İç İçe Geçmiş Sarmal Düzen

(Tabiat Risalesi Açılımları-19)

 

Önemli Bilgilendirme: Tabiat Risalesi Açılımları, görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci ana bölümünün 1. Hakikat’i olup, “Allah’a İman” hakikatinin mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatı yapılmaktadır. Derslerimizde sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için yazımızın sonundaki görsel destekli ders videosunu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Eğitim programının önceki derslerine sayfanın sonundaki “Etiketler” bölümünden ismimize tıklayarak ulaşabilirsiniz.

“Tabiat Risalesi Açılımları” kitabımızın bir parçası olan bu yazımızdan sonra fantastik bir yolculuğa gerçek anlamda giriş yapmak isterseniz kitabımızı okuyabilirsiniz. “Tabiat Risalesi Açılımları”nın (seminer videolarını seyrederek okuyabileceğiniz) Görsel/İnteraktif kitabına ulaşabileceğiniz adres:

http://risaleinuregitimprogrami.com/2015/10/25/tabiat-risalesi-acilimlari-gorselinteraktif-kitap/

Tabiat Risalesi’nde bu geldiğimiz noktada herkesin aklına gelebilecek şöyle bir soruya yer verildiğini görüyoruz. Önceki detaylı incelemelerimizin neticesinde gördük ki, eşyanın oluşumunun tabiata dayandırılmasında imkânsızlık derecesinde zorluklar ortaya çıkıyor. Peki eşyanın icadı tek bir yaratıcının kudret eline teslim edildiğinde, tüm bu işler nasıl kolayca halloluyor? Daha önce birinci muhalde kullanılan güneş misalinde, suyun üzerinde parlayan cam parçalarında görünen ışığın kaynağının güneş olduğu düşünülmezse, her bir parçacıkta küçük ölçekte bir güneşin bulunduğunu kabul etmek gerekeceği ifade edilmişti. Gökte parlayan güneşin varlığı kabul edildiğinde ise, küçük bir parçadan koca deniz yüzüne kadar her bir parçanın aynı anda, eksiksiz, zahmetsiz ve son derece kolay bir şekilde aydınlatılması mümkün hâle geliyor.

Şimdi bu kolaylık ve gerekliliğin gerçeklikle irtibatını kuralım. Pratik hayatta bir canlının oluşabilmesi için, o vücudu oluşturacak ve ona girecek her bir zerrenin, canlı vücudunun her bir parçasıyla olan alışverişini ve o canlının kendi türüyle ve diğer canlı türleriyle ortak hareket ettikleri ve parçası oldukları ekosistemin düzenini ve o canlının kâinatla olan ince ilişkilerini ve canlılığın sürekliliğini sağlayan çalışma sistemlerini bilmesi, görmesi ve ona uygun hareket etmesi gerekecektir.

Ortaya çıkan canlı organizmaların, diğer organizmalar ve kâinatla aralarında kurdukları ve tüm eşyayı ahenkli bir bütün hâline getiren iç içe geçmiş sarmal düzen, o organizmaların birbirlerinden ayrı düşünülemeyeceklerini ve onlarda işleyecek birinin veya bir şeyin, tüm eşyanın vaziyetini bilerek o sistemin işleyişine uygun hareket etmesi gerektiğini gösteriyor.

İşte bu noktadan hareketle, herhangi bir eser üzerinde işleyen ilim, irade, kudret gibi vasıfların kâinat çapında hükmedecek ölçüde büyük ve kapsamlı özellikte olmaları gerekeceğinden, bu sıfatların tek tek her bir madde parçacığına verilmesi mümkün görülmemektedir. Eşyanın gözümüz önünde görüldüğü gibi, gayet kolayca, çok sayıda, son derece hızla ve aynı tarzda yaratılması ise, bu sıfatların tek bir kaynaktan çıktığı ve çok büyük ölçeklerde olup her yerde hükmettikleri sonucuna varmamıza sebep olmaktadır. Hiç kimse ve hiçbir ateist kusura bakmasın, küçücük bir parçaya bütün kâinat çapında hükmedecek bir kudreti, ilmi ve iradeyi biz şahsen veremiyoruz.

Kim verebiliyorsa o ateizm görüşüne ya da inkâr fikrine öyle hükmetsin. İnkâr fikrine hükmetmek için bunu kabul etmek gerektiği bilinsin ve o fikre öyle itikad edilsin. Hem yüzeysel inançlarla, hayalî bilim kurgularla, gerçek olduğu söylenilen uydurma masallarla bu işin olmayacağı iyi bilinsin.

Fantastik dünya gezegenimize geniş ölçekte bakıldığında ortaya çıkan kusursuzluğu seyretmek için gezegenimize dışardan bakmamızı sağlayan ve “Dünya ve Kusursuzluk, Fantastic World Planet” isimli videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. İnternet arama sitenize verdiğimiz ismi yazarak videoya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Video Adresi: https://youtu.be/AMG8kDXCWU0

Esasen bu meselenin bir kilit noktası da, “bağlılık, bağlanma” manasındaki intisap kavramıdır. Düşünün, akıllı telefonunuzun veya tablet bilgisayarınızın normal şartlarda hafızasının kaldıramayacağı kadar büyük bir bilgi deposunu, sanki kendi hafızasında aynen mevcutmuş gibi internet ağına “bağlanma”, yani intisap etme sırrıyla kolayca kullanabilmekteyiz.

Sadece tek bir noktadan verilen basit bir komutla bağlanılan internet sitesinin sunucusunun kaynaklarını kullanarak, cihazımızın işlemci gücünün kaldıramayacağı her türlü sorgulamayı son derece hızlı bir şekilde yapabilmekte ve âdeta internette mevcut tüm dijital içerikleri, depolama alanlarını ve işlemcilerini kendimizinmiş gibi kullanabilmekte ve o ölçekte büyük işler başarabilmekteyiz. Hâlbuki aynı işleri bir internet ağına bağlanmadan yapmaya kalksak, bu işin ne kadar büyük masrafları ve donanımları gerektireceğini hayal edebilir misiniz?

İşte eser metnindeki ve Birinci Söz’de de ifade edilen intisap sırrı ile zorluklar, kolaylıklara dönüşüyor. Bir adamın kendi başına şahsî gücü ve sınırlı sermayesiyle yapabilecekleri ile aynı adamın askere yazılarak koca bir ordunun gücünü ve devlet kaynaklarını manen arkasına alarak yapabilecekleri arasında, elbette o güç ve kaynakların farklılığı nispetinde büyük farklar oluşacaktır. Eşyanın sınırsız bir güce ve tükenmez kaynaklara sahip bir yaratıcı tarafından yapıldığını ve idare edildiğini ifade eden vahdet ve tevhid yolunda nasıl bir kolaylık olduğunun ana noktası, yapılacak işler için gerekli güç ve kaynakların bizzat taşınmak zorunda kalınmamasıdır.

Demek her bir zerre ve maddenin her bir parçacığı, emir altında çalıştığı ve sınırsız imkânlara sahip hudutsuz bir kuvvete dayandığı içindir ki, kendi şahsî güç ve kaynaklarının çok üzerindeki büyük işleri kolaylıkla yapabilmektedir.

“İç İçe Geçmiş Sarmal Düzen” Eğitim Programı Ders Videosu:

https://youtu.be/dfEcv0-sPx8

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızı www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin