlıların meydana gelmesinde bir evrim mekanizması işliyor olsaydı bile, bu durum yaratıcının gerekliliğinin ortadan kalkmasını netice vermeyecekti. Öncelikle bunu ortaya koymak gerekiyor. (İnceleme ve analiz için söylenen bu cümlenin hüküm cümlesi gibi anlaşılmaması gerektiğini belirtmek isteriz.)

“Canlılar, tabiattaki maddî sebeplerle ve evrim mekanizmalarıyla yapılıyor ve işletiliyor” demek başka bir şey; “canlıları tabiattaki maddî sebepler ve evrim mekanizmaları yapıyor ve işletiyor” demek bambaşka bir şey. Bununla birlikte biz elbette canlıların oluşumunun, bir yaratıcı olmadan, tesadüfen ve birbirlerinden türedikleri manasında ortaya koyulan ateistik evrimi reddediyoruz. Ancak tevhid inancı, mekanizmaların mahiyetinin ne olduğuyla değil işleteninin kim olduğuyla ilgilenen ve böyle yaklaşımları direk olarak muhatap almayan üst bir modeldir. 

Kısacası, yaratılışın alternatifi evrim değildir. Yaratılış modeli, eşya ve canlıların (ve canlıların işleyişlerinin ve mekanizmalarının) kim tarafından yapıldığı ve işletildiği sorusuna, evrim ise nasıl ve hangi mekanizmalarla işlediğine cevap verir. Evrim Teorisi temelde, aynen tabiat kanunları gibi ortada görünen bir oluşumun işleyiş kaidesini, mekanizmasını, sistemini (kendi kurgusal kabulleriyle) tarif eder sadece ve o faaliyetin gerçek bir açıklaması olma özelliğini taşımaz ve canlı oluşumlarının gerçek etki sahibi sebebi ve işleyicisi hakkında bilgi vermez. Ancak biri kendi felsefi kabulü olan ateizm ve tesadüfü, evrim kılıfı içinde sunar ve bunu dinsizliğe alet edip, bilimsel olarak kesin bir gerçek olarak takdim ederse işte orada itiraz ederiz.

Bunun dışında evrim, tevhid noktasında muhatabımız veya alternatif açıklamamız değildir ki, Risale-i Nur’da tesadüf, tabiat ve maddi sebepler ve temel olarak ateizm muhatap ve hedef alınmış ve eşya oluşumları izahları noktasında karşıt alternatifler olarak görülmüştür ama evrimden bahis bile edilmemiş ve çürütülme çabasına girilmemiştir. Çünkü zaten bu işin tesadüfen olamayacağı gösterildiğinde, ateizme alet olarak kullanılan evrim, esprisini kaybedecektir.

Tevhid noktasında muhatabiyetimiz yoktur ifadesi, bir yaratıcının varlığı hakikatine rekabet ve rakiplik ve alternatiflik manasında yani karşıt bir yaklaşım anlamında muhatap saymıyoruz demektir ve Kur’ân’ın da böyle yaklaşımlarla bir derdi ve savaşı yoktur, bu noktadaki her türlü inceleme ve tespit sahasını bizlere bırakmıştır manasındadır. Yoksa bilimsel yaklaşımların değerlendirilmesi noktasında değildir ki, zaten bu ifadeyi tashih ve izah eden çözümlemelerimiz hem yazımız içinde, hem de evrim üzerine bilimsel bulgular hakkındaki yazımızda mevcuttur. Bu yazımızı aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz:

http://www.nurnet.org/evrim-ve-kuran-mucizeleri-uzerine-bilimsel-bulgular-hakkinda-tabiat-risalesi-acilimlari-27/

Bir televizyonun kullanım kılavuzunu ve eskiden yeniye tüm modellerin “evriminin” şemasını içeren bir tanıtım broşürünü bulan birinin “artık televizyonların yapılışını açıklamak için bir elektronik mühendisine ve üretici bir fabrikaya ihtiyacımız kalmadı” demesi ne derece hakikatten uzak bir safsata ise; işleyiş kaideleri ve oluşum mekanizmaları yerindeki evrim mekanizmalarının da yaratıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı düşüncesi bu misalden katbekat daha büyük ve uydurma bir safsatadır ve bir bilim yalanıdır. (Stephen Hawking’in “Darwinizm biyolojideki yaratıcı ihtiyacını sona erdirdi” sözünü hatırlayın.)

Yıllarca evrimin canlıların oluşumunu açıklamak için geliştirilmiş bir teori olduğu telkin edilmiştir. Burada evrimi iki kısma ayırmalıyız. Birisi, evrimi sadece canlı oluşumunun bir mekanizması olarak takdim eden ve gerçek etki edici sebep olarak sunmayan yaklaşım. Bu durumdaki bir takdimle muhatabiyetimiz yoktur. Çünkü işleyiş ve mekanizmalar, asıl sebep ve işletenin yerinde olamaz ve yerine geçemez. Diğeri ise, evrim mekanizmalarının ne ile çalıştığı sorusuna karşın “elbette tesadüfle” diye cevap vererek (veya vermeye mecbur kalarak) evrime dayalı mekanizmaların (kendi kendine, maddi sebeplerle oluşup, yaratıcı gibi bir açıklamaya muhtaç olunmadan) canlıların gerçek açıklaması olarak kabulünün bilimsel bir gerçek olarak benimsenmesi gerektiğini dava edenlerdir. İşte bu kısım ise kategorik olarak temelden hatalı bir yaklaşımdır.

Eğitim programımızda ve Tabiat Risalesi Açılımları’nda Evrim Teorisi hakkında yapılan tüm eleştiri ve tenkidler, evrimi canlıların gerçek açıklaması olarak kabul eden ve mekanizmalarının ise kendi kendine ve maddî sebeplerle oluştuğunu ve yaratıcı gibi bir haricî sebebe muhtaç olmadığını söyleyen ateistik evrim yaklaşımı için geçerlidir. Yoksa evrimi sadece canlı oluşumunun bir mekanizması olarak takdim eden ve gerçek etki edici sebep olarak sunmayan bilimsel yaklaşımlar için değildir. Yaratıcıyı reddetmeyen bir evrim yaklaşımını kabul etmeme ve hatta bilimsel nitelikten uzak görme gerekçelerimiz ise, Tabiat Risalesi Açılımları içinde ve sonundaki müzakere bölümü notlarında (yukarıda adresini verdiğimiz yazıda) açıklanmıştır.

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızı www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com adreslerinden sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.  

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin