Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar…

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Kim şu peşin dünya zevkini isterse, Biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda olmak kaydıyla, o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekân kılarız, O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır.

Kim de âhireti ister ve ona lâyık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur.

Hepsine, dünyayı isteyenlere de, âhireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.” [İsrâ Suresi 17,18,19,20]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Enes Radiyallahu Anh’tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Bir adam bir günah yapsa ve bil se ki:

‘Bir Rabbim var ki dilerse beni mağfiret eder, dilerse azab eder.’

Onu mağfiret etmesi, Allah üzerine hak olur.

(Ebu Nuaym/Hilye)

…….

Risale-i Nur’dan;

İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.

…….

Cevşen’den;

71.
Ey unutulmayan, unutturulmayan zikrin sâhibi,
Ey söndürülemez nurun sâhibi,
Ey sayılamaz nimetlerin sâhibi,
Ey zeval bulmayan mülkün, saltanatın sâhibi,
Ey hadde hesaba gelmez medh-ü senânın sâhibi,
Ey belli bir keyfiyete sığdırılmaz celâlin sâhibi,
Ey idrâk edilemez kemâlin sahibi,
Ey reddedilemez haz ve hükmün sâhibi,
Ey yerini başka şeylerin alamayan sıfatların sâhibi,
Ey değiştirilemez vâsıfların sâhibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!


www.nurnet.org