İlahî Bilgi Havuzu

(Risale-i Nur Eğitim Programı-53) 

Yazımız, Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve  Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin 7. “Suret”inin izah metnidir.

Yazımızı okumakla beraber; sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da yazının sonundaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

İlahî Bilgi Havuzu (Onuncu Söz-Haşir Risalesi İzahı-Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Dersleri-53)

Haşir Risalesi’nde öne sürülen tespit ve çıkarımları iyi anlamak için Tabiat Risalesi’ne ait bölümdeki incelemelerimizi göz önüne getirmenin çok faydalı olacağını söylemiştik. Çünkü hatırlarsanız, eşyanın ancak yaratıcı bir kudret, irade ve ilmin yönlendirmesiyle vücuda gelebileceği ve bunun için de manevî kalıp, plan, program ve tasarımlarla yani kader şablonlarıyla oluşabileceğini tespit etmiştik.

Tabiat Risalesi Açılımları’ndaki “Kalıp olmadan üretim olmaz” sloganımızı hatırlayın. Hatta atom altı dünyada bile maddenin görünen kararlı hâlinin vücuda gelmesinin ancak bir tercih edici irade tarafından mümkün olabileceğine, en detaylı şekliyle şahit olmuştuk.

Şimdi durum bu vaziyette iken ve manevî kader programının maddî âlemde kendini somut olarak da göstermesinin en çarpıcı ve açık örnekleri olan DNA, çekirdek, hafıza gibi kayıt depoları gözümüzün önünde işlerken, elbette tüm bu kayıtların birbirine bir merkezden bağlı olarak idare ve sevk edildiklerine hükmetmemiz kadar tabiî ve aklî bir netice olamaz.

İşte eser metninde verilen cüzdan-kütük ve sened-defter misalleri bu hakikate işaret etmektedir. Kimlik kartları-nüfus cüzdanları gibi olan ve herkese özel olarak işlenen DNA bilgisinin, elbette nüfus idaresinin kütüğünde tüm kimliklerin kayıtlı olmasına benzer tarzda, ilahî bilgi havuzu tabir edebileceğimiz Levh-i Mahfuz’da bütün DNA’ların bilgilerinin toplu olarak kayıtlı tutuluyor olması, çok makûl ve yerinde bir gerekliliktir.

Tabiat Risalesi izah metinlerinde yer alan “Fantastik Bilgi Depoları: Beyin ve DNA” başlıklı bölüme bir de bu gözle yeniden bakmanızı tavsiye ediyoruz. Yazının Adresi: http://www.risalehaber.com/fantastik-bilgi-depolari-beyin-ve-dna-16527yy.htm

Maddenin kararlı yapısının ortaya çıkışına kadar her şeyin ilahî ilim, kudret, irade ve kader programıyla ortaya çıktığı bir kâinat sisteminde, insanların davranış ve fiillerine ait suret ve kalıpların ve bunlara dair oluşum bilgilerinin, bir plan ve bir program dâhilinde belirlenmediğine ve oluşum esnasında bir kayıt işlemine tâbi tutulup korunmadığına inanmak pek mümkün görünmüyor.

Diğer taraftan göz önünde maddî sureti görülen bu kaydetme ve muhafaza etme hakikatine dikkat edildiğinde, bu şekilde iş görmenin bir maksadının da “yaratılan eşyadan öngörülen neticelerin, bir hesap ve muhasebeye tâbi tutulup, inceleme ve değerlendirmeden geçirilmesi” olduğuna hükmetmek, hiç de güç olmayacaktır.

Eğer eşyanın belli maksatlarla bazı gaye ve neticeler için yaratıldığı kabul edilirse, bu hüküm de zorunlu bir çıkarım olarak peşinden gelecektir.

Böyle bir kayıt gerçeği ise, yaşadığımız mekân haricinde gerçekleşecek bir muhasebe ve değerlendirme hakikatine götürecektir.

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Ders Videosu: (İlahî Bilgi Havuzu) 

https://youtu.be/8vAq0iXj34o

“Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” Bölümünün Oynatma Listesi Adresi:

https://www.youtube.com/watch?v=-C2bFanrwfQ&list=PL5bPD7AdvnTww3tXaldadsIbpfggLp9Sf

(Bu listede bölüme ait tüm ders ve fragman videolarını bir arada bulabilirsiniz.)

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın takdim, tarihçe ve takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

(www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden eğitim programını sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.)

SEMİNER DUYURUSU:

Risale-i Nur Eğitim Programı Ek Bölümler-7

Program içeriği, Risale-i Nur hizmet tarzının korunmasından ne anlaşılması gerektiği, mehdi ve müceddid gönderilmesinin ne demek olduğu, hadislerin değerlendirilmesi, münazara adabı ve akılcı yöntemleri, kuantum yaklaşımının ilahi hakikatlerle ilişkisi, idam cezası, İslam Şeriatı gibi çok önemli konuların ele alınacağı 9 adet başlıktan oluşmaktadır.

