Hizmet Birimleri Uhuvvet İftarı Yapıldı

Hizmet birimleri İstanbul Kaynarca Edda-i Vakfında pazar akşamı iftar yaptılar. Tüm hizmet birimlerimizden en az on kişi ile gerçekleşen iftarda samimi diyaloklar yaşandı. Bu vesile ile aşağıdaki yazıyı istifadeye sunuyoruz.

Kırkıncı Hoca;

Ben Üstadı ziyarete gittiğimde en önemli tavsiyesi şu mealde oldu.

Birbirinizi tenkit etmeyin, birbirinize muhabbet edin, uhuvvet ve tesanüdünüzü muhafaza edin. Siz böyle yaparsanız Risale-i Nur kendi kendine inkişaf eder.’ Ben de Üstadın bu sözlerinden anladım ki, Risale-i Nur hizmetinin devamı ve tekamülü Nur talebeleri arasındaki muhabbet, uhuvvet, tesânütle mümkündür.”

Uhuvvet, Müminlerin Allah için samimi bir kardeşlik ve dostluk içinde yaşamalarıdır.

Dostluk, iki gönlün birbirine karşı muhabbet ve samimiyetle dolu olmasından ibarettir.

Dinimiz uhuvvet ve muhabbet üzerine bina edilmiştir.

Uhuvvet, insanların yegâne kurtarıcısı, içtimai nizamın temeli, saadet-i beşeriyenin muhafızı ve muaşeret-i medeniyetin üssül esasıdır.

Bu bakımdan her mü’min diğer mü’mini kardeşi gibi sever ve sevmelidir. İnsanların birbirini sevmesi dinimizin emridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar : Birbirinizi sevmedikçe hakiki iman etmiş olamazsınız.”

Birbirlerini sevmeyen ve mümtaz bir haslet olan ülfet nimetinden mahrum olanlar, tek başlarına yaşamaya ve sıkıntılı bir hayat geçirmeye mecbur olurlar.

Nitekim bir hadis-i şerifte :

Mü’min ülfet eden ve kendisi ile ülfet edilendir. Ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur.”1buyrulmaktadır

Ruba Vakfı