Ezher Şeyhi ve Kötü Ulema

ezher.universitesiEzher Şeyhinin ve eski Mısır Müftüsü Ali Cuma’nın darbecilere karşı eğilmeleri ve bir İslam alimine yakışmayacak tavra girmeleri, samimi Müslümanları üzdü. Ancak ben meseleye bir başka farklı açıdan daha bakıyorum.

Hz. Peygamber’in elliye yakın Ahirzamanda sayıları çoğalacak olan Ulem-i Su’ yani ilmini kötüye kullanan alimlerle alakalı hadisler ve hatta ayet var. Bu tip insanların ortaya çıkması, Hz. Peygamber’in ve Kur’an’ın verdiği gaybi haberlerin tasdikidir ve mu’cizenin isbatıdır.

Ulema-i sû’ konusunda en çarpıcı teşbih ve tehdidin şu âyetin olduğuna inanmaktayız:

Onlara o herifin kıssasını anlat ki, ona âyetlerimizi vermiştik, ama o, onlardan sıyrılıp çıktı, derken onu, şeytan arkasına taktı da yolunu şaşırmışlardan oldu. Eğer dileseydik biz onu o âyetlerle yükseltirdik, fakat o, yere alçaklığa saplandı ve hevasının ardına düştü. Artık onun hali, o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan dilini sarkıtıp solur, bıraksan da yine dilini sarkıtıp solur! İşte böyledir âyetlerimizi inkâr eden o kimselerin durumu; kıssayı kendilerine bir naklet, belki de biraz düşünürler.” (A’raf, 7/175-176).

Hz. Peygamber de ulema-i sû’ ile ilgili çarpıcı beyanlarda bulunmuştur şöyle ki:

Ahirete yakın bir zamanda din ile dünyalık elde edecek bir zümre türeyecek. Onlar kuzu postundaki kurt gibidirler. Sözleri baldan tatlı, kalpleri ise kurt kalbidir. Allah Teâla onlar hakkında şöyle der: Dinimi kullanarak insanları mı aldatıyorsunuz? Bana baş kaldırmaya mı cüret ediyorsunuz? Zatıma yemin olsun ki başlarına, masum insanları bile şaşkına çevirecek bir musibet getireceğim.”

Dua ile

Prof. Dr. Ahmed Akgunduz

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: