Hikmetin Kapısını Açan Sayılar

Gerçekleşmesini çok istediğimiz bir talebimizde, bir yakınımız çaresi zor bir hastalığa yakalandığında ya da başımıza gelen bir musibetin def’inde ilk aklımıza gelen tesbihtir 4444 Salât-ı Tefriciye.

Yine bunun gibi genellikle vefat edenlerin arkasından yapılan 41 Yasin hatmi, bela ve musibetten korunmak için okunan 7 Ayet-el Kürsi, namazlardan sonra çektiğimiz 33 tesbih, tahmid ve tekbir de sıklıkla yaptığımız zikirlerden… Birçoğumuz bu dua ve surelerin ne tür durumlarda ve kaç defa okunduğundan haberdarız. Fakat neden 5 bin değil de 4444 Tefriciye çekeriz ya da neden Fatiha-i Şerife’nin ardından 4 değil de 3 İhlâs okuruz pek düşünmeyiz.

Tüm bu sayıların bir hikmeti var aslında. Kimi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sas)’nın hadis-i şeriflerine dayanıyor kimi de Evliyaullah’ın içtihatlarına. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reşat Öngören, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Tosun ve Zaman Gazetesi Kürsü Sayfası Editörü Süleyman Sargın’dan bilgi aldık. Her biri tesbihlerin bu sayılara uygun şekilde çekildiğinde, duaların kabul olacağının sıkça rivayet edildiğini hatırlatıyor. Peki, bu sayıların kaynağı tam olarak nedir?

Sayılı duanın bir sakıncası yok

En çok bilinenden başlayacak olursak, namazlardan sonra 33 Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber çekmemizin nedeni Efendimiz’in bir hadisi. Allah Resulü buyuruyor ki: “Her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahü Ekber ve ‘La ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir’ diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa da affedilir.

Efendimiz’in neden 33 sayısını verdiği konusunda herhangi bir bilgimiz yok fakat Prof. Dr. Reşat Öngören, Resûlullah’ın bu hadisinde sayı vermesinin, tesbihatların sayıyla yapılmasında bir sakınca olmadığını gösterdiğini ifade ediyor. Yani sayıyla yaptığımız ibadetlerin kaynağı hadis-i şerif ya da ayet olmasa bile bid’at sayılmıyor. Nedeniyse bu zikirlerin birçoğunun Allah dostlarının ruhi tecrübelerine ve içtihatlarına dayanması. Doç. Dr. Necdet Tosun bunu şöyle açıklıyor: “Örneğin deniliyor ki: ‘308 defa Ya Rezzak çekersen rızık kaygısı taşımazsın.’ Yani bir âlim bunu deniyor, tesirini görüyor ve talebelerine tavsiye ediyor. Bu da asırdan asra naklediliyor ve yerleşiyor.

Aynen bunun gibi 4444 Tefriciye’nin kaynağına baktığımız zaman, İmam-ı Kurtubî Hazretleri’nin rivayetlerine dayandığını görüyoruz. Bu tefsir âlimi, “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesi ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için Salât-ı Tefriciye’yi (4444) defa okuyup, bu mübarek salât ü selâm ile Yüce Peygamberimiz’i vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir.” diyor.

Rastgele sayı belirlemek doğru değil

Sırf bu nedenle, Öngören’e göre, “Sayıya ne gerek var!” anlayışı doğru değil. O, “Eğer bir dua ile ilgili Peygamberimiz (sas) bir sayı belirtmemişse, onun ne kadar yapılacağı ümmete bırakılmıştır. Ümmetin bir kısmı bir duayı yüz defa başka bir kısmı 500 ya da bin defa okuyabilir. Bunlar bid’at değil. Bid’at olan şey Efendimiz’in tebliğ ettiği sayılar üzerinde değişiklik yapılmasıdır.” diyor. Allah dostlarının rivayet ettiği ve günümüze kadar gelen sayıları değiştirmek de yanlış. Yani “Ben 7 Ayetel Kürsi değil de 21 tane okuduğumda fayda görüyorum.” gibi ifadeler dile getirerek usul ihdas edecek durumda değiliz. Öngören bir duayı değişik sayılarda okumanın herhangi bir sakıncası olmadığını söylüyor ancak az önce de belirttiğimiz gibi belli sayıda okumayı âdet haline getirmek uygun değil.