Tarih/Saat: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17.00-19.10

Adres: KorkutReis Mah. Cihan Sok. 11/1 Sıhhiye/ANKARA (Enerji-Sa karşısındaki Sürmeli Otelin karşı çaprazı)

İletişim: edizsozuer@gmail.com / 0 (505) 506 76 61 (Ediz SÖZÜER)

Programımız, kadın ve erkek ayrı olacak şekilde belirlenen oturum düzenine ve ders ciddiyetine riayet etmek şartıyla herkese açıktır. Zamanında gelinmesini ve çocuk getirilmemesi rica edilmektedir. Mekân ulaşımı çok rahat bir yerdedir. Sürmeli Otelin karşı çaprazındadır. Program saatinden bir parça erken gelirseniz müzikli ve animasyonlu tanıtım videolarımızı izleme fırsatı bulabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız inşallah.

Program Takdimi ve Konu Başlıkları:

1- Risale-i Nur Hizmet Tarzının Aynen Korunması ve Devam Ettirilmesinden Ne Anlamalıyız?

Saat: 17.00-17.10

Bir ağacın kendi tatlı, leziz meyvesini inkâr etmesinin yakışık almayacağı hakikatini aklınızda tutmanızı rica ederek soruyoruz: Üstad Bediüzzaman’ın hizmet tarzını aynen korumak ve devam ettirmekten ne anlıyorsunuz? Elbette ezberci bir şekilde sadece nakletmek, içindeki hakikatlerin hayat bulması manasına gelmeyeceği açıktır. O yazılanların ne türden tatlı, leziz meyveleri netice vermesi için (ne gibi bir işe yaraması için) kaleme alındığını sormamız gerekmez mi?

2- Allah Tarafından Mehdi ve Müceddid “Gönderilmesi” Ne Demektir?

Saat: 17.10-17.25

Alt Başlık:

* İlhamı Nasıl Tasavvur Ediyorsunuz?

Çok hakikatli ve önemli bir sunum… Çoklarını istikametten saptırıp muvazeneyi bozan yanlış bir tasavvurdan çıkıp “hakikî Bediüzzaman’ı” sevmek isteyenlere ithaf edilir… Biz hadislerde (mehdi ve müceddidler için) geçen “gönderilme” tabirinin peygamber gönderilmesi gibi algılanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

3- Varoluş Mucizesi (Senaryolu Belgesel Metni)

Saat: 17.25-18.15

Alt Başlıklar:

* Belgesel Çalışmasının Proje Planı

* Tabiat Risalesi Açılımları Belgesel Projesi için yazılan senaryolu belgesel metni

2014 yılında kaleme alınan ve maalesef bizde saklı kalarak ortaya çıkamayan bir belgesel projesinin deneme metnini paylaşıyoruz ki, en azından belki bu yönde çalışacaklara bir hareket ve ilham noktası olur. Belki de bu projeye yeniden hayat vermek için teşebbüs edecekleri haberdar etmiş oluruz.

4- Hadislerin Değerlendirilmesi ve Münazara Adabı

Saat: 18.15-18.45

Alt Başlıklar:

* Münazaranın Adabı

* Akılcı münazara yöntemleri ve hadislerin değerlendirilmesi hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerimiz

* İki Aşırı Uç Ortasındaki İstikamet Noktası

Zararsız fayda verecek etkili münazara yöntemleri ve adabı hakkında çarpıcı ve işe yarar tespitlerde bulunarak, münazaralarda nasıl bir hareket tarzı izlenmesi gerektiği konusunda katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrıca hadislerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında da özet mahiyetinde temel bir yaklaşım ortaya koyarak, konuyla ilgili başvuracağınız kaynak bir metne sizi yönlendiriyoruz.

5- Kuantum Yaklaşımı ve İlahî Hakikatler Hakkında

(Tabiat risalesi Açılımları Müzakere Bölümü Notları’ndan)

Saat: 18.45-18.50

6- İdam Cezası Hakkındaki Kanaatimiz

Saat: 18.50-18.55

7- İslam Şeriatı Elbise Gibi Değildir, Cild ve Deri Gibidir.

Saat: 18.55-19.00

8- Kendi Paranızla Hırsızlık Yapılmasına Razı Olmayın!

Saat: 19.00-19.05

Alt Başlıklar:

* En büyük toplumsal hastalığımız

* İlacımız olacak düşünce tarzımız

Herhangi bir alışverişte KDV fişi almamak aynen şunun gibidir: Siz sokaktan geçen bir insanın cebine para koyup, bir de üstüne hırsızlık yapmasına yardımcı olur musunuz? Elbette kendi paranızla tanımadığınız bir insanın hırsızlık yapmasına razı olmazsınız. İşte fiş almamak bu misalden tamamen farksızdır.

9-  “Ahlaksız Sanat” ve “Dinsiz Bilim” Olur Mu?

Saat: 19.05-19.10

 “Ahlaksız sanat”? “İslamî sanat”? “Dinsiz bilim”? “İslamî bilim”? Böyle ayrımlar ve tabirler uygun mudur acaba? Sanat bir alettir, nasıl kullanırsanız öyle anlamını bulur. Bıçak gibi… İnsan öldürmek için de, güzel yemekler yapmak için de kullanılabildiği gibi… Veya içine girdiği kabın şeklini alan ve yönünü nereye çevirirseniz oraya giden su gibi…

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin