Harvard’da Bediüzzaman’ın Fikirleri Konuşuldu

harvardda-bediuzzamanin-fikirleri-konusulduHardvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Bediüzzaman ve Fikirleri konuşuldu. Zaman Gazetesi yazarı Abdullah Aymaz köşesinde: “ Bediüzzaman’ın fikirleri ilgi uyandırdı” ifadelerine yer verdi.
İslamda illiyetçilik (nedensellik) söyleminin tartışıldığı konferansta İmam Maturidi’nin, İmam Gazali’nin, Muhyiddin-i Arabi’nin görüşlerine verildiği. Fakat bu hususta Bediüzzaman’ın fikirlerinin çok ilgi uyandırdığı belirtildi. Dr. Hasan Horkuç ve Dr. Colin Turner tarafından ortak hazırlanan tebliğde illiyetçilik görüşünün nasıl geliştiği ve Bediüzzaman’ın özellikle Tabiat Risalesi’ndeki bu konuyla ilgili değerlendirmeleri anlatıldı.

Bediüzzaman’ın ifadeleri içinde günümüz dünyasında dinsizliği ifade eden dehşetli kelimeler olduğu, müminlerin bile bilmeyerek bunları kullanabildikleri ifade edildikten sonra detaylı olarak bu kelimelerden ilki olan “Sebepler bu şeyi icad ediyor”, ikincisi olarak “Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor” ve üçüncü olarak da “Tabiidir, tabiat iktiza edip icad ediyor” gibi ifadelerin İslam itikadında yeri olamayacağı izah edildi. Özellikle bu konunun Bediüzzaman’ın Tabiat Risalesi adlı eserinde hiç boşluk bırakılmayacak şekilde izah edildiği gibi ve Risalelerin değişik yerlerinde de konunun tevhid eksenli olarak ağırlıkla ele alındığı vurgulandı. Sonundaki soru-cevaplarla Tabiat Risalesi’nin, materyalizmi akli, mantıki ve felsefi olarak kökten çürüttüğü ortaya konuldu…

Bediüzzaman Hazretleri’nin bu karmaşık sınıflandırmada tevhid eksenli bir yaklaşım sergilediği ve kudsi bir ilim anlayışı sergilediği vurgulandı, ‘tepkisiz İslam’ anlayışını temsil ettiği vurgulandı. İlimle bilimin ayrılamayacağı, İslamiyet’in de özünde ilimle bilimin mezc olduğu vurgusu yapıldı. İslamiyet’in menşei vahiy ve ilim, esası akıl olduğu vurgusu Bediüzzaman’ın bütün külliyatında çok açık olarak ifade edilmiştir, denilerek Bediüzzaman’ın bilim ve dini ilimlerin yeri konusundaki netliğini ifade eden veciz “Vicdanın ziyası, ülum-ü diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” ifadesi arz edildi.
Risale Ajans

Sende yorum yazabilirsin