Ey İnsan Son Günün Geliyor

Ey insan! Geliyor seni bekleyen son gün,

Bağlandığın hayatın, bitecek bir gün,

Ters yolda isen, acep ne olursun o gün,

Herkesi bekleyen,  geliyor o hesap gün .

 

Duymuyor musun, her gün salahlar okunur,

Bunlar bizler için, tatlı ikazla olur,

Ondan alınan dersle, hazırlıklı olunur,

Hazır olmayanı orada, azap bulur.

 

Akıllı  oraya kendini, hazır eder,

Gafilleri orada, bekler büyük keder,

Lakayt yaşayanların, ömrü oluyor heder,

Günahkȃr olan orada ah! Ne yaptım der.

 

Kendimizi, ikide bir kontrol edelim,

Yol açık iken, biz dememeli ne edelim,

Namazımızı, muhakkak eda edelim,

Biz bunu yaparsak, oluruz akli selim.

 

Yoldan sapsan, herkese eğlence olursun,

Çok pişman olursun, boşuna yolunursun,

Yuvandan, sevdiklerinden, uzak olursun,

Uğraş ki o son günün, sana tatlı olsun.

 

Misafirlerini, memnun etmeye çalış,

Kahretmeyi değil, sevindirmeyi alış,

Boş yere değil, ilim meclisine karış,

Kendini çok zorla, ahlaklılara karış.

 

Hanım kardeş! Sen açık saçık yola çıkma,

Na mahremlere soyunup, günaha dolma,

Sakın, nefis ile me’lun şeytana uyma,

Onlara kulak tıka, sözlerini duyma.

 

Bizi yoktan var eden, Rabbim bizi hıfzet,

Memnun olmadığın halleri, bizden def et,

Her iki şeytana karşı, bize Sen çek set,

Amman Allah’ım, bizlere Sen merhamet et.

 

Abdülkadir Haktanır