Hak Yolda Durmadan Yürü

Eğer, sadakatla Nur yolunda can versen,

Sahabelerin pȃk yolunda gidebilsen,

O kısa ömrünü Allah yolunda sarf etsen,

Bütün mahlukattan, tebrikler yağar sana.

 

Çünkü o yolda, tüm velilerle Üstadlar,

Mübarek Geyleniler, imamı Ȃzamlar,

Bunlar ve bunlar gibi, daha birçoklar,

Çünkü o yolda, ana vazife bu insana.

 

Eğer, gayri meşru yollardan kurtulabilsen,

Bizi saran günahlara, tekme vurabilsen,

Çevremizde ki kötü halleri, sezebilsen,

Cümlemiz Maşaallah demeliyiz sana.

 

Kötülerin şerrinden kurtulabildi isen,

Eğer noksansız, Rabbin emrine uydu isen,

Hayatın ana düğümlerini sen çözebilsen,

Bizler, candan Maşaallal demeliyiz sana.

 

Çünkü, bir çok kibirli kendini hacı sanar,

Dinden hisse almayanın, laflarına kanar,

Herif bilmez ki, bununla diri diri yanar,

Sen, bunlardan olmadığında tebrikler sana.

 

Faiz yer, domuz eti yemediğine övünür,

Haramları yapar, iyi Müslüman görünür,

Çok, helal olmayan hareketlerle dövünür,

Sen, onlardan olmadığından ne mutlu sana

 

Kalbi fitne fücur, kendini mütteki sanar,

Asla olmadığı şekilde halka kedini satar,

Bununla, kendini o müthiş ateşte yakar,

Sen, noksansız bir hacısın ne mutlu sana.

 

İyiler, saydığım kötülerden değerlenir,

Güneştir ki, zifiri karanlığı eritir,

Çirkinleri düşürmeye sebep güzellerdir,

Bunlarda çok hisse vardır, sana ve bana.

 

Kötüleri görünce, iyisi meydana çıkar,

Işık meydana çıkınca, karanlıkları yıkar,

Elmas, tüm paslananların değerini yakar,

Allaha hakiki kul oldun ne mutlu sana.

 

Allah’ım! Hak dinimizde bizi samimi kıl,

Çünkü, yollarımızda asfalt yok hep çakıl,

Rabbim! Yolumuzu bulmak için bize ver akıl.

İnşaallah, Allahın rızana dahil oluruz.

 

Abdülkadir Haktanır