Hastalık Olmasaydı

Meçhul , insandaki muhteşem yapı , bu kadar araştırma olmadığı için bilinmez , muhteşem yapı anlaşılmazdı, insan bu meçhul , daha da meçhul olurdu. Hastaneler , doktorlar, eczaneler olmazdı. Tıb ilmi gelişmez , o kadar bilgi, o kadar kitap , o kadar Tıb öğrencisi olmazdı. Bütün buradan rızıklanan , Dr. lar, hemşireler, sağlıkçılar, eczacılar, ilaç sanayinde çalışanlar işsiz kalırlardı. Hastalıklar olmasa , binlerce defa , şifa bulan hastalarin mutlulukları meydana çıkmazdı.

Devamlı sağlıklı olan , bu yüzden ölümü ve ahireti düşünmeyen devamlı , gaflet içinde olanlar ikaz olunmaz. şifa umarken yapılan dualar temenniler olmazdı. Hastalara yönelen şefkat ve merhamet duyguları gelişmez , insanlar birbirlerine dua etmez, hal hatır sormazdı, Hasta yakınlarının , onlara bakmaktan ve hizmetten hasıl olan sevaplar vücuda gelmezdi.

Hastalıklar olmasa bu muhteşem eczanei Kübra olan yeryüzündeki şifa kaynakları keşfedilmezdi. Hastalıklar olmazsa , gafiller ölümün sebeb ve hikmetlerini anlamadıkları için , ölümü saygısızca Azraile yükler , Allah’a saygısızlık ederlerdi. Halbuki işin sırrını bilmeyen kimseler., Ölümün hastalıktan değil ,ecelden olduğunu anlayamdıklarından dolayı, kanserden öldü ,ülserden oldu, merkeb tepti, inek süstü deyerek sebeblerle oyalanma, bu dünyanın geçici mekteb gibi bir imtihan yeri olduğunun sırrını araştırmazdı bütün bunları hastalık iyidir, hasta olun tavsiyesinde bulunmak için değil böyle inanarak ve düşünerek hikmet ehlinin teselli ilacını kullanalım deye yazıyorum, Allah ağırlığını çekemeyeceğimiz hastalıklardan korusun, hastalara şifalar versin, sabırdan hasıl olan sevabı kat kat ihsan eylesin amin.

Abdülhamit Oruç