***

Esmaü’l-Hüsna ebced hesabına göre çekilmeli

Süleyman Sargın (Zaman Gazetesi Kürsü Sayfası Editörü): Evliyaullah Esmaü’l-Hüsna’yı ebced hesabına göre çekmenin daha uygun olacağını söylemiş. Bu isimler bu sayılara uygun şekilde çekildiğinde duanın kabul olacağı rivayet edilir. Ancak bu görüşler herhangi bir Kur’an ve sünnet kaynağına değil, Allah dostlarının, velilerin manevi tecrübelerine ve keşiflerine dayanır. Onlar, bu zikirleri bu sayılarda okuduklarında kabule karin olduğu noktasında keşiflere nail olmuşlar ve bunu çevrelerindeki insanlara tavsiye etmişler. Bu yüzden duaları ve Esmaü’l-Hüsna’yı belirlenen sayılara göre okumakta fayda var.

İsm-i Celil – Tesbih Adedi – Tesbih Niyeti
Allah 66 Her türlü istek, tüm duaların kabulü
Er-Rahmân 298 Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak
Er-Rahîm 258 Maddi ve manevi rızka nail olmak
El-Melik 90 Maddi ve manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak,
El-Kuddûs 170 Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek
Es-Selâm 131 Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğge çıkmak
El-Mü’min 137 Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek
El-Muheymin 145 İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
El-Aziz 94 Düşmanlara galip gelmek
El-Cebbâr 206 İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
El-Mütekebbir 662 İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
El-Hâlık 731 İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak,
El-Bâri 214 İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak
El-Musavvir 336 Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
El-Gaffâr 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
El-Kahhâr 306 Zalimleri ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
El-Vehhâb 14 Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat
Er-Rezzâk 308 Bol rızıklı ömür
El-Fettâh 489 Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak
El-Alim 150 İlim zenginliği
El-Kabid 903 Zalimin zulmünden kurtulmak
El-Basıt 72 Rızkının genişlemesi ve bereketi
El-Hafid 1481 Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak
Er-Rafi’ 351 İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
El-Muiz 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak
El-Muzil 770 Düşmanları zelil etmek
Es-Semi’ 180 Duaların kabulü
El-Basir 302-112 Acziyetin kalkması, basiretli olmak
El-Hakem 68 Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
El-Adl 104 Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
El-Latîf 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık
El-Habîr 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi
El-Halîm 88 Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
El-Azîm 1020 Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
El-Gafûr 1286 Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak
Eş-Şekûr 526 Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık
El-Aliyy 110 Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması,
El-Kebîr 232 Hürmet sahibi olmak, maddi ve manevi büyüklük
El-Hafîz 998 Nefsinin ve malının korunması
El-Mukît 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
El-Hasîb 80 Herkese karşı açık alınlı olmak
El-Celîl 73-5329 Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
El-Kerîm 270 Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
Er-Rakîb 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
El-Mücîb 55-3025 Duaların kabul olunması
El-Vâsi’ 137 Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği
El-Hakîm 78-6084 İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
El-Vedûd 20-400 İnsanların sevgisini kazanmak
El-Mecîd 57-3249 İzzet ve şerefin artması
El-Bâis 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak,
Eş-Şehîd 319 Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
El-Hak 108 Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi
El-Vekîl 66 Allah’tan her türlü yardım görmek
El-Kavî 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması, Zor işleri kolaylıkla halletmek
El-Metîn 500 Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
El-Veliyy 46-2116 Her işte Allah’ın yardımını istemek
El-Hamîd 62-3844 Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
El-Muhsî 148Zekanın kuvvetli olması
El-Mubdi 57 Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
El-Muîd 124 Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
El-Muhyî 68 İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
El-Mumît 490 Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
El-Hay 18-324 Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
El-Kayyûm 156 Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
El-Vâcid 14-196 Aradığını ve kaybettiğini bulmak
El-Mâcid 48 Kazancım bolluğu ve şerefli bir hayat
El-Vâhid/El-Ehad 19-3669 Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması,
Es-Samed 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak
El-Kâdir 305 İstediğini yapmaya güç yetirmek
El-Muktedir 744 Her işte başarılı olmak
El-Mukaddim 184 Daima yükselmek
El-Muahhir 847 Kötü ve belalı birini veya bir işin uzaklaşması
El-Evvel 37 Her hayır işinde birinci olmak
El-Âhir 801 Ömrün uzunluğu
Ez Zâhir 1106 Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
El-Muteâlî 551 İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
El-Bâtın 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığı artması
El-Vâlî 47 Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
El-Berr 202 Hen halukarda iyilik bulmak
Et-Tevvâb 409 Tevbelerin kabulü
El-Muntakım 630 Zulüm ve fenalıklardan korunmak
El-Afuvv 156 Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
Er-Raûf 287 Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
Mâlikü’l-Mülk 212 Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi derecelerin artması
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm 1100 İşlerin kolay ve asan olması, insanların kendini sevmesi
El-Muksit 209 Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
El-Câmi 114 Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
El-Ganî 1060 Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
El-Muğnî 1100 Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
El-Mâni’ 161 Kaza ve belalardan emin olmak
Ed Dârr 1001 Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek
En Nâfi’ 201 Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
En Nûr 256 Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
El-Hâdî 20-400 Doğru yolu bulmak ve çocukların serkeş olmaması
El-Bedî’ 86 Allah’ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik
El-Bâkî 113 Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
El-Vâris 707 Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık
Er-Reşîd 514 Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
Es-Sabûr 298 Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak

40 sayısının hikmeti

İslam’da 40 sayısı pek çok yerde geçiyor. Örneğin Efendimiz (sas)’e peygamberlik vazifesi 40 yaşında gelmiş. 5 vakit namaz toplam 40 rekât. Allah Resulü’nün 40 hadis-i şerif ezberleyenlerle ilgili pek çok müjde verdiği naklediliyor. Yine Hz. Musa (as)’nın Tur Dağı’nda 40 gün kaldığı ile ilgili bir ayet var. Ayrıca, Ahkaf Suresi’nin 15. ayetinde 40 yaşının olgunluk yaşı olduğu belirtiliyor. Zaman Gazetesi Kürsü Sayfası Editörü Süleyman Sargın, “40 sayısının mutlaka bir hikmeti var. İnsanda bir şeylerin alışkanlık haline gelmesi için 40 gün o şeye devam etmesi gerektiği söylenir. Örneğin bir kimse sigarayı bırakmak istiyorsa, 40 gün içmemesi gerekiyor. Ya da her gece teheccüde kalkmak isteyen bir insanın 40 gün boyunca bu ibadeti aksatmaması gerekiyor. Böylelikle kul; Allahü Teala’ya ısrarlı, samimi ve istekli olduğunu gösterir. Cenab-ı Hak da bunu fiili dua kabul ederek kişinin fıtratında değişmeyecek şekilde ihsan ediyor.” diyor. 40 sayısıyla ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerif olmasına rağmen 41 sayısıyla ilgili bilgi yok. Fakat Reşat Öngören, 41 Yasin-i Şerif ve Tevhid hatminin sonradan şeyhler ve İslam alimleri tarafından konulmuş uygulamalar olduğunu söylüyor.

***

Hadislerde sayısı belirtilen tesbihler

Peygamber Efendimiz (sas)’in hadis-i şeriflerinde sayıyla belirtilen tesbihlerden en bilineni 33 tesbih, tahmid ve tekbir. Bunun dışında Fatiha’dan sonra 3 İhlâs okumamızın nedeni de Allah Resûlü’nün “İhlâs Suresi Kur’an-ı Kerim’in üçte biridir.” hadis-i şerifi. Yine Resulullah’ın hadis-i şeriflerinde her gün belli sayılarda okumamız gereken tesbihler de naklediliyor. Bunlardan bazıları şunlar:

Bazen kalbimin perdelendiği olur. Ama ben Allah’a günde yüz defa istiğfar ediyorum. (E. Davud)

Günde yüz defa “La ilahe illallah” diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar. (Taberani)

Sabah akşam 7 defa “Allahümme ecirna minennâr” diyen cehennemden kurtulur. (E. Davud)

Sabah akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. (İbni Mace)

Sabah namazlarından sonra üç defa “Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi” diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur. (İ. Ahmed)

Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın dünya ve ahiret işine Allahü Teâlâ kâfi gelir. (Beyhaki)

Evden çıkarken “Bismillahi tevekkeltü alellahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. (Tirmizi)

Her gün yüz defa salavat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. (Taberani)

Esra Keskin / Zaman Gazetesi

Sende yorum yazabilirsin