Hz. Zülkarneyn (A.S.)

Allah farklı anlatım teknikleri kullanır, mesela Zülkarneyn ile ilgili . “ Bir de sana Zülkarneyn’i sorarar” size onun bir hadisesini anlatayım “ de.  Biz ona dünyada geniş imkanlar verdik ve onun ihtiyaç duyduğu her konuda  sebeb ve vasıtalar ihsan ettik. O da batıya doğru bir yol tuttu.

Nihayet batıya ulaştığında güneşi adeta kara bir balçıkta  batar vaziyette buldu. Orada yerli bir halk bulunuyordu. Biz “ Zülkarneyn dedik” ister onlara azab  edersin , ister güzel davranırsın” Zülkarneyn şöyle dedi” Kim zulmederse biz onu cezalandırırız, sonra da Rabbinin huzuruna götürülür. O da benzeri görülmedik bir ceza uygular. Fakat iman edip makbul ve güzel davranışlar içinde olana  en güzel karşılık verilir ve ona kolay olan buyruklarımızı emrederiz, kolaylık gösteririz.”

Zülkarneyn bu sefer yine bir yol  tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca onun  kendilerini sıcaktan koruyacak  birb siper nasib etmediğimiz  bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi.

Onun yanında ne var ne yoksa  Biz hepsine vakıf idik. Sonra o başka bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde  hemen hemen hiç söz anlamayan  bir millet bir millet buldu.

“ Ey Zülkarneyn dediler” Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasına bir sed yapman için  sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin?” O da şöyle cevap verdi. “ Rabbimin bana verdiği imkanlar , sizin vereceğinizden daha hayırlıdır.  Siz bana beden gücü ile yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir sed yapayım. Demir kütleleri getirin bana “

Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince , bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim “ dedi. Arıtk  o Yecüc ve Mecüc’un ne seddi aşmaya , ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn “ Bu Rabbimden bir rahmettir, bir lutufdur “ dedi. “ Rabbimin tayin ettiği vakit gelince , bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi mutlaka gerçekleşir”18-83-98

Zülkarneyn Peygamber bir büyük zulmü engellemek için gönderilmiş peygamberlerdendir.

Prof. Dr. Himmet Uç

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: