Henüz kalplerinize girmiş değildir..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Bedeviler “iman ettik” dediler. De ki: “Siz iman etmediniz, lâkin “İslâm olduk, size inkıyad ettik” deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah’a ve resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükâfatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez.

Gerçekten Allah gafûr ve rahîmdir (mağfireti, merhamet ve ihsanı boldur).

[Hucurat 49,14]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu.

“Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk.

O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.

Müslim, İmân, 95

.…….

Risale-i Nur’dan;

Cenâb-ı Hak, hadsiz envâ-ı nimetini(hesapsız çeşitte nimetini) nev-i beşere(insanlar için) zemin yüzünde neşretmiş, ona mukàbil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor.

 (Mektubat’tan)

.…….

Cevşen’den ;

85-
1-Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu,
2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
3-Ey kendisine şükredenlerin meskuru,
4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru,
5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu,
6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,
7-Ey Kendisini bir tanıyanların mevsufu,
8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,
9-Ey Kendisini arzulayanların mergubu,
10-Ey dergahına dönenlerin maksudu,

 Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.  

www.NurNet.Org