Hasta Ziyareti Nasıl olmalı?

Hikaye bu ya: Yaşlı bir geyik hasta düşer ve daha rahat otlayabilmek için güzel otlarla dolu bir çalılıkta yaşamaya başlar. Her hayvanla iyi geçindiği için, pek çok hayvan sık sık o geyiğin ziyaretine gelir.

Zamanla; her gelen hayvan onun çevresinde bolca bulunan bu güzel otlardan tatmaya başlayınca, kısa süre sonra tüm otlar biter. Geyik ise o hastalıktan kurtulur ama nekahet döneminde, ziyarete gelen dostlarının otlamaları sebebiyle yiyecek hiçbir şeyi kalmadığı için, bir süre sonra açlıktan ölür…

Bu hikayeden alınacak ders: “..Hasta ziyaretine faydalanmaya değil, telaş içinde olan o aileye yardım eli uzatmaya gidilmelidir.”
 
Bu mütebessim girizgahtan sonra, Dinimize ve örf ve adetlerimize göre Hasta ziyaretlerinde dikkat etmemiz gereken hususları tahlile çalışacağız.

Ef’al-i mükellefine göre hasta ziyareti sünnettir. Ancak, hastanın bakacak kimsesi yok ise “vacib-i kifaye” olur. Yani, birkaç komşunun o hastayı bakmaya devam etmesiyle, diğerlerinin üzerinde vacip sorumluluğu düşer. Şayet hiç kimse bakmaz ise tüm mahalle, tüm köy ve tüm belde vacibi terk etmiş suçlular ve asiler durumuna düşerler. 

“Bir hastayı (Allah c.c. rızası için) ziyaret edenin kefili Allah olur.” [Bkz.: Hakim].

“Hastaları ziyaret ediniz. Dua etmelerini isteyiniz. Şüphesiz sabir hastaların duası makbul, günahları da affedilmiştir.” [Bkz.: Deylemi]

Hasta ziyareti; “hastanın hal ve hatırını sormak, gönlünü almak, hoş etmek ve gücünün yettiğince hastanın ihtiyaçlarını karşılamak” demektir.

Ülkemiz insanının bu konudaki hassasiyetleri, Allaha binlerle şükürler olsun ki çok iyi durumdadır. Hatırladığım zaman beni çok duygulandıran hatta ağlatan bir anekdotumu burada paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi DOKUZ sene ara ile iki defa çok büyük ameliyatlar geçirdim. Birincisi 2005 yılında, tam da uluslararası ekonomik krizlerin ticari hayatımızı ve bütçelerimizi sarstığı bir zamana denk gelmişti. Siroz-C nedeniyle, benim vefat günüm bile belirlenmiş ve geri sayım başlamıştı.

O yıllarda Florans Nightengale gibi özel Hastanelerde Karaciğer naklinin bedeli devletimiz tarafından henüz ödenmeye başlanmamıştı. YÜZ Küsur Milyar (o gün henüz 6 Sıfır da atılmamıştı) liraya acilen ihtiyaç vardı. İşlerimin başına mecburen (Masterini bırakarak) yeni geçmiş olan genç oğlum, benim adıma dostlarımdan 3 Milyar, 5 Milyar, 1 Milyar, bazılarından da 10 Milyar gibi borç toplamaya başlamış.

Nakil ameliyatıma bir hafta kala, bir dostum oğluma gelerek, “Ameliyat için ne kadar para lazım?” diye sormuş. Oğlum “100 Küsur milyon lazım ama 15-20 kişiden 60 Milyona yakın topladım, daha çok lazım” demiş. O sevgili işadamı dostum ise oğluma; “Ahmet çiğim, bundan sonra hiç kimseden borç isteme. Benim bir iş için ayırdığım bir miktar para var. Onu sana vereceğim. Ödeme için de kendini hiç zorlama. Diğer borçlarını bitirince ödemeye başlarsın” deyince oğlum çok ferahlamış.

Hemen ameliyat günü alınmış ve netice malumunuz, çok başarılı. Ödeme planı 2-3 seneye yayıldığı halde, ameliyat sonrası işlerimize öyle bir bereket gelmiş ki, 10-12 ay içinde tüm ameliyat borçlarının tamamı ödenmişti.
Bunları şunun için arz ettim:

Yukarıda belirtilen “İslam’ın hasta ziyareti prensibi” eğer burada tam uygulanmamış olsaydı, o ağır yükün altından oğlum acaba kalkabilir miydi?…

O para bir hafta içinde toplanamasaydı, acaba iş işten geçmiş olmaz mıydı?…

O sıkışık zamandan yardımlarını esirgemeyen tüm dostlarıma minnettarım veonlar da benim tüm hizmetlerime, ibadetlerime ve dualarıma hissedardırlar.Çünkü bu yardımlar sadaka-i cariye hükmüne geçmiştir…

Şu son Kalp (By-Pass) ameliyatımda ise hem özel hastanelerde bile olsa, ameliyat ücretlerinin büyük bir çoğunluğunu devletimiz ödüyordu. Bize pek bir masraf kalmadı. Allah cc. Devletimize zeval vermesin, amin. Hem de o günkü gibi sıkıntımız da yoktu. Bunlara rağmen, onlarca dostumuz oğluma müracaat ederek, “her hangi bir maddi sıkıntı varsa ben hazırım. Hemen vereyim.” Diyenler çok olmuş. Yani niyetleriyle bile bol bol sevap kazandılar.  

Ameliyat sırasında KAN VERME konusunda ise K. Ciğer naklinde 36 ünite kan istenmişti. Benim adıma 80 ünite kan verildiği halde, kuyruk kısalmamış. “İlla benden de alın” diye ısrarlar devam ettiğinden, kan verme kuyruğu güvenlik görevlileri tarafından dağıtılmıştı. Yüce Rabbim bu yardımseverlerin ve İslam’ın “yardımlaşma prensibine” hassasiyet gösterenlerin her birinden, ebeden Razı olsun. Her birini, Efendimizin SAV Liva-ül Hamd Sancağı altında cem etsin, inşallah…

İşte İslam’ın hasta ziyareti ve yardımlaşma prensipleri…
Allah c.c. bu şuurumuzu arttırarak, kardeşliklerimizi daim ve kaim eylesin… 

***

NOT: Son By-Pass ameliyatım için sadece 3 ünite taze kan istendiği için, ilan etmemiştik. Buna rağmen duyanlardan 10 kişi hasta haneye geldiler ve ilk üç kişinin kanları yeterli oldu ve onlar benim KAN KARDEŞLERİM oldular.

Taburcu olduktan sonraki ziyaretler de tam İslam ve Tıp prensiplerine göre yapıldı. Sterilizasyona ve tedbirlere azami dikkat edildi. Allah c.c. hepinizden Ebeden razı olsun. Yüce Rabbim sizlere, hastalanmadan ibret almayı ve hastalıklardan istifade etmeyi nasip eylesin, amin…

A. Raif Öztürk

R