Hiç endişe etme!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Eğer birtakım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme! Allah sana yeter.

O’dur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile yine de onların kalplerini birleştiremezdin, fakat Allah onları birleştirdi.

Çünkü O azizdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

{Enfal, 62-63}

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine Allah’tan başka ne dost ne de yardımcı bulur– (Nisa 123) mealindeki ayet nazil olduğu zaman, Müslümanları çok ciddi bir kedere sevk etti.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle tavsiye etti:

Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü’mine musibet nev’inden her ne ulaşır ise günahlarına bir kefaret olur.

Musibet beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş farketmez.-

(Müslim, Birr)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar mâsumâne gülüyorlar.

(29. Mektup’tan)

.…….

Cevşen’den ;

72-
Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muid,
Ey her şeyi muhafaza eden Hafiz,
Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhit,
Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamid,
Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecid,
Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukit,
Ey darda kalan çaresizlerin imdadına kosan Mugis,
Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,
Ey istediğini zelil kılan Müzill,

Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